Voorwaarden van het aanbevelingsprogramma voor kredietnemers

Breng vrienden aan, stel hen mozzeno (hierna “mozzeno” of ”wij” genoemd) voor en in ruil kennen wij u bonussen toe, waardoor de kost van uw lening verlaagt.

Hoe meer vrienden u ervan overtuigt om hun project te realiseren door te lenen via ons platform, des te meer bonussen u opstrijkt!

De algemene voorwaarden van het aanbevelingsprogramma tussen kredietnemers zijn de volgende:

Wie kan nieuwe kredietnemers aanbevelen?

Het Programma geldt voor klanten die minstens één lopende lening hebben bij mozzeno en die een kennis (een ”Protégé”) uitnodigen om onze dienst te ontdekken en ook te lenen via mozzeno.

Hoe werkt het aanbevelen?

U (de “Sponsor”) beveelt ons platform aan bij een vriend die nog geen kredietnemer is op mozzeno. Hij/zij dient zijn/haar leningsaanvraag online in en wordt uw Protegé.

Voor iedere kredietnemer die u aanbrengt op het platform en waarvan de aanvraag resulteert in de toekenning van een lening, krijgt u een bonus van € 60. Dat bedrag wordt afgetrokken van de volgende maandelijkse aflossing van uw lening.

De bonus is cumuleerbaar: hoe meer kennissen een lening aangaan op mozzeno, hoe hoger het bedrag dat u wordt terugbetaald. Het terugbetaalde bedrag kan echter nooit meer zijn dan het bedrag van de uitstaande maandelijkse aflossingen van uw mozzeno-lening.

Het is belangrijk om er nogmaals op te wijzen dat de beslissing om al dan niet een lening aan uw Protégé toe te kennen enkel aan mozzeno toekomt. Deze beslissing zal worden genomen op basis van een diepgaande analyse van het dossier van uw Protegé, zoals voor elke leningsaanvraag ingediend op het mozzeno-platform.

Wat zijn de voorwaarden om van de bonus te genieten?

Om van de bonus te kunnen genieten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De Sponsor moet minstens één lopende lening hebben bij mozzeno. Opgelet, leningen die worden afgesloten bij onze partners, waarvoor mozzeno optreedt als makelaar, komen niet in aanmerking voor de bonus;
  • De Protegé heeft nog geen lopende lening bij mozzeno;
  • Er wordt een leningsovereenkomst afgesloten tussen mozzeno en de Protegé binnen de drie maanden na zijn introductie door de Sponsor op het platform. Opgelet, leningen die worden afgesloten bij onze partners, waarvoor mozzeno optreedt als makelaar, komen niet in aanmerking voor de bonus;
  • De bonus is persoonlijk en kan niet worden overgedragen;
  • De Sponsor betaalt zijn lening terug volgens de aflossingstabel en heeft geen betalingsachterstand gehad op het moment dat hij de Protegé introduceert op het platform;
  • In geval van fraude of oneerlijkheid behoudt mozzeno zich het recht voor om de aanbevelingsbonus te verwerpen of te weigeren.

Wat is de bonus?

De bonus is een bedrag van € 60 die rechtstreeks wordt afgetrokken van de volgende door de Sponsor verschuldigde maandelijkse aflossing.

Hoe wordt de bonus gecommuniceerd?

Wanneer de Protegé in aanmerking komt voor de bonus, verschijnt er een melding op het dashboard van de kredietrekening van de Sponsor. Elke inschrijving op een lening door de Protegé gedurende de periode dat de bonus in aanmerking komt, is te herkennen aan een speciale melding.

De door de Sponsor verkregen bonusbedragen worden geleidelijk en cumulatief aangekondigd op het dashboard van zijn kredietrekening.

Wanneer is de bonus verschuldigd?

De bonus is verschuldigd aan de Sponsor van zodra een geldige leningsovereenkomst is afgesloten tussen mozzeno en de Protegé. Het bonusbedrag wordt afgetrokken van de volgende door de Sponsor verschuldigde maandelijkse aflossing.

Wanneer en hoe wordt de bonus gestort?

De bonus wordt rechtstreeks afgetrokken van de volgende door de Sponsor verschuldigde maandelijkse aflossing, waardoor hij de kost van zijn lening kan verminderen.

Geldigheid van het Programma

Om ervoor te zorgen dat u en uw vrienden van dit Programma kunnen genieten, moet uw vriend vóór 31 december 2024 een leningsaanvraag hebben ingediend op mozzeno.

Hebt u vragen over dit aanbod? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno:

mozzeno SA,
Louizelaan 523
1050 Brussel

www.mozzeno.com
ondernemingsnummer: 643.893.720

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.275.969,96 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders