Vita Pensioen

In samenwerking met Vita Pension de Fédérale Assurance

Begin vandaag nog met sparen
en kijk met een gerust hart uit naar uw pensioen!

hart met vijf mensen
duim omhoog
Voordelig

Belastingvermindering tot 30%*

pijl naar links en naar rechts
Flexibel

Bepaal zelf wanneer en hoeveel je stort

weegschaal
Billijk

transparante kosten

Spaar vandaag om morgen te genieten

Jouw pensioen…niet echt waar je vandaag wilt aan denken…het lijkt allemaal zo ver weg.
Wat je vandaag echt wilt doen is leven en genieten.

Hoe eerder je start met pensioensparen, hoe meer extra middelen je zal hebben om jouw wettelijk pensioen aan te vullen op het moment van jouw pensionering.

Met het product Vita Pensioen by Federale Verzekering biedt mozzeno je de mogelijkheid voor een morgen zonder zorgen.

Bovendien geniet je elk jaar van een zeer interessant fiscaal voordeel. Dit is “verloren” als je nog geen pensioensparen hebt.

Ontvang een persoonlijke offerte

De voordelen

  • Een belastingvermindering van 25 of 30%* van de premie
  • Een evenwicht tussen veiligheid en rendement
  • Een comfortabel bedrag voor uw pensioen

Belangrijk om te weten

  • Dit product bevat instap- en uitstapkosten
  • Bij vroegtijdige afkoop, kan er tot 33% belasting verschuldigd zijn
  • Diversificatie moet altijd centraal staan in jouw spaar-en beleggingsstrategie

mozzeno heeft gekozen voor het pensioenspaaraanbod van Federale Verzekering (Leven) omdat het een onderlinge vereniging is. Dit betekent dat zij geen externe aandeelhouders heeft die hun aandeel in de winst opeisen. Dit is de garantie dat de filosofie van Positief geld van mozzeno wordt gerespecteerd.

Elk jaar kunnen de klanten van Federale Verzekering genieten van eventuele ristorno’s leven** . Als deze worden toegekend, verhoogt dit het rendement van uw pensioensparen of langetermijnsparen.

Federale Verzekering is sinds 1911 actief in België en is een belangrijke speler in het Belgische verzekeringslandschap. Al meer dan 100 jaar vormen de waarden van wederzijdse hulp en solidariteit de basis van de dienstverlening van Federale Verzekering.

** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Fédérale Assurance – Association d’Assurances Mutuelles sur la Vie, n° d’agrément 346, Rue de l’Étuve 12 à 1000 Bruxelles, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit belge. RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Le droit belge est d’application pour ce produit.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Bij Vita Pensioen Pensioensparen, een levensverzekeringsproduct van het type tak 21 is de einddatum van de overeenkomst vastgesteld op de leeftijd van 65 jaar van de verzekerde. Indien de verzekerde bij onderschrijving 55 jaar is of ouder bedraagt de looptijd 10 jaar. Stortingen zijn mogelijk tot de leeftijd van 64 jaar.

Vita Pensioen Langetermijnsparen voorziet in prestatie in geval van leven waarbij de onderschrijving moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar en de einddatum vrij te kiezen is door de verzekeringsnemer tussen de leeftijd van 65 (ten vroegste) en 80 jaar van de verzekerde. De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Pensioen Pensioensparen en Langetermijnsparen.

Een klacht kan u indienen bij Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel: 02 509 01 89 – fax: 02 509 06 03 – beheer.klachten@federale.be Wanneer u geregistreerd bent bij Federale Verzekering, kan u ook terecht bij de contactpersoon die in de communicatie met u vermeld werd.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel – Fax: 02 547 59 75 – info@ombudsman.as.

Voor informatie over ons beleid inzake belangenconflicten, klik hier.

Ledere beslissing tot intekening op Vita Pensioen Pensioensparen of Langetermijnsparen moet gebaseerd zijn vooral op een uitgebreid onderzoek van de Financiële Info Fiche en van de algemene voorwaarden.

*De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 149.027.499,59 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 66.234.167,68 al terugbetaald aan investeerders