De kenmerken van de verzekering
Inkomsten – Jobverlies

Wat houdt de verzekering Inkomsten – Jobverlies in?

Deze dekking kan een efficiënt middel zijn om uw financiële stabiliteit te bewaren en de levensstandaard van uw familie te behouden als u onverwachts uw werk verliest.

Wie kan deze verzekering afsluiten?

Werknemers met een contract voor onbepaalde duur en zelfstandigen.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Werknemers met een contract voor onbepaalde duur kunnen tot 40 % van hun normale bruto maandloon ontvangen. Zelfstandigen kunnen tot 65% van hun normale gemiddelde maandinkomen krijgen (berekend op basis van de laatste 6 maanden).

Hoelang wordt de vergoeding uitgekeerd?

De uitkeringsperiode kan 6 of 12 maanden zijn, naargelang de gekozen formule.

Is het mogelijk om de verzekering Inkomsten op te zeggen?

Indien u niet tevreden bent, kunt u uw contract op elk moment kosteloos opzeggen. Qover betaalt u de ongebruikte premies terug.

Wie is Qover en hoe kan ik Qover contacteren?

Qover is de verzekeringspartner voor alle digitale activiteiten. Qover ontwikkelt haar eigen verzekeringsproducten en stelt ze via open API’s in real time ter beschikking. Alle digitale activiteiten kunnen in slechts enkele minuten de producten van Qover integreren of verkopen. Zonder wrijvingen, transparant en adequaat op het juiste moment.

Wettelijke informatie

De verzekering Inkomsten is onderschreven bij Lloyd’s Insurance Company nv, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 682.594.839 RPM (Brussel). Het betreft een verzekeringsmaatschappij die is onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België. Haar ondernemingsnummer(s) en andere informatie zijn terug te vinden op de website www.nbb.be. FSMA 3094.

De polis wordt beheerd door Qover NV – niet-verbonden verzekeringsagent gemachtigd en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten onder het nummer 115284A.

Deze verzekering is een schadeverzekeringsproduct (tak 16).

Het huidige contract is afgesloten voor één jaar. Het wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.