Wie aan een krediet denkt, denkt meestal meteen aan een huis of een auto. Toch kunt u ook voor andere zaken een persoonlijke lening afsluiten. Zo kunt u geld nodig hebben voor een:

Maandelijkse kosten

Het gaat hier om persoonlijke leningen op afbetaling. U betaalt dus elke maand een vast bedrag af, en dat tegen een bepaalde rentevoet. Elke maand betaalt u op die manier een deel kapitaal en een deel interesten af. Naarmate de looptijd vordert, betaalt u meer kapitaal en minder interesten af.

Een lening oversluiten

Wanneer u een krediet hebt afgesloten en merkt dat de rentetarieven elders lager zijn, kunt u die dure lening laten oversluiten. Dat wil zeggen dat u een goedkoper krediet afsluit om dat duurdere krediet in één keer mee af te lossen. Dit loont uiteraard alleen wanneer de kosten van de nieuwe lening lager zijn dan die van de bestaande lening. Controleer daarom altijd wat de kosten van het oversluiten zijn, of maak een afspraak met uw kredietverstrekker. Het oversluiten van uw krediet kan immers een aardig voordeel opleveren.

Jkp of jaarlijks kostenpercentage

In het vergelijken van de verschillende aanbiedingen van kredietverstrekkers, kijkt u best naar het jkp of jaarlijks kostenpercentage. Dat percentage moet elke kredietverstrekker verplicht vermelden en omvat alle kosten van een krediet. Het jkp maakt het dus mogelijk om de kosten tussen verschillende leningsvoorstellen met verschillende structuren met elkaar te vergelijken.

Voordelen van oversluiten

Wanneer de rente van een nieuwe lening lager is dan die van uw huidig krediet, kunt u uw lening laten oversluiten. Dit heeft een aantal voordelen.

  • U betaalt minder rente
  • U hebt lagere maandlasten
  • De totale kost is minder hoog

Controleer wel steeds of u de bestaande kredieten boetevrij vervroegd mag aflossen. Is dat niet het geval, dan moet u uitzoeken of deze kosten opwegen tegen het financieel voordeel van de voordeligere lening.

De rentevoet van mozzeno.com

Bij mozzeno streven we steeds naar een zo aantrekkelijk mogelijke rentevoet. Ontdek meteen wat het jkp van uw persoonlijk krediet is via onze online simulatie!