Shelteo van Belins nv

Bescherm uw naasten

hart met vijf mensen
Ter aanvulling van een kredietovereenkomst op mozzeno

Rechtstreekse online onderschrijving

Overweegt u om een lening op afbetaling af te sluiten? Dan wilt u waarschijnlijk tegelijkertijd uw naasten behoeden voor de last van het afbetalen van die lening in geval van overlijden. Het kan daarom nuttig zijn een Shelteo-verzekering te nemen, een levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.

  • Volledige terugbetaling van het saldo van de lening in geval van overlijden van de kredietnemer die de verzekering heeft afgesloten.
  • Geen medisch onderzoek vereist. Een gezondheidsverklaring volstaat.

Is dit iets voor u?

Ontdek snel de waarborgen, voorwaarden, kosten, uitsluitingen en beperkingen van de waarborgen van de Shelteo-verzekering in de productfiche . Alvorens de Shelteo-verzekering te onderschrijven, nodigen wij u uit om de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Bij het doorlopen van de toetredingsprocedure zult u een simulatie van de premieberekening krijgen.

Documenten en informatie over Shelteo

Shelteo is een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal (tak 21) die als doel heeft de terugbetaling van het saldo van de lening op afbetaling te garanderen in geval van overlijden. Shelteo is een collectieve overeenkomst waarbij de verzekeringsnemer en de begunstigde mozzeno NV zijn.

Het product Shelteo is uitsluitend voor natuurlijke personen bedoeld die enerzijds een lening op afbetaling bij mozzeno NV hebben afgesloten en die anderzijds hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden.

De onderschrijving van de Shelteo-verzekeringsovereenkomst gebeurt online met een digitale handtekening.

  • minimum 12 maanden en maximum 120 maanden
  • De looptijd van de verzekering hangt af van het in leven zijn van de verzekerde

Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 en 69 jaar

Maximum termijnleeftijd : 70 jaar

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval gedurende de dekkingsperiode, betaalt Belins NV het resterend saldo van uw lening op afbetaling. Het kapitaal wordt aan mozzeno NV betaald en het mogelijk saldo aan de begunstigden conform artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Het verzekerd kapitaal is minimum € 1.500 en maximum € 100.000.

Bij het opstellen van de tarieven voor de dekking van het risico hebben we rekening gehouden met segmenteringscriteria als volgt: de leeftijd van de verzekerde, de grootte van het verzekerde kapitaal en de duur van het contract.

De betalingstermijn is een eenmalige premie.

  • Geen belastingvoordeel voor de gestorte premies
  • Belasting van 4,4 % taks op de gestorte premies.
  • Elke huidige of toekomstige belasting of taks op het contract of naar aanleiding van de uitvoering ervan, is ten laste van de ondertekenaar of van de begunstigde(n).
  • Wat de successierechten betreft zijn de Belgische fiscale bepalingen, wettelijk en reglementair, van toepassing.

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend overgemaakt ter indicatieve titel en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale wet/regelgeving.

De uitgesloten risico’s zijn als volgt:

  • Zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar Opzet Oorlog Oproer Atoomkerntransmutatie en radioactiviteit Luchtvaart Professionele sportbeoefening

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze  algemene voorwaarden raadplegen.

Alle communicatie gebeurt uitsluitend met APRIL Belgium NV. Een klacht kan ingediend worden via support.be@april.com of op het postadres onderaan deze fiche. Als de verzekeringnemer geen genoegen neemt met het ontvangen antwoord, kan hij zich wenden tot de Ombudsman voor de verzekeringen, Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as, fax: 02/547.59.75). Als u een klacht indient bij APRIL Belgium of bij de genoemde beroepsinstanties, doet dit geen afbreuk aan uw recht om desgevallend het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde Belgische rechtbanken.

Dit verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

APRIL Belgium NV, FSMA nr 114538A, KBO 0627678387, Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-Neuve is een gevolmachtigde onderschrijver, gemachtigd door Belins NV om in België overlijdensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen aangaan en beheren in naam en voor rekening van Belins NV.

Belins NV, De Kleetlaan 7A, B-1831 Diegem, is een verzekeringsmaatschappij die erkend is onder het nummer 0435, www.belfius.be

Voor informatie over ons beleid inzake belangenconflicten, klik hier.

Documenten

Veelgestelde vragen

Alle vragen

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.627.985,60 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.617.222,65 al terugbetaald aan investeerders