In deze reeks van drie artikels over de besparing op uw vaste kosten, hebben we eerst de voor- en nadelen van de hergroepering van uw leningen besproken.

In een tweede artikel hebben we aangegeven hoe u uw energieverbruik kan verminderen, bijvoorbeeld uw elektrisch verbruik zonder in te boeten aan comfort.
Nu buigen we ons over de verzekeringspremies.

U bent wettelijk verplicht om een aantal verzekeringen af te sluiten: voor uw woning, voor uw wagen …

Daarnaast heeft u wellicht nog andere verzekeringen genomen: een verzekering tegen diefstal, een reisannulatieverzekering … Deze dateren dikwijls van enkele jaren geleden, zonder herziening van de voorwaarden noch de tarieven.

Om hierin te besparen zijn volgende stappen nuttig:

Controleer of u geen overlappende of dubbele dekkingen hebt.

Verschillende instellingen bieden diensten aan die sterk op elkaar lijken.
Zo kunt u voor medische kosten een hospitalisatieverzekering afsluiten. Bij ziekenfondsen en bepaalde kredietkaarten zitten echter gelijkaardige formules voor gezondheidszorgen ingesloten.
Hetzelfde geldt voor een reisannulatieverzekering en een verzekering voor pechverhelping die afhankelijk zijn van specifieke contracten, maar die ook aan bepaalde kredietkaarten gekoppeld zijn.

Het is daarom interessant om de tijd die vrijkomt door de lockdown te benutten om uw verschillende verzekeringscontracten te herlezen en de dubbele op te zeggen.
Op deze manier optimaliseert u uw verzekeringsportefeuille en zal u onvermijdelijk geld verdienen.

Voor verzekeringen is het, net als in vele andere domeinen, altijd zinvol om concurrenten tegen elkaar uit te spelen en de aanbiedingen te vergelijken.

Vraag aan verschillende makelaars om naar uw contracten te kijken en een nieuw tarief voor te stellen voor uw volledige verzekeringsportefeuille.
De meeste banken hebben een verzekeringstak. Het kan ook nuttig zijn om hen hiernaar te vragen.
De kans is groot dat één van hen u betere voorwaarden dan de huidige zal aanbieden, omdat ze uw dossier willen binnenhalen!

In deze reeks van drie artikels over de besparing op uw vaste kosten hebben we het belang van een hergroepering van leningen en de eenvoudige aanpak voor een daling van uw vaste verbruikskosten bestudeerd. We hebben net gezien hoe u uw verzekeringskosten kunt verlagen. De combinatie van deze drie acties kan leiden tot een aanzienlijke daling van uw vaste kosten. Dat is een goede zaak om u doorheen deze moeilijke lockdownperiode te helpen.

Bij nader inzien is het dus perfect mogelijk om geld te besparen door uw vaste kosten te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van uw comfort. Het volstaat om al uw kosten eens kritisch te bekijken, de dubbele kosten en verkwistingen weg te werken en de leveranciers tegen elkaar uit te spelen.

Om de maandelijkse aflossingen van uw lopende kredieten te verminderen, helpt mozzeno.com u bij de afkoop van uw leningen met een aantrekkelijke formule voor de hergroepering van leningen. Indien u werken wil uitvoeren om uw energieverbruik te verlagen, kan mozzeno.com u ook bijstaan met een persoonlijke lening.

Alle stappen, zelfs het plaatsen van de handtekening, gebeurt online. De kosten zijn laag en de tarieven aantrekkelijk. Als u steeds tijdig terugbetaald, krijgt u bovendien een beloning.

mozzeno.com is een financieringsplatform waarbij wordt samengewerkt, zonder tussenkomst van de bank. Het richt zich op leningen op afbetaling. Particuliere investeerders lenen onrechtstreeks geld aan particuliere kredietnemers.