Let op, geld lenen kost ook geld.

Rechten en plichten van de kredietnemer

Correcte en volledige informatie geven

Voordat u een lening krijgt toegewezen, moet mozzeno informatie verzamelen waarmee het uw terugbetalingscapaciteit voor de gevraagde lening kan inschatten. mozzeno zal u dus verschillende vragen stellen om uw financiële situatie te beoordelen (doel van de lening, gezinssituatie, professionele situatie, inkomsten, kosten, personen ten laste, andere lopende leningen, enz.).

U bent wettelijk verplicht om correct en eerlijk op de vragen van mozzeno te antwoorden. Geeft u onjuiste antwoorden, dan riskeert u dat de kredietovereenkomst door uw fout gerechtelijk wordt ontbonden. Bovendien is het vervalsen of creëren van valse loonfiches, bankuittreksels en andere bewijsstukken bij wet strafbaar (artikel 196 van het Wetboek van Strafrecht). Wie zich aan zulke praktijken schuldig maakt, riskeert een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en een boete van zesentwintig tot tweeduizend euro. mozzeno zal overtreders altijd aangeven.

De lening afbetalen

U bent verplicht de lening af te betalen volgens de voorwaarden en manieren die in de kredietovereenkomst zijn vastgelegd.

Indien dit uitdrukkelijk in uw kredietovereenkomst is voorzien en op voorwaarde dat de lening perfect is afbetaald, hebt u – na de laatste maandelijkse afbetaling – recht op een beloning voor correcte terugbetaling. Het bedrag van die beloning is vastgelegd in uw kredietovereenkomst.

Overhandiging van het SECCI-formulier

Voordat u een kredietovereenkomst ondertekent, bezorgt mozzeno u het SECCI-formulier. Op dat formulier vindt u alle informatie over de betreffende lening.

Overhandiging van een aflossingstabel

Samen met uw kredietovereenkomst krijgt u van mozzeno ook een aflossingstabel. Dat is een tabel die aangeeft hoeveel u elke maand moet betalen, hoe dat bedrag is onderverdeeld in kapitaal en interest en hoeveel kapitaal u nog verschuldigd bent na elke betaling.

Uitleg wanneer uw krediet geweigerd wordt

Wanneer uw lening geweigerd wordt, informeert mozzeno u gratis over de verschillende databanken die het geraadpleegd heeft, alsook over de namen en adressen van de verantwoordelijken van die bestanden.

Merkt u dat (een deel van) de informatie die de verantwoordelijke van die bestanden heeft doorgegeven niet correct is, dan kunt u hem vragen om dit te corrigeren.

Wat de gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren betreft, die kunt u op verschillende manieren gratis raadplegen:
https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging.

Terbeschikkingstelling van de lening

Binnen de vijf werkdagen na het afsluiten van de kredietovereenkomst storten wij het bedrag van de lening op de IBAN-rekening die u bij de aanvraag hebt doorgegeven en die in de overeenkomst staat.

Herroepingsrecht

U hebt gedurende 14 dagen na het sluiten van de kredietovereenkomst het recht om van de overeenkomst af te zien. Wanneer de contractuele bepalingen en voorwaarden die in de kredietovereenkomst zijn voorzien pas na het sluiten van de overeenkomst worden meegedeeld, gaan de 14 dagen in vanaf die mededeling. De voorwaarden en manieren waarop u van de overeenkomst kunt afzien, zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van de lening.

Vervroegde aflossing

U hebt het recht om het nog verschuldigde kapitaal van uw lening op elk moment volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen. Dat wil zeggen: vóór de datum waarop u normaal uw afbetaling doet. U dient mozzeno hier via aangetekende brief van op de hoogte te brengen, minstens 10 kalenderdagen vóór de terugbetaling.

mozzeno heeft het recht u een vergoeding voor wederbelegging te vragen. Het bedrag van die vergoeding vindt u in de algemene voorwaarden.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.627.985,60 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.617.222,65 al terugbetaald aan investeerders