De lening voor uw mede-eigendom

U bent mede-eigenaar en wilt een gebouw renoveren? Of u bent syndicus en wilt hier samen met alle mede-eigenaars een oplossing voor vinden? Dan bent u bij mozzeno aan het juiste adres, dankzij de lening voor mede-eigendom.

De lening voor verenigingen van mede-eigenaars is bedoeld voor het financieren van werken. Meer bepaald in een gebouw dat in meerdere loten is verdeeld (privé en gemeenschappelijk). Denk maar aan een gevelrenovatie, nieuwe isolatie, moderniserings- en aanpassingswerken aan de lift of andere gemeenschappelijke delen …

De vereniging van mede-eigenaars of “mede-eigendom” is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Ze mag dan ook een lening op afbetaling afsluiten om werken te financieren. Dit gebeurt via de gevolmachtigde, gewoonlijk de syndicus.

Waarom mozzeno?

mozzeno is het eerste online platform waarmee particulieren onrechtstreeks leningen van andere particulieren kunnen financieren. Wilt u een lening aanvragen, dan kunt u allereerst een online simulatie doen. Die geeft u al een duidelijk beeld van het jaarlijks kostenpercentage of jkp. Vervolgens kunt u een kredietaanvraag indienen. Daarvoor vult u een formulier in dat u op onze site kunt downloaden. Wij vragen ook een aantal documenten op. Denk maar aan de laatste twee balansen van de vereniging van mede-eigenaars. Of aan het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Onze gemeenschap van investeerders financiert vervolgens onrechtstreeks uw lening. Op die manier wordt er samengewerkt om uw project waar te maken. Enerzijds zien de investeerders hun spaargeld groeien. Anderzijds hebt u een goede oplossing voor de renovatie binnen de mede-eigendom gevonden.

 

Uw mede-eigendomslening in 5 stappen en 5 étapes

Beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigendom die bekrachtigt dat er besloten is om werken uit te voeren en hiervoor gebruik te maken van een lening. Verder moet deze beslissing een specifiek mandaat geven aan de syndicus om in zijn naam de kredietovereenkomst te ondertekenen.

Beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigendom

Indienen van uw aanvraag met alle vereiste documenten: aanvraagformulier, laatste twee balansen, proces-verbaal van de algemene vergadering, bestek, identiteitskaart van de syndicus en statuten.

Kredietaanvraag door een vereniging van mede-eigenaars

Analyse van de aanvraag door mozzeno en beslissing tot aanvaarding. Deze beslissing is zes maanden geldig.

mozzeno.com

De gemeenschap van investeerders schrijft in op de financiële instrumenten waardoor mozzeno uw project kan financieren.

Criteria, doelstelling(en) van de lening, renovatie, voertuig

Definitieve aanvaarding en terbeschikkingstelling van het geld. Indien er binnen de vier maanden na de algemene vergadering geen betwisting is geweest en op basis van een factuur die minimaal 30% van het gevraagde bedrag vertegenwoordigt.

Samenwerkingslening

Rente en kosten

Voor elk ingediend dossier worden er analysekosten van € 70,00 aangerekend, of de aanvraag nu aanvaard wordt of niet.

€10.000,01 tot €15.000,00€15.000,01 tot €22.000,00€22.000,01 tot €30.000,00
24/30/36/42/48/60
maanden
6,99 %
Dossierkosten:
300,00 €
5,99 %
Dossierkosten:
400,00 €
4,99%
Dossierkosten:
500,00 €

 

De dossierkosten worden aan het geleende bedrag toegevoegd.