Toelichting inzake het investeringskrediet van mozzeno

Investeringskrediet

Kredietvorm

Investeringskrediet

Algemene kenmerken en modaliteiten

Algemene kenmerken en modaliteiten

  • Aflossing : maandelijkse aflossingen (kapitaalaflossing en rentebetalingen) volgens een vooraf overeengekomen aflossingsschema.
  • Doelgroep : zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijven (KMOs en grote ondernemingen).
  • Bedragen : van € 5.000 tot € 50.000 of € 100.000 afhankelijk van het doel van het krediet.
  • Terbeschikkingstelling van het bedrag : het toegekende bedrag wordt rechtstreeks op de door de kredietnemer aangewezen IBAN-rekening gestort, enkele werkdagen nadat alle partijen de contractuele documenten hebben ondertekend.
  • Rentevoet : nominaal en vast.
Typevoorbeelden van gebruik

Typevoorbeelden van gebruik

Het investeringskrediet van mozzeno kan worden gebruikt voor verschillende doelen:

  • Aankoop van een voertuig verkocht door een professional
  • Financiering van een investering in materieel
  • Financiering van een aankoop van diensten
  • Werkkapitaal
Beschikbare looptijden

Beschikbare looptijden

De (vaste) looptijd kan gaan van 6 maanden tot 48 of 60 maanden, afhankelijk van het doel van het krediet.

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

De kredietnemer kan te allen tijd zijn krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen.

In het geval van vervroegde terugbetaling van de lening dient de kredietnemer aan de kredietgever binnen 20 kalenderdagen volgend op voormelde kennisgeving een wederbeleggingsvergoeding te betalen ten belope van 6 maanden interest berekend aan de overeengekomen debetrentevoet op het nog te betalen saldo op de terugbetalingsdatum.

De vrijwillige vervroegde integrale terugbetaling maakt een einde aan de kredietovereenkomst.

Mogelijke kosten

Mogelijke kosten

Behandelingskosten

De behandelingskosten dekken de kosten voor de organisatie en de financiering van het krediet. Zij worden bepaald naar gelang van de specifieke kenmerken van het krediet.

Het exacte bedrag wordt vermeld in de kredietovereenkomst en in de precontractuele informatie.

Nalatigheidsrente

In geval van een eenvoudige betalingsachterstand die niet leidt tot de opzegging van de leningsovereenkomst, dient de kredietnemer achterstandsrente te betalen. Het bedrag van deze nalatigheidsrente wordt berekend in verhouding tot de tijd die effectief is verstreken op het vervallen en niet-betaalde kapitaal, tegen de nalatigheidsrentevoet die in de kredietovereenkomst staat vermeld.

Wederbeleggingsvergoeding

In geval van vervroegde terugbetaling dient de kredietnemer een vergoeding te betalen ten belope van 6 maanden interest berekend aan de overeengekomen debetrentevoet op het nog te betalen saldo op de terugbetalingsdatum.

Nuttige links

Nuttige links

Alle informatie over de beschikbare formules voor professionele financiering in België: https://financieringvanondernemingen.be.

Alle informatie over de belangrijkste overheidsgaranties in België: https://financieringvanondernemingen.be/begeleiding-en-steun.

Entiteit voor buitengerechtelijke regeling van geschillen

Entiteit voor buitengerechtelijke regeling van geschillen

Ombudsfin vzw
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Mail : ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.805.387,27 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.203.565,09 al terugbetaald aan investeerders