Het collaboratieve investeringskrediet van mozzeno, stap voor stap

mozzeno biedt in heel België een oplossing voor investeringskredieten. Haar troef? Een doeltreffende oplossing die 100% digitaal is: de simulatie, de aanvraag en het ondertekenen gebeurt online.

Ontdek hier hoe u in 8 stappen een investeringskrediet afsluit bij mozzeno:

Kredietnemer

Aanvraag

Om uw aanvraag voor een investeringskrediet in te dienen, geeft u ons eerst allerhande informatie over uw project, professionele activiteit en profiel.

Geschiktheid

Op basis van deze informatie en eventueel een aantal bewijsstukken – zoals uw drie laatste aanslagbiljetten – controleert mozzeno automatisch of u voldoet aan de minimale voorwaarden om een kredietaanvraag in te dienen.

Analyse

Op basis van de informatie die u ons gegeven hebt, analyseert mozzeno uw aanvraag en beschikbare budget. U ontvangt onmiddellijk een antwoord op uw aanvraag.

Soms is er een aanvullende analyse nodig en vragen we u om ons nog extra informatie te bezorgen. In dat geval wordt uw aanvraag manueel behandeld.

Hoelang duurt de analyse van een dossier voor de aanvraag van een investeringskrediet?

Rente

Is uw aanvraag voorlopig goedgekeurd? Dan is mozzeno bereid u het gevraagde krediet toe te kennen. Die beslissing is gebaseerd op de informatie die u hebt meegedeeld. U dient wel nog de gevraagde bewijsstukken te bezorgen. Na de voorlopige goedkeuring ontvangt u uw persoonlijke rentevoet, gebaseerd op de risicoanalyse van uw dossier.

Bewijsstukken

U bezorgt ons de nodige bewijsstukken door ze via uw online account te uploaden. Het gaat bijvoorbeeld om een kopie van de ondertekende factuur, een bewijs van de omzet, uw identiteitskaart, enz.

mozzeno analyseert en valideert uw bewijsstukken. Dit gebeurt gewoonlijk binnen de 24 werkuren na ontvangst.

Ondertekening van het contract

U ondertekent uw contract digitaal.

Storting van het bedrag van de lening

Van zodra uw dossier is goedgekeurd en u uw contract hebt ondertekend, zorgt mozzeno voor de voorfinanciering van uw lening. Het geld wordt gewoonlijk binnen de twee werkdagen naar de rekening van uw professionele activiteit overgemaakt.

Terugbetaling

De maandelijkse afbetaling van de lening – kapitaal en interesten – dient elke maand via domiciliëring te worden volbracht. mozzeno verdeelt die afbetaling over de investeerders die onrechtstreeks hebben bijgedragen aan de financiering van de lening.

Het krediet is gedurende de volledige looptijd op tijd afbetaald? Dan hebt u recht op de beloning voor correcte terugbetaling.

N'hésitez pas à nous soumettre votre projet d'emprunt

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 236.252.180,31 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 127.335.040,20 al terugbetaald aan investeerders