Collaboratief investeringskrediet

Snel, eenvoudig en duidelijk

Het voertuig is maximaal 5 jaar oud. U dient ons een recente bestelbon – of een recente factuur – te bezorgen.
Simulatie voor een lening van: € 0,00.
Looptijd: 48 maanden.
Min*Max*
Maandelijkse
aflossing
€ 486,24 € 507,18
Rentevoet * 7,79 % 9,99 %
Totaal te
betalen
€ 23.339,52 € 24.344,64
 • Dossierkosten: 1,5% van het geleende bedrag. De dossierkosten worden van het overgemaakte bedrag afgetrokken.
 • De werkelijke looptijden zijn afhankelijk van de analyse van uw dossier.
 • De kredietnemer en de borgsteller mogen geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil.
 • De kredietnemer moet voldoende bestaande cashflow kunnen aantonen om de kost van het nieuwe krediet te kunnen afbetalen.
 • De zelfstandige kredietnemer of de vertegenwoordiger van de onderneming moet minstens 2 jaar in België wonen (3 jaar indien het identiteitsbewijs een kaart van het type E is). Hij moet minstens 18 jaar oud zijn.

Werkzaam als zelfstandige

 • Minstens 3 aanslagbiljetten die uw activiteit als zelfstandige aantonen.

Onderneming

 • Minstens 3 balansen die zijn gepubliceerd in de Balanscentrale van de Nationale Bank.
 • Indien de onderneming minder dan 3 gepubliceerde balansen heeft maar de bedrijfsleider dezelfde activiteit al eerder heeft uitgeoefend als zelfstandige en over minstens 3 aanslagbiljetten beschikt.
 • Aankoop van diensten bij een professional
 • Bestelbon die minder dan 3 maanden geleden ondertekend is of factuur die minder dan 1 maand geleden ondertekend is

Alle voorwaarden

*Welk debetrente effectief wordt toegepast, hoeveel u maandelijks dient af te betalen en welk bedrag u in het totaal dient af te betalen, hangt af van de analyse van uw aanvraag en uw profiel.

Toelichting inzake het investeringskrediet van mozzeno

Op voorwaarde dat uw aanvraag door mozzeno NV is aanvaard en uw leningovereenkomst is ondertekend.

Waarom gaat u mozzeno fantastisch vinden?

De handigste oplossing voor uw investeringskrediet.

Onmiddellijke analyse van uw aanvraag.
Digitale ondertekening van uw contract, u hoeft uw huis niet te verlaten.
Het bedrag van uw lening wordt gewoonlijk binnen de 48 uur overgemaakt.

Het investeringskrediet van mozzeno

U wilt een voertuig aankopen om uw professionele activiteit te ontwikkelen? Of u wilt de aankoop van materieel of werkkapitaal financieren?mozzeno biedt een unieke oplossing in de vorm van een collaboratief investeringskrediet.Leen tegen een voordelige rentevoet dankzij het investeringskrediet van mozzeno. Een bedrijfskrediet geeft u de kans om uw activiteit verder te ontwikkelen. U kunt de terugbetaling van uw investering over meerdere maanden spreiden.

De bedrijfsleningen en leningen voor zelfstandigen die worden toegekend door mozzeno, worden onrechtstreeks gefinancierd door particulieren.Die schrijven in op financiële instrumenten of Notes, die overeenkomen met de lening. Elke lening wordt dus onderverdeeld in meerdere delen.De zakelijke leningen die worden toegekend door mozzeno, worden onrechtstreeks gefinancierd door particulieren. Zijn de bewijsstukken goedgekeurd? Is de overeenkomst ondertekend? Dan wordt het gevraagde bedrag onmiddellijk overgemaakt naar de kredietnemer.De maandelijkse terugbetaling en de rentevoet liggen vast. De looptijd kan variëren van 6 tot 60 maanden. Ook een vervroegde terugbetaling is mogelijk.

mozzeno biedt verschillende bedrijfsleningen aan, afhankelijk van uw specifieke behoeften. mozzeno controleert steeds of de aanvraag past bij het profiel van de kredietnemer. Of het nu om een zelfstandige of een onderneming gaat.mozzeno biedt momenteel geen leningen voor de oprichting van een bedrijf aan. U hoeft ons dan ook geen businessplan of geraamde balans te bezorgen tijdens uw kredietaanvraag.Alle informatie over de beschikbare formules voor professionele financiering in België: financieringvanondernemingen.be

mozzeno biedt bedrijfsleningen aan van € 5.000,00 tot € 100.000,00.De looptijd van die zakelijke leningen kan gaan van 6 maanden tot 60 maanden. Een investeringskrediet bij mozzeno is een krediet op middellange termijn.

De kredietaanvraag moet overeenstemmen met het profiel van de aanvrager. Of dat nu een zelfstandige of een onderneming is.Wanneer de kredietnemer een zelfstandige is, moet hij:
 • Ouder zijn dan 18 jaar,
 • Minstens 2 jaar in België wonen. 3 jaar indien het bewijs een kaart van het type E is,
 • Minstens 3 aanslagbiljetten bezitten die zijn activiteit als zelfstandige bewijzen,
 • Geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil.
Wanneer de kredietnemer een onderneming is:
 • De onderneming moet een Belgische onderneming zijn,
 • Het bedrijf moet minstens 3 balansen hebben die zijn gepubliceerd in de Balanscentrale van de Nationale Bank,
 • De vertegenwoordiger van de onderneming moet minstens 2 jaar in België wonen. 3 jaar indien het bewijs een kaart van het type E is,
 • De onderneming en de borgsteller mogen geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil.
Alle voorwaarden

De simulatie van het investeringskrediet: De aanvrager simuleert zijn lening. Hij krijgt zo een beeld van de kosten en rente. Onze website maakt hiervoor een handig overzicht.U ontdekt of het over een middellange of lange termijn gaat. Een termijn van 20 jaar is bijvoorbeeld niet mogelijk.De simulatie is slechts een indicatie. Een definitieve vaste rentevoet krijgt u na het indienen van uw aanvraag.U hebt bij mozzeno niet de keuze tussen een vaste of variabele rentevoet. Een variabele interestvoet is niet mogelijk. Wij bieden enkel leningen voor zelfstandigen met vaste rentevoet aan.De geschiktheid: mozzeno controleert de informatie die de aanvrager heeft doorgegeven. Daarnaast raadplegen we de openbare databanken. Zo controleren we of u als kredietnemer aan alle voorwaarden voldoet om een zakelijke kredietaanvraag te doen.De kredietaanvraag: We vragen extra informatie over de situatie van de kredietnemer en de borgsteller.Resultaat van de controle van de aanvraag: De meegedeelde gegevens worden nagekeken. We checken met name of de aanvraag past bij de situatie en de behoeften van de aanvrager. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag voorlopig goedgekeurd.Afronden van de aanvraag: de kredietnemer en borgsteller moeten een aantal bewijsstukken indienen. Alle partijen dienen de verschillende documenten van het contract digitaal te ondertekenen.Definitieve aanvaarding en overschrijving: zijn alle bewijsstukken goedgekeurd? Zijn de documenten door alle partijen ondertekend? Dan zal mozzeno het bedrag van de lening voorfinancieren. Het bedrag wordt op de gewenste bankrekening gestort.Afbetaling: de maandelijkse aflossing wordt automatisch van de rekening van de kredietnemer afgeschreven. Betaalt de kredietnemer zijn lening gedurende de volledige looptijd netjes op tijd af? Dan kan hij genieten van de beloning voor correcte terugbetaling.
4 handige stappen.

Uw lening in 4 stappen

 • 1
  Geschiktheid: mozzeno controleert of u of uw onderneming een aanvraag voor een zakelijke lening kunnen doen.
 • 2
  Aanvraag: U geeft ons uiteenlopende informatie over uw aanvraag, behoeften en profiel.
 • 3
  Afronding: Is de aanvraag voorlopig goedgekeurd? Dan uploadt u de bewijsstukken en ondertekent u digitaal de documenten van het contract.
 • 4
  Definitieve aanvaarding en overschrijving: Is het kredietdossier definitief aanvaard? Dan schrijft mozzeno het bedrag over naar uw rekening of de rekening van uw onderneming.
Xavier Laoureux
Getuigenissen.

Al meer dan 21100
tevreden klanten.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.138.391,12 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.453.629,29 al terugbetaald aan investeerders