Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Voorwaarden van de mozzeno-Notes

Voordat mozzeno zijn nieuwe samenwerkingsmodel in België mocht lanceren, heeft het verschillende reglementaire stappen moeten verwezenlijken. Een van deze stappen was aanvankelijk de publicatie, voor elke Serie van Notes, van een prospectus of ten minste een informatienota die de volgende informatie beschreef:

  • Belangrijke risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding ;
  • Informatie over de uitgevende instelling (mozzeno): identiteit, financiële informatie en informatie over het onderliggende actief;
  • Informatie over de aanbieding;
  • Informatie over de Notes.

Naar aanleiding van een versoepeling van de wetgeving op 21 juli 2018 is mozzeno echter niet meer verplicht om een prospectus of een informatienota te publiceren. Voor elke Serie van Notes publiceert mozzeno echter op eigen initiatief een document met alle belangrijke informatie over de aanbieding, genaamd “Algemene en bijzondere voorwaarden”. Dit document bevat de regels voor de betrokken Serie van Notes en beschrijft de risico’s voor de investeerders. Het bevat ook de voorwaarden van de aanbieding.

Dit document is dus geen informatienota noch een prospectus in de zin van de Belgische wetgeving en wordt dus niet gecontroleerd door de FSMA, noch a priori noch a posteriori.


Archieven

Hieronder vindt u het model van informatienota en de prospectussen die gelden voor de voorgaande uitgiften van Notes.

  • Model informatienota: gebruikt tussen november 2018 en 6 juli 2019  (NL / FR)
  • Volledig Basisprospectus d.d. 28/11/2017  (EN), résumé (NL / FR / EN)
  • Bijlage d.d. 26/07/2018 (EN)
  • Basisprospectus van 27/11/2016 (EN), résumé (NLFR / EN)

Jaarrekening

De jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren zijn hier beschikbaar:

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.248.020,76 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders