Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Voorwaarden van het aanbevelingsprogramma voor investeerders

Breng vrienden aan, vertel hun over mozzeno (hierna “mozzeno” of “wij” genoemd) en in ruil geven wij u en uw vrienden een bonus.

Hoe meer vrienden u overtuigt om op ons platform te investeren, hoe meer bonussen u verzamelt!

De algemene voorwaarden van dit aanbevelingsprogramma voor investeerders vindt u hieronder:

Wie kan aanbevelen?

Het programma is geldig voor klanten die een investeerdersaccount hebben aangemaakt op mozzeno en een kennis (een “Protegé”) uitnodigen om onze dienst te ontdekken en ook investeerder op mozzeno te worden.

Het aanbevelingsprogramma geldt niet voor een Sponsor en een Protegé die op hetzelfde adres wonen. Een natuurlijk persoon kan ook geen onderneming aanbevelen waarvan hij zaakvoerder is, en omgekeerd.

Hoe werkt het aanbevelen?

U (de “Sponsor”) beveelt ons platform aan bij een vriend die nog geen investeerder is op mozzeno. Die vriend maakt een account aan en wordt zo uw “Protegé”. Voor alle investeringen die uw Protegé doet in de eerste maand die volgt op zijn inschrijving, ontvangt hij een bonus. Die bonus verdubbelt de interesten die op die investeringen worden betaald, en dat gedurende de 3 maanden die volgen op zijn inschrijving.

Als Sponsor:

  • krijgt u dezelfde bonus als uw Protegé. Hoe meer uw vriend investeert in de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account, hoe groter uw bonus.
  • kunt u dit aanbod tegelijk op meerdere Protegés toepassen. Hoe meer vrienden een account aanmaken en in de maand die volgt op het aanmaken van hun account investeringen doen, hoe groter uw bonus.

Wat is een geldige investering?

Een investering is een bevestigde inschrijving in Notes, uitgevoerd door de Protegé. Om recht te hebben op een bonus, moet de Protegé die investering doen in de maand die volgt op zijn inschrijving op ons platform.

Wat zijn de betaalde interesten?

Investeert een Protegé in Notes, dan heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de effectieve terugbetaling van de kredietnemer. Die betaalt immers maandelijks de onderliggende lening af.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno aan de Protegé en de Sponsor betaalt gedurende de periode van drie maanden die volgt op het aanmaken van de account door de Protegé. De investering moet gebeurd zijn in de eerste maand na aanmaken van de account door de Protegé. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die de Protegé voor zijn investeringen krijgt in de 3 maanden na het aanmaken van zijn account.

De Sponsor en Protegé krijgen interesten op de Notes die maandelijks worden terugbetaald en waarop die laatste heeft ingeschreven, tenminste als de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de prospectus. Dat heeft ook zijn effect op de bonus. De bonus kan niet uitgesteld worden betaald. Let op, de Notes die jaarlijks worden terugbetaald vallen niet onder deze promotie.

Let op, deze bonus is niet van toepassing op de Notes die jaarlijks worden terugbetaald.

Annulering van Notes waarop tijdens de geldigheidsduur is ingeschreven

Om in aanmerking te komen voor het Programma, moeten de Notes waarop de Protegé inschrijft, bevestigd en definitief zijn, zelfs als die bevestiging gebeurt wanneer de maand volgend op het aanmaken van de account al verstreken is. De bevestigde Note verschijnt dan onder het tabblad “Mijn investeringen” in de investeerdersaccount van de Protegé. Voor ingeschreven Notes die uiteindelijk worden geannuleerd, worden er geen interesten uitbetaald en is er bijgevolg ook geen bonus.

Waar is de bonus terug te vinden?

Wanneer de Protegé in aanmerking komt voor de bonus, ziet hij een melding op het dashboard van zijn investeerdersaccount.

Elke inschrijving die de Protegé uitvoert in de maand die volgt op het aanmaken van zijn account, is herkenbaar aan een specifieke melding.

De Protegé vindt zijn bonusbedragen telkens terug onder het tabblad “Mijn investeringen”. De Protegé en de Sponsor zien hun bonussen ook op het dashboard van hun respectievelijke investeerdersaccount. De bedragen worden geleidelijk aan toegevoegd en opgeteld.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt berekend wanneer ook de interesten op de Notes van de Protegé worden berekend, maandelijks dus.

Wanneer en hoe wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt uitbetaald wanneer de interesten op de Notes aan de Protegé worden uitbetaald, maandelijks dus. De Protegé en Sponsor krijgen hun bonus op hun respectievelijke investeerdersaccount. Ze kunnen de bonus dus opnemen of voor een nieuwe investering gebruiken.

Geldigheid van het programma

Als u en uw vrienden van dit programma willen profiteren, moet uw vriend vóór 31 december 2024 een account hebben aangemaakt en hebben geïnvesteerd op mozzeno.

Hebt u vragen over dit aanbod? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno:

mozzeno SA,
Louizelaan 523
1050 Brussel

www.mozzeno.com
ondernemingsnummer: 643.893.720

Laat uw geld concreet renderen via een collaboratieve investering

Mijn account aanmaken
gratis en vrijblijvend.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.627.985,60 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.617.222,65 al terugbetaald aan investeerders