Specificaties van het financiële product

Totale bedrag waarop via mozzeno.com kan worden ingeschreven

€ 25.000,00

Soort product

mozzeno-Notes onderworpen aan de Belgische wetgeving

Investeringsbedrag in dit project

minimum: € 25
maximum: 5% van de waarde van de portefeuille van de investeerder of € 1.000,00

Onderliggend

lening verstrekt aan VDD Project Management BVBA voor de financiering van € 25.000,00 in het kader van een obligatielening van € 2.500.000,00. -

Jaarlijkse rentevoet

bruto: 6,5 %
netto: 4,55 %

Kosten en belastingen

geen kosten, 30% roerende voorheffing op de bruto interesten

De ontwikelaar

VDD Project Development BVBA is een Brugse vastgoedontwikkelaar die actief is in zowel Vlaanderen als Brussel.

De zaakvoerders zijn de heer Johan Vandendriessche en de heer Thibaut de Vos.

VDD Project Development BVBA, de projectleider, is een Belgische groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van niche vastgoedprojecten en zich meer bepaald toelegt op de renovatie van iconische geklasseerde gebouwen met “”bonuslocaties””. VDDD stelt een hedendaags herontwerp van het gebouw voor, met respect voor het oorspronkelijke karakter, met behoud van de huidige technologische normen en een duurzame, verantwoorde en aangepaste aanpak.

Wat is BeeBonds

BeeBonds is een privaat financieringsplatform dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te investeren in bedrijfsprojecten, door zich via hun bank in te schrijven voor de aankoop van obligaties die door deze organisatie worden uitgegeven.

BeeBonds.com

 

Hun mening

Veerle Willems, Investeerder

“Investeren, beleggen… Dat klonk altijd zo ingewikkeld. Maar omdat het geld op mijn spaarrekening niets meer opbrengt (integendeel, ik moet ervoor betalen), heb ik een klein bedrag op mozzeno.com gezet.”

Volledige review

Pierre Flamant, Investeerder

“Mozzeno is een waardig alternatief voor andere crowdlending-mogelijkheden. Ik raad iedereen aan om zich bij de gemeenschap van investeerders te voegen en zo de projecten van andere particulieren mogelijk te maken terwijl je er zelf een aardig rendement voor krijgt.”

Volledige review

Paul Renders, Investeerder

“Wat we wel nodig hebben, is de tussenkomst van een goed georganiseerd en transparant platform om het geheel van swaps en geldstromen te kunnen beheren. En dat is precies wat ik bij mozzeno.com gevonden heb.”

Volledige review

Élise De Meulemeester, Investeerder

“De rendementen zijn vergelijkbaar met die van onze beursbeleggingen.”

Volledige review

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220

Fax

+32 (0)2 8087129