Kredietnemer (WeKare)

Investeerder

WeKare heeft twee woonontwikkelingsprojecten met appartementen. Naast eigen middelen en bankleningen, doet de vennootschap een beroep op BeeBonds om tot € 2.500.000,00 in het project te financieren.
Investeerdersaccount
BeeBonds biedt de mogelijkheid om in te schrijven op onderliggende obligaties uitgeschreven door WeKare S.A.
mozzeno schrijft via BeeBonds voor € 50.000,00 in op de onderliggende obligaties uitgeschreven door WeKare S.A.
mozzeno doet een voorfinanciering van de € 50.000,00 die werd gestort voor de inschrijving op de onderliggende obligaties uitgeschreven door WeKare S.A.

Aanmaak van een serie van Notes

mozzeno geeft financiële instrumenten (Notes) uit om de inschrijving op € 50.000,00 aan onderliggende obligaties uitgeschreven door WeKare S.A. te kunnen financieren. Deze financiële instrumenten worden aangeboden aan investeerders.

Een serie van Notes

(financiële instrumenten)

=

de inschrijving op € 50.000,00 aan onderliggende obligaties door mozzeno voor WeKare S.A.

Création d’une série de Notes

Een Note

(uw investering)

=

een deel van de inschrijving op € 50.000,00 aan onderliggende obligaties door mozzeno voor WeKare S.A.

Investeerdersaccount met minstens € 500,00

Inschrijving

De investeerder bepaalt hoeveel hij investeert (er is een minimum en maximum per project)

Realisatie van het project

WeKare S.A. ontwikkelt de voorziene vastgoedprojecten.

Betaalt terug

WeKare S.A. betaalt jaarlijks de interesten terug op de onderliggende obligaties waarop mozzeno heeft ingeschreven. Op het einde van de looptijd betaalt WeKare S.A. de maandelijkse kapitaalaflossingen terug op de onderliggende obligaties waarop mozzeno heeft ingeschreven.

Ontvangt

De investeerde ontvangt jaarlijks een terugbetaling in interesten voor de investering in de overeenstemmende serie van Notes.
Op het einde van de looptijd ontvangt de investeerder een terugbetaling in kapitaal voor de investering in de overeenstemmende serie van Notes.