Specificaties van het financiële product

Totale bedrag waarop via mozzeno.com kan worden ingeschreven

€ 15.000,00

Soort product

mozzeno-Notes onderworpen aan de Belgische wetgeving

Investeringsbedrag in dit project

minimum: € 25
maximum: 5% van de waarde van de portefeuille van de investeerder of € 1.000,00

Onderliggend

lening verstrekt aan BCV CONCEPT bvba voor de financiering van € 15.000,00 in het kader van een obligatielening van € 700.000,00. Deze vormt een aanvulling op een bancaire financiering ten bedrage van € 3.600.000,00.

Jaarlijkse rentevoet

bruto : 7%
netto : 4.90%

Kosten en belastingen

Geen kosten, 30% roerende voorheffing op de bruto interesten

Over BCV CONCEPT bvba

BCV CONCEPT bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 406-408 en ondernemingsnummer BE 0807.005.851. BCV CONCEPT bvba maakt deel uit van de CVV Groep, geleid door de heer Camille Castagné, de Directeur.

De kredietnemer en de CVV Groep zijn actief in de ontwikkeling van vastgoedprojecten. De aandeelhouders van de kredietnemer zijn de Directeur, voor 90%, en Chambertan SA, een Luxemburgse Soparfi, voor 10%.

Wat is BeeBonds

BeeBonds is een privaat financieringsplatform dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te investeren in bedrijfsprojecten, door zich via hun bank in te schrijven voor de aankoop van obligaties die door deze organisatie worden uitgegeven.

BeeBonds.com

Hun mening

Klaas Fremaut , Investeerder

“Ik investeer in opleidingsprojecten. Dat is de toekomst.”

Volledige review

Pierre Flamant, Investeerder

“Mozzeno is een waardig alternatief voor andere crowdlending-mogelijkheden. Ik raad iedereen aan om zich bij de gemeenschap van investeerders te voegen en zo de projecten van andere particulieren mogelijk te maken terwijl je er zelf een aardig rendement voor krijgt.”

Volledige review

Élise De Meulemeester, Investeerder

“De rendementen zijn vergelijkbaar met die van onze beursbeleggingen.”

Volledige review

Veerle Willems, Investeerder

“Investeren, beleggen… Dat klonk altijd zo ingewikkeld. Maar omdat het geld op mijn spaarrekening niets meer opbrengt (integendeel, ik moet ervoor betalen), heb ik een klein bedrag op mozzeno.com gezet.”

Volledige review

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220

Fax

+32 (0)2 8087129