Samenvatting van de voornaamste risico's

Een investering in mozzeno-Notes impliceert een hoog risico omdat de recuperatie van de geïnvesteerde bedragen en de betaling van het verwachte rendement afhangen van de correcte terugbetaling van de leningen die aan de series van mozzeno-Notes verbonden zijn.

mozzeno nv is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een verhoogd risico dat mozzeno nv niet in staat is om zijn doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het rendement van de Notes.

Het rendement kan negatief zijn wanneer de lening vervroegd wordt terugbetaald in de allereerste maanden.

Het kan zijn dat het scoringmodel en het model voor besluitvorming voor toekenning van een krediet de terugbetalingscapaciteiten van een kredietnemer niet correct inschatten.

Een investering in Notes moet als een weinig liquide investering worden beschouwd. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang van de terugbetaling van de lening(en).

Om op mozzeno.com te investeren, moet u vooraf kennisnemen van de informatie die vermeld staat in de prospectus en de definitieve voorwaarden.
En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden

Belangrijkste risico's betreffende de Uitgever

Beperkt verhaal in verband met mozzeno:

Door mozzeno uitgegeven Notes zijn schuldinstrumenten met beperkt verhaal. Dat betekent dat vorderingen tegen mozzeno door houders van een serie van Notes beperkt zijn tot de nettoactiva van de desbetreffende serie overeenkomstig de algemene voorwaarden. De vordering van de houder van de Notes kan uitdoven wanneer, in het kader van de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie, er onvoldoende beschikbare fondsen voorhanden zijn uit de betalingen door de Kredietnemer om betalingen in het kader van de Notes te doen. De desbetreffende houders van de Notes (en een namens hen handelende persoon) mogen geen verdere stappen ondernemen om dergelijke tekorten te dekken.

 

Gevolgen van faillissement:

In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van de Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden kunnen opgeschort of geannuleerd worden. De Notes zijn niet gedekt en de houders van de Notes van een serie van Notes hebben geen rechtstreeks zekerheidsrecht op de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie of de opbrengsten van een dergelijke respectievelijke Lening onderliggend aan de serie.