Samenvatting van de voornaamste risico's

Een investering in mozzeno-Notes inhoudt een zekere risicograad. De investeerders kunnen een deel of de totaliteit van hun investering verliezen omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de correcte betalingen aan mozzeno van de Lening onderliggend aan de Serie van Notes.

mozzeno nv is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een hoog risico dat mozzeno nv niet in staat is om zijn doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het nettorendement van de Notes.

De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument is gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, enz.).

De investering in Notes moet worden beschouwd als een weinig liquide investering. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang de terugbetaling van de lening(en).

Om op mozzeno.com te investeren, moet u vooraf kennisnemen van de informatie die vermeld staat in de informatienota.
En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden

Belangrijkste risico's betreffende de Uitgever

Beperkt verhaal in verband met mozzeno:

Door mozzeno uitgegeven Notes zijn schuldinstrumenten met beperkt verhaal. Dat betekent dat vorderingen tegen mozzeno door houders van een serie van Notes beperkt zijn tot de nettoactiva van de desbetreffende serie overeenkomstig de algemene voorwaarden. De vordering van de houder van de Notes kan uitdoven wanneer, in het kader van de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie, er onvoldoende beschikbare fondsen voorhanden zijn uit de betalingen door de Kredietnemer om betalingen in het kader van de Notes te doen. De desbetreffende houders van de Notes (en een namens hen handelende persoon) mogen geen verdere stappen ondernemen om dergelijke tekorten te dekken.

 

Gevolgen van faillissement:

In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van de Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden kunnen opgeschort of geannuleerd worden. De Notes zijn niet gedekt en de houders van de Notes van een serie van Notes hebben geen rechtstreeks zekerheidsrecht op de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie of de opbrengsten van een dergelijke respectievelijke Lening onderliggend aan de serie.