Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Promotie nieuwe investeerders (oktober 2020)

drie gewone mensen
vier gewone mensen

Maak vóór 25 november 2020 een investeerdersaccount aan en ontvang dubbele interesten gedurende drie maanden.

Hoe werkt het?

  1. U maakt vóór 25 november 2020 een investeerdersaccount aan op mozzeno.com.
  2. In de eerste maand die volgt op het aanmaken van uw account, doet u een investering in Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is.
  3. mozzeno verdubbelt drie maanden lang de interesten die u op die investeringen ontvangt.

Maak uw account aan

 


 

Promotie investeerders “Wij verdubbelen uw interest” georganiseerd door mozzeno

Doel

In het kader van zijn activiteit organiseert mozzeno nv een promotie.

De promotie heeft tot doel de werving van nieuwe investeerders op het mozzeno-platform te vergemakkelijken.

Wie kan van deze promotie genieten?

Deze promotie is bedoeld voor nieuwe investeerders die vóór  25 november 2020 een account aanmaken op het platform mozzeno.com en beginnen te investeren in de maand die op hun inschrijving volgt.

Deze promotie is niet cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele protegé via het aanbevelingsprogramma ontvangt. Bent u protegé en krijgt u al een bonus via het aanbevelingsprogramma, dan is deze promotie enkel van toepassing wanneer de bonusperiode van het aanbevelingsprogramma is afgelopen en de geldigheidsperiode van de eerst genoemde promotie nog loopt.

Deze promotie is daarentegen wél cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele sponsor krijgt. De bonus van de sponsor hangt immers af van de investeringen van zijn protegé.

Geldigheidsduur

  1. Aanmaken van een investeerdersaccount: u dient tussen 28 oktober en 25 november 2020 een investeerdersaccount te hebben aangemaakt.
  2. Bonusperiode: de bonus wordt berekend op basis van de interesten die betaald worden op de Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is en waarop de nieuwe investeerder heeft ingeschreven gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account. De bonus wordt gedurende 3 maanden toegekend.

Wat is een inschrijving van Notes?

Een inschrijving van Notes is de investering in een serie van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is op het mozzeno-platform.

Wat zijn de betaalde interesten?

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling door de kredietnemer. Die betaalt immers maandelijks de onderliggende lening af.

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling door de kredietnemer. Die betaalt immers maandelijks de onderliggende lening af.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno.com aan de investeerder betaalt gedurende de periode van 3 maanden die volgt op de promotieperiode. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die aan de investeerder worden uitbetaald gedurende de 3 maanden die volgen op de periode van 1 maand na zijn inschrijving op mozzeno.com. De bonus is verschuldigd voor alle Notes die maandelijks worden terugbetaald, waarop in die periode is ingeschreven en die bevestigd zijn. Die bevestiging mag gebeuren na het einde van de maand die volgt op de inschrijving van de investeerder op mozzeno.com. Let op, series van Notes waarvan de onderliggende lening geen persoonlijke lening is, vallen niet onder deze promotie.

De investeerder ontvangt interesten op de Notes waarop hij heeft ingeschreven, tenminste als de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de prospectus. Dat heeft ook zijn effect op de bonus.

Annulering van Notes waarop tijdens de geldigheidsduur is ingeschreven

Wanneer de investeerder tijdens de geldigheidsduur inschrijft op Notes die recht geven op de bonus en die Notes achteraf geannuleerd worden, worden er geen interesten uitbetaald en ontvangt de investeerder bijgevolg ook geen bonus.

Hoe kan ik de bonus terugvinden?

Wanneer u in aanmerking komt voor de promotie, ziet u een melding op het dashboard van uw investeerdersaccount.
Elke inschrijving die u tijdens de promotieperiode uitvoert, kunt u herkennen aan een specifieke melding.
De bonusbedragen vindt u telkens terug onder “Mijn Notes”, en de som van die bonusbedragen ziet u op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt berekend wanneer ook de interesten op de Notes worden berekend, maandelijks dus.

Wanneer wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt uitbetaald wanneer de interesten op de Notes worden uitbetaald, maandelijks dus.

 

Maak uw account aan

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode (PDF) van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 38.445.086,15 reeds toegekend aan leners

Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 14.396.106,77 al terugbetaald aan investeerders