Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Promotie nieuwe investeerders (mei 2022)

drie gewone mensen
vier gewone mensen

Maak vóór 15 juni 2022 uw investeerdersaccount aan
en ontvang drie maanden lang dubbele interesten.

Hoe werkt het?

  1. U maakt vóór 15 juni 2022 een mozzeno-investeerdersaccount aan. 
  2. U investeert in de maand volgend op de aanmaak van uw account in series van Notes, waarvan de onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening is. 
  3. mozzeno verdubbelt drie maanden lang de interesten die u op die investeringen ontvangt.

Maak uw account aan

 


 

Promotie investeerders  “Wij verdubbelen uw interesten”
georganiseerd door mozzeno

Doel

In het kader van haar activiteiten organiseert mozzeno nv een promotie.
De promotie heeft tot doel de werving van nieuwe investeerders op het platform mozzeno.com te vergemakkelijken.

Wie kan van deze promotie genieten?

Deze promotie is bedoeld voor nieuwe investeerders die vóór 15 juni 2022 een account aanmaken op het mozzeno-platform en die beginnen met investeren in de maand volgend op hun inschrijving.

Deze promotie is niet cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele protegé via het aanbevelingsprogramma ontvangt. Bent u protegé en krijgt u al een bonus via het aanbevelingsprogramma, dan is deze promotie enkel van toepassing wanneer de bonusperiode van het aanbevelingsprogramma is afgelopen en de geldigheidsperiode van de eerstgenoemde promotie nog loopt.

Deze promotie is daarentegen wél cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele sponsor krijgt. De bonus van de sponsor hangt immers af van de investeringen van zijn protegé.

Geldigheidsduur

  1. Aanmaak van een investeerdersaccount: u moet u investeerdersaccount aangemaakt hebben tussen 15 mei en 15 juni 2022.
  2. Bonusperiode: de bonus wordt berekend op basis van de interesten die gedurende de eerste maand volgend op de aanmaak van het account door de nieuwe investeerder betaald worden op de Notes met een onderliggende lening waarop de nieuwe investeerder heeft ingeschreven. De bonus wordt gedurende 3 maanden toegekend.

Wat is een inschrijving van Notes?

Een inschrijving van Notes is de investering in een Serie van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening is op het mozzeno-platform.

Wat zijn de betaalde interesten?

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling van de onderliggende lening door de kredietnemer. 

Om interesten te ontvangen moet de inschrijving die de investeerder gedaan heeft gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account, dus definitief worden. Dat wil zeggen dat de onderliggende lening volledig gefinancierd moet zijn en toegekend moet zijn aan de kredietnemer.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno aan de investeerder betaalt gedurende de 3 maanden die volgen op de promotieperiode. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die aan de investeerder worden uitbetaald gedurende de 3 maanden die volgen op de periode van 1 maand na zijn inschrijving op mozzeno. De bonus is verschuldigd voor alle maandelijks terugbetaalbare Notes waarop in die periode is ingeschreven en die bevestigd zijn. Deze bevestiging kan worden gegeven na het einde van de maand die volgt op de inschrijving van de investeerder op mozzeno.
Let op, de promotie is enkel van toepassing op de series van Notes die als onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening hebben.

De investeerder ontvangt interesten op de Notes waarop hij heeft ingeschreven, voor zover de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de voorwaarden van de Notes. Dat heeft ook zijn effect op de bonus.

Hoe wordt de bonus aan mij meegedeeld?

Wanneer u in aanmerking komt voor de promotie, verschijnt er een melding op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Elke inschrijving die u tijdens de promotieperiode uitvoert, kunt u herkennen aan een specifieke melding.

De verkregen bonusbedragen worden geleidelijk weergegeven onder “Mijn investeringen”, en de som ervan ziet u op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt op hetzelfde moment berekend als de interesten op de Notes, maandelijks dus. 

Wanneer wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt op hetzelfde moment uitbetaald als de interesten op de Notes, maandelijks dus.

 

Maak uw account aan

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 149.027.499,59 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 66.234.167,68 al terugbetaald aan investeerders