Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Promotie investeerders (oktober 2020)

drie gewone mensen
vier gewone mensen

Voeg vóór 25 november 2020 geld toe aan uw investeerdersaccount en ontvang drie maanden lang dubbele interesten.

Hoe werkt het?

  1. U voegt vóór 25 november 2020 geld toe aan uw mozzeno-investeerdersaccount.
  2. Vóór 30 november 2020 investeert u in series van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is.
  3. mozzeno verdubbelt drie maanden lang de interesten die u op die investeringen ontvangt.

Het is door extra geld aan uw mozzeno.com-account toe te voegen, dat u toegang krijgt tot deze promotie. De bonus geldt echter voor alle investeringen die u in de geldigheidsperiode uitvoert, of het geld daarvoor nu al op uw account stond, of pas onlangs werd toegevoegd.

Naar mijn account

 


 

Promotie investeerders “Wij verdubbelen uw interest” georganiseerd door mozzeno

Doel

In het kader van zijn activiteit organiseert mozzeno nv een promotie.
De promotie heeft tot doel de werving van nieuwe investeerders op het platform mozzeno.com te vergemakkelijken.

Wie kan van deze promotie genieten?

Deze promotie is bedoeld voor investeerders die vóór 25 november 2020 geld toevoegen aan hun account op het mozzeno-platform en vóór 30 november 2020 investeren.

Deze promotie is niet cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele protegé via het aanbevelingsprogramma ontvangt. Bent u protegé en krijgt u al een bonus via het aanbevelingsprogramma, dan is deze promotie enkel van toepassing wanneer de bonusperiode van het aanbevelingsprogramma is afgelopen en de geldigheidsperiode van de eerst genoemde promotie nog loopt.

Deze promotie is daarentegen wél cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele sponsor krijgt. De bonus van de sponsor hangt immers af van de investeringen van zijn protegé.

Geldigheidsduur

  1. Geld toevoegen aan uw investeerdersaccount: u dient vóór 25 november 2020 geld aan uw investeerdersaccount te hebben toegevoegd.
  2. Bonusperiode: de bonus wordt berekend op basis van de interesten die betaald worden op de Notes waarop de investeerder heeft ingeschreven tussen het toevoegen van zijn geld en 30 november. De bonus wordt gedurende 3 maanden toegekend.

Wat is een inschrijving van Notes?

Een inschrijving van Notes is de investering in een serie van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is op het mozzeno-platform. Elke Serie van Notes komt overeen met een onderliggende lening.

Wat zijn de betaalde interesten?

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling door de kredietnemer. Die betaalt immers maandelijks de onderliggende lening af.

Om interesten te ontvangen, moet de inschrijving die de investeerder gedaan heeft gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account, dus definitief worden. Dat wil zeggen dat de onderliggende lening volledig gefinancierd moet zijn en toegekend moet zijn aan de kredietnemer.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno.com aan de investeerder betaalt gedurende de periode van 3 maanden die volgt op de promotieperiode. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die aan de investeerder worden uitbetaald gedurende de 3 maanden die volgen op de investeringen die in aanmerking komen voor de promotie. De bonus is verschuldigd voor alle Notes die maandelijks worden terugbetaald en waarop is ingeschreven in de periode tussen het toevoegen van geld vanaf 28 oktober en 30 november. Bovendien moeten de Notes bevestigd zijn. Die bevestiging mag gebeuren na 30 november. Let op, de promotie is enkel van toepassing op de series van Notes die als onderliggende lening een persoonlijke lening hebben.

De investeerder ontvangt interesten op de Notes waarop hij heeft ingeschreven, tenminste als de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de prospectus. Dat heeft ook zijn effect op de bonus.

Annulering van Notes waarop tijdens de geldigheidsduur is ingeschreven

Wanneer de investeerder tijdens de geldigheidsduur inschrijft op Notes die recht geven op de bonus en die Notes achteraf geannuleerd worden, worden er geen interesten uitbetaald en ontvangt de investeerder bijgevolg ook geen bonus.

Hoe kan ik de bonus terugvinden?

Wanneer u in aanmerking komt voor de promotie, ziet u een melding op het dashboard van uw investeerdersaccount.
Elke inschrijving die u tijdens de promotieperiode uitvoert, kunt u herkennen aan een specifieke melding.
De bonusbedragen vindt u telkens terug onder “Mijn Notes”, en de som van die bonusbedragen ziet u op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt berekend wanneer ook de interesten op de Notes worden berekend, maandelijks dus.

Wanneer wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt uitbetaald wanneer de interesten op de Notes worden uitbetaald, maandelijks dus.

Naar mijn account

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode (PDF) van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 42.144.527,14 reeds toegekend aan leners

Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 15.646.337,98 al terugbetaald aan investeerders