Maak vóór 29 juni 2019 een investeerdersaccount aan en ontvang dubbele interesten gedurende drie maanden.

Hoe werkt het?

  1. U maakt vóór 29 juni 2019 een investeerdersaccount aan op mozzeno.com.
  2. In de eerste maand die volgt op het aanmaken van uw account, doet u een investering.
  3. mozzeno verdubbelt drie maanden lang de interesten die u op die investeringen ontvangt.

 

Promotie investeerders “Wij verdubbelen uw interest” georganiseerd door mozzeno

Doel

In het kader van zijn activiteit organiseert mozzeno nv een promotie.
De promotie heeft tot doel de werving van nieuwe investeerders op het platform mozzeno.com te vergemakkelijken.

Wie kan van deze promotie genieten?

Deze promotie is bedoeld voor nieuwe investeerders die vóór 29 juni 2019 een account aanmaken op het platform mozzeno.com en beginnen te investeren in de maand die op hun inschrijving volgt.

Geldigheidsduur

  1. Aanmaken van een investeerdersaccount: u dient tussen 29 mai 2019 en 29 juni 2019 een investeerdersaccount te hebben aangemaakt.
  2. Bonusperiode: de bonus wordt berekend op basis van de interesten die betaald worden op de Notes waarop de nieuwe investeerder heeft ingeschreven gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account (tenminste als die Notes definitief zijn bevestigd). De bonus wordt gedurende 3 maanden toegekend.

Wat is een inschrijving van Notes?

Een inschrijving van Notes is de investering in een Serie van Notes op het platform mozzeno.com. Elke Serie van Notes komt overeen met een onderliggende lening.

Wat zijn de betaalde interesten?

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft en die inschrijving bevestigd en definitief is, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling door de kredietnemer. Die betaalt immers maandelijks de onderliggende lening af.

Om interesten te ontvangen, moet de inschrijving die de investeerder gedaan heeft gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account, dus definitief worden. Dat wil zeggen dat de onderliggende lening volledig gefinancierd moet zijn en toegekend moet zijn aan de kredietnemer.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno.com aan de investeerder betaalt gedurende de periode van 3 maanden die volgt op de promotieperiode. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die aan de investeerder worden uitbetaald gedurende de 3 maanden die volgen op de periode van 1 maand na zijn inschrijving op mozzeno.com. De bonus is verschuldigd voor alle Notes die maandelijks worden terugbetaald, waarop in die periode is ingeschreven en die bevestigd zijn. Die bevestiging mag gebeuren na het einde van de maand die volgt op de inschrijving van de investeerder op mozzeno.com. Let op, de Notes die jaarlijks worden terugbetaald vallen niet onder deze promotie.

De investeerder ontvangt interesten op de Notes waarop hij heeft ingeschreven, tenminste als de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de prospectus. Dat heeft ook zijn effect op de bonus.

Annulering van Notes waarop tijdens de geldigheidsduur is ingeschreven

Wanneer de investeerder tijdens de geldigheidsduur inschrijft op Notes die recht geven op de bonus en die Notes achteraf geannuleerd worden, worden er geen interesten uitbetaald en ontvangt de investeerder bijgevolg ook geen bonus.

Hoe kan ik de bonus terugvinden?

Wanneer u in aanmerking komt voor de promotie, ziet u een melding op het dashboard van uw investeerdersaccount.
Elke inschrijving die u tijdens de promotieperiode uitvoert, kunt u herkennen aan een specifieke melding.
De bonusbedragen vindt u telkens terug onder “Mijn Notes”, en de som van die bonusbedragen ziet u op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt berekend wanneer ook de interesten op de Notes worden berekend, maandelijks dus.

Wanneer wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt uitbetaald wanneer de interesten op de Notes worden uitbetaald, maandelijks dus.

Kan ik ook van de promotie profiteren als ik al eerder een investeerdersaccount bij mozzeno heb aangemaakt?

Als u al een mozzeno-investeerdersaccount hebt, is deze promotie niet meer op u van toepassing. U kunt echter wel van een bonus genieten door via ons aanbevelingsprogramma vrienden uit te nodigen. Meer informatie vindt u hier.