Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Promotie investeerders (augustus 2023)

Voeg geld toe aan uw investeerdersaccount en ontvang 3 maanden lang dubbele interesten op investeringen die u met dit nieuwe geld hebt gedaan.

Hoe werkt het?

  1. U voegt vóór 15 september 2023 geld toe aan uw mozzeno-investeerdersaccount.
  2. U investeert met dit nieuwe geld in series van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening is, en dit tussen 16 augustus en 15 september 2023.
  3. mozzeno verdubbelt drie maanden lang de interesten die u op die nieuwe investeringen ontvangt.
  4. De bonus wordt berekend op basis van de interesten die zijn betaald op de Notes waarop u hebt ingeschreven met het geld dat u vóór 15 september 2023 aan uw account hebt toegevoegd.

Promotie: mozzeno verdubbelt uw interesten

Doel

In het kader van haar activiteiten organiseert mozzeno nv een promotie. De promotie heeft tot doel de werving van nieuwe investeerders op het platform mozzeno te vergemakkelijken.

Wie kan van deze promotie genieten?

Deze promotie is voor investeerders die tussen 16 augustus en 15 september 2023 geld toevoegen aan hun account op het mozzeno-platform, en in deze periode met hun nieuwe geld een investering doen.

Deze promotie is niet cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele protegé via het aanbevelingsprogramma ontvangt. Bent u protegé en krijgt u al een bonus via het aanbevelingsprogramma, dan is deze promotie enkel van toepassing wanneer de bonusperiode van het aanbevelingsprogramma is afgelopen en de geldigheidsperiode van de eerstgenoemde promotie nog loopt.

Deze promotie is ook niet van toepassing op investeringen die zijn gedaan met geld dat opnieuw beschikbaar is geworden op de account van de investeerder door een betaling die mozzeno vóór 15 september heeft uitgevoerd.

Goed om te weten: deze promotie is daarentegen wél cumuleerbaar met de bonus die u als eventuele sponsor krijgt. De bonus van de sponsor hangt immers af van de investeringen van zijn protegé.

Geldigheidsduur

  1. Geld toevoegen aan uw investeerdersaccount: u moet tussen 16 augustus en 15 september geld hebben toegevoegd aan uw investeerdersaccount.
  2. Investeren met nieuwe fondsen: u moet in deze periode met uw nieuwe geld in series van Notes hebben geïnvesteerd.
  3. Bonusperiode: de bonus zal worden berekend op basis van de interesten die zijn betaald op de Notes waarop u hebt ingeschreven met het geld dat u vóór 15 september 2023 aan uw account hebt toegevoegd.  De bonus wordt gedurende 3 maanden toegekend.

Wat is een inschrijving van Notes?

Een inschrijving van Notes is de investering in een serie van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening is op het mozzeno-platform. Elke serie van Notes komt overeen met een onderliggende lening.

Wat zijn de betaalde interesten?

Wanneer een investeerder op Notes inschrijft, heeft hij maandelijks recht op een terugbetaling in kapitaal en een uitbetaling van interesten. Die maandelijkse uitbetaling hangt af van de correcte afbetaling van de onderliggende lening door de kredietnemer.

Om interesten te ontvangen moet de inschrijving die de investeerder gedaan heeft gedurende de eerste maand die volgt op het aanmaken van zijn account, dus definitief worden. Dat wil zeggen dat de onderliggende lening volledig gefinancierd moet zijn en toegekend moet zijn aan de kredietnemer.

Wat is de bonus?

De bonus is het bedrag dat mozzeno aan de investeerder betaalt gedurende de 3 maanden die volgen op de promotieperiode. De bonus wordt berekend op basis van de netto interesten die aan de investeerder worden uitbetaald gedurende de 3 maanden die volgen op de investeringen die in aanmerking komen voor de promotie. De bonus is verschuldigd op alle Notes die maandelijks worden terugbetaald en waarop u hebt ingeschreven met het geld dat u vóór 15 september 2023 aan uw account hebt toegevoegd.

Opgelet: de promotie is enkel van toepassing op investeringen die zijn gedaan met geld dat vóór 15 september aan de investeerdersaccount is toegevoegd, en dat op de series van Notes die als onderliggende lening een persoonlijke of professionele lening hebben.

De investeerder ontvangt interesten op de Notes waarop hij heeft ingeschreven, voor zover de kredietnemer maandelijks correct zijn lening volgens zijn aflossingsplan afbetaalt. Wanneer de kredietnemer te laat betaalt, kan het gebeuren dat de investeerder minder of geen interesten krijgt, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de voorwaarden van de Notes. Dat heeft ook zijn effect op de bonus.

Hoe wordt de bonus aan mij meegedeeld?

Wanneer u in aanmerking komt voor de promotie, verschijnt er een melding op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Elke inschrijving die u tijdens de promotieperiode uitvoert, kunt u herkennen aan een specifieke melding.

De verkregen bonusbedragen worden geleidelijk weergegeven onder “Mijn investeringen”, en de som ervan ziet u op het dashboard van uw investeerdersaccount.

Wanneer wordt de bonus berekend?

De bonus wordt op hetzelfde moment berekend als de interesten op de Notes, maandelijks dus.

Wanneer wordt de bonus uitbetaald?

De bonus wordt op hetzelfde moment uitbetaald als de interesten op de Notes, maandelijks dus.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.818.085,72 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.339.710,52 al terugbetaald aan investeerders