Specificaties van het financiële product

Soort product

mozzeno-Notes onderworpen aan de Belgische wetgeving

Investeringsbedrag in dit project

minimum: € 25
maximum: 5% van de waarde van de portefeuille van de investeerder of € 1.000,00

Onderliggend

lening verstrekt aan Emergo Real Estate voor de financiering van € 25.000,00 in het kader van een obligatielening van € 1.500.000,00. -

Jaarlijkse rentevoet

bruto: 6 %
netto: 4,2 %

Kosten en belastingen

geen kosten, 30% roerende voorheffing op de bruto interesten

Over het project EMERGO Real Estate

Het dossier betreft een mezzaninefinanciering van € 1,5 miljoen voor de vennootschap “Emergo Real Estate NV”. Deze mezzaninefinanciering is ondergeschikt aan de bankschuld. De financiering dient om de aankoop mogelijk te maken van commerciële benedenverdiepingen die in de portefeuille worden bewaard alvorens ze te herfinancieren en andere te kopen.

De nv “Emergo Real Estate” heeft momenteel eigen middelen tot een bedrag van € 1,5 miljoen.

Haar activiteit bestaat uit het bezitten van commerciële ruimtes of horeca-benedenverdiepingen.

Ze koopt panden met dit type activa of huurpanden en verkoopt de wooneenheden opnieuw zodat ze de eigen middelen genereert die nodig zijn voor de herfinanciering van de benedenverdieping, die ze behoudt. Zo koopt ze bijvoorbeeld een benedenverdieping + 4 verdiepingen met appartementen. De vennootschap verkoopt vervolgens die appartementen met marge en verwerft zo eigen middelen om de benedenverdieping te financieren. Zo bouwt ze een bezit uit van commerciële en horeca-benedenverdiepingen.

Wat is BeeBonds

BeeBonds is een privaat financieringsplatform dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te investeren in bedrijfsprojecten, door zich via hun bank in te schrijven voor de aankoop van obligaties die door deze organisatie worden uitgegeven.

BeeBonds.com

Hun mening

Pierre Flamant, Investeerder

“Mozzeno is een waardig alternatief voor andere crowdlending-mogelijkheden. Ik raad iedereen aan om zich bij de gemeenschap van investeerders te voegen en zo de projecten van andere particulieren mogelijk te maken terwijl je er zelf een aardig rendement voor krijgt.”

Volledige review

Pierre Rion, Investeerder

“Het is een primeur in België om via dit innovatieve platform onrechtstreeks in leningen van particulieren te kunnen investeren.”

Volledige review

Emmanuel Briard, Investisseur

“Wat ik interessant vind aan mozzeno, is de unieke mogelijkheid om heel dicht bij de kredietnemers te staan.”

Volledige review

Massinissa Belkassam, Investeerder

“Ik wil zoveel mogelijk mensen steunen. Daarom herinvesteer ik kapitaal en intresten.”

Volledige review

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220

Fax

+32 (0)2 8087129