Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Project BCV CONCEPT

Omvorming van een boerderij tot een plein met 16 wooneenheden in het hart van de driehoek Braine l’Alleud – Nijvel – Genappe

100% gefinancierd!

Project BCV CONCEPT vier gewone mensen
Looptijd van de lening
24 maanden
Jaarlijkse rentevoet
bruto: 7%
netto : 4.90%
Betaling van de interesten
jaarlijks
Terugbetaling van het kapitaal
op het einde van de looptijd

Specificaties van het financiële product

euroteken
Totale bedrag waarop via mozzeno.com kan worden ingeschreven

€ 15.000,00

koffer
Soort product

mozzeno-Notes onderworpen aan de Belgische wetgeving

koffer minimum
Investeringsbedrag in dit project

minimum: € 25
maximum: 5% van de waarde van de portefeuille van de investeerder of € 1.000,00

koffer
Onderliggend

lening verstrekt aan BCV CONCEPT bvba voor de financiering van € 15.000,00 in het kader van een obligatielening van € 700.000,00. Deze vormt een aanvulling op een bancaire financiering ten bedrage van € 3.600.000,00.

percentage
Jaarlijkse rentevoet

bruto : 7%
netto : 4.90%

koffer
Kosten en belastingen

Geen kosten, 30% roerende voorheffing op de bruto interesten

Over BCV CONCEPT bvba

BCV CONCEPT bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 406-408 en ondernemingsnummer BE 0807.005.851. BCV CONCEPT bvba maakt deel uit van de CVV Groep, geleid door de heer Camille Castagné, de Directeur.

De kredietnemer en de CVV Groep zijn actief in de ontwikkeling van vastgoedprojecten. De aandeelhouders van de kredietnemer zijn de Directeur, voor 90%, en Chambertan SA, een Luxemburgse Soparfi, voor 10%.

Wat is BeeBonds

BeeBonds is een privaat financieringsplatform dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te investeren in bedrijfsprojecten, door zich via hun bank in te schrijven voor de aankoop van obligaties die door deze organisatie worden uitgegeven.

BeeBonds.com

Documenten

Veelgestelde vragen

Laat uw geld concreet renderen via een collaboratieve investering

Mijn account aanmaken
gratis en vrijblijvend.

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 222.592.545,67 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 115.824.296,51 al terugbetaald aan investeerders