Kredietnemer

Investeerder

De Kredietnemer heeft een vastgoedproject. Naast andere financieringsmiddelen schrijft de Kredietnemer een obligatielening uit om het project te financieren.
Aanmaak van investeerdersaccount
BeeBonds biedt de mogelijkheid om in te schrijven op onderliggende obligaties uitgeschreven door de Kredietnemer.
mozzeno schrijft via BeeBonds in op de onderliggende obligaties uitgeschreven door de Kredietnemer.
mozzeno doet een voorfinanciering van het bedrag dat werd gestort voor de inschrijving op de onderliggende obligaties uitgeschreven door de Kredietnemer.

Aanmaak van een serie van Notes

mozzeno geeft financiële instrumenten (Notes) uit om de inschrijving op de onderliggende obligaties uitgeschreven door de Kredietnemer te kunnen financieren. Deze financiële instrumenten worden aangeboden aan investeerders.

Een serie van Notes (financiële instrumenten)
=
de inschrijving van mozzeno op de onderliggende obligaties uitgegeven door de Kredietnemer.

Een Note (uw investering)
=
een deel van de inschrijving van mozzeno op de onderliggende obligaties uitgegeven door de Kredietnemer.

Investeerdersaccount met minstens € 500,00

Inschrijving

De investeerder bepaalt hoeveel hij investeert (er is een minimum en maximum per project)

Realisatie van het project

De Kredietnemer ontwikkelt de voorziene vastgoedprojecten.

Betaalt terug

De Kredietnemer betaalt jaarlijks de interesten terug op de onderliggende obligaties waarop mozzeno heeft ingeschreven. Op het einde van de looptijd betaalt de Kredietnemer het kapitaal terug op de onderliggende obligaties waarop mozzeno heeft ingeschreven.

Ontvangt

De investeerder ontvangt jaarlijks een terugbetaling in interesten voor de investering in de overeenstemmende serie van Notes. Op het einde van de looptijd ontvangt de investeerder een terugbetaling in kapitaal voor de investering in de overeenstemmende serie van Notes.