Wie kan investeren?

Wie kan investeren?

Particulieren ouder dan 18 jaar en ondernemingen

Minimum- / maximumbedrag

Minimum- / maximumbedrag

Om te beginnen investeren, dient de investeerder minimaal € 500,00 op zijn mozzeno.com investeerdersaccount te zetten.

Er is geen maximumbedrag.

Aard van de investering

Aard van de investering

mozzeno verleent consumentenleningen – gaande van een lening voor een renovatie tot een voertuig of persoonlijk project. Om die leningen te financieren, geeft mozzeno Notes uit. Elke lening komt overeen met een serie van Notes.

De investeerder investeert onrechtstreeks, via Notes, in Belgische consumentenleningen. Er is dus geen rechtstreeks verband en geen enkel contact tussen de investeerders en de kredietnemers.

mozzeno is erg streng in de selectie van kredietnemers die hun lening onrechtstreeks door de gemeenschap van investeerders laten financieren. Om een weloverwogen investering mogelijk te maken, rangschikt mozzeno de voorlopig goedgekeurde kredietaanvragen volgens een risicocategorie: A, B, C of D.

Verdeling van de investering

Verdeling van de investering

De investeerder kiest zelf in welke onderliggende leningen hij wil investeren. Dat doet hij op basis van verschillende voorgestelde criteria, zoals de risicoklasse van de lening (A, B, C of D). De investeerder kan op basis van diezelfde criteria ook regels voor een automatische investering vastleggen. Zo verlopen de investeringen nog eenvoudiger en worden ze beter verdeeld.

De minimale investering per onderliggende lening bedraagt € 25,00. Dit om een zo groot mogelijke verscheidenheid in de hand te werken.

Het maximale bedrag dat in eenzelfde lening kan worden geïnvesteerd, hangt af van de dekking van de PROTECT-garantie.

  • 100% PROTECT-garantie: maximum 20% van de waarde van de portefeuille
  • 80% PROTECT-garantie: maximum 10% van de waarde van de portefeuille
  • 60% PROTECT-garantie: maximum 5% van de waarde van de portefeuille
Risico’s

Risico’s

De belangrijkste risico’s van een investering op mozzeno.com.

  1. Een investering in mozzeno-Notes inhoudt een zekere risicograad. De investeerders kunnen een deel of de totaliteit van hun investering verliezen omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de correcte betalingen aan mozzeno van de Lening onderliggend aan de Serie van Notes. Dit risico kan echter beperkt worden door een beschermingsmechanisme.
  2. mozzeno NV is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een hoog risico dat mozzeno NV niet in staat is om haar doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het nettorendement van de Notes.
  3. De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument is gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, enz.).
  4. De investering in de Notes moet worden beschouwd als een weinig liquide investering. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang de terugbetaling van de lening(en).
Bescherming van de investering

Bescherming van de investering

Om uw investeringen te beschermen heeft mozzeno verschillende beschermingsmechanismen opgesteld:

  • Kredietverzekering (PROTECT garantie)
  • Garant
  • Specifieke leningsstructuur

Ontdek meer over de beschermingsmechanismen

Rendement

Rendement

Het rendement hangt af van het type lening, de looptijd, de kosten van het mogelijke beschermingsmechanisme, en de risicoklasse. Het rendement is altijd afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende lening door de kredietnemer.

Het rendement bedraagt maximaal 6,25% bruto en 4,34% netto (30% belasting voor Belgische staatburgers reeds afgetrokken).

De kosten

De kosten

Alle kosten zijn bij de rentev

Belastingen en fiscaliteit

Belastingen en fiscaliteit

De roerende voorheffing van 30% voor Belgische fiscale inwoners wordt door mozzeno bij de bron ingehouden.

Liquiditeit van de investering

Liquiditeit van de investering

De investering voorgesteld door mozzeno wordt langzaamaan liquide naargelang de kredietnemer maandelijks kapitaal en interesten terugbetaalt.

De niet geïnvesteerde bedragen kunnen op elk moment gratis van de investeerdersaccount worden gehaald.

En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden