Wie kan investeren?

Wie kan investeren?

Particulieren ouder dan 18 jaar en ondernemingen

Minimum- / maximumbedrag

Minimum- / maximumbedrag

Om te beginnen investeren, dient de investeerder minimaal € 500,00 op zijn mozzeno.com investeerdersaccount te zetten.

Er is geen maximumbedrag.

Aard van de investering

Aard van de investering

mozzeno verleent consumentenleningen – gaande van een lening voor een renovatie tot een voertuig of persoonlijk project. Om die leningen te financieren, geeft mozzeno Notes uit. Elke lening komt overeen met een serie van Notes.

De investeerder investeert onrechtstreeks, via Notes, in Belgische consumentenleningen. Er is dus geen rechtstreeks verband en geen enkel contact tussen de investeerders en de kredietnemers.

mozzeno is erg streng in de selectie van kredietnemers die hun lening onrechtstreeks door de gemeenschap van investeerders laten financieren. Om een weloverwogen investering mogelijk te maken, rangschikt mozzeno de voorlopig goedgekeurde kredietaanvragen volgens een risicocategorie: A, B, C of D.

Verdeling van de investering

Verdeling van de investering

De investeerder kiest zelf in welke onderliggende leningen hij wil investeren. Dat doet hij op basis van verschillende voorgestelde criteria, zoals de risicoklasse van de lening (A, B, C of D). De investeerder kan op basis van diezelfde criteria ook regels voor een automatische investering vastleggen. Zo verlopen de investeringen nog eenvoudiger en worden ze beter verdeeld.

De minimale investering per onderliggende lening bedraagt € 25,00. Dit om een zo groot mogelijke verscheidenheid in de hand te werken.

Het maximale bedrag dat in eenzelfde lening kan worden geïnvesteerd, hangt af van de dekking van de PROTECT-vezekering.

  • PROTECT 100%: maximum 20% van de waarde van de portefeuille
  • PROTECT 80%: maximum 10% van de waarde van de portefeuille
  • PROTECT 60%: maximum 5% van de waarde van de portefeuille
Risico’s

Risico’s

De belangrijkste risico’s van een investering op mozzeno.com

1. Risico op volledig of gedeeltelijk verlies
Een investering in mozzeno-Notes inhoudt een zekere risicograad. De investeerders kunnen een deel of de totaliteit van hun investering verliezen omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de correcte betalingen aan mozzeno van de Lening onderliggend aan de Serie van Notes.
Door mozzeno genomen maatregelen
​​​​​​​

2. Risico op faillissement
In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden vertraagd, beperkt, opgeschort of geannuleerd kunnen worden.
Door mozzeno genomen maatregelen

3. Beroep op de Dienstverlener
De activiteiten van mozzeno zijn afhankelijk van een Dienstverlener voor de dienstverrichtingen voor leningen, de dienstverrichtingen van Notes en het beheer van het platform. Op dit moment is deze dienstverlener mozzeno services.
Het is mogelijk dat mozzeno, in het geval van opschorting of beëindiging van de verrichtingen of bedrijfsactiviteiten van, of beëindiging van een contractuele regeling met de actuele Dienstverlener, er niet in slaagt om een nieuwe Dienstverlener te vinden en een overeenkomst (tegen aanvaardbare voorwaarden) te sluiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de performantie van de Notes en/of kan resulteren in een vereffening van de verrichtingen van mozzeno.
Als om een of andere reden (inclusief onder andere insolventie of wettelijke redenen) dergelijke diensten niet werden geleverd door mozzeno, zouden investeerders voorts, ondanks een eventuele dienstenovereenkomst met andere dienstverleners, geconfronteerd kunnen worden met vertragingen en hogere kosten in verband met de verwachte hoofdsom en intrestbetalingen op de Notes. Dan kan het zijn dat mozzeno niet in staat is om terugbetalingen van Kredietnemers te innen en verwerken op dezelfde wijze, omdat deze betalingen anders zouden zijn gedaan. Voorts kunnen de exploitatie van het Platform en de performantie van de Notes negatief beïnvloed worden door een dergelijk faillissement.
Door mozzeno genomen maatregelen

4. Vertrouwen op kredietbesluitvorming en scoringmodellen die ontwikkeld zijn door mozzeno services
Het risico van wanbetaling in verband met de Lening onderliggend aan de Serie is verdeeld over verschillende risico-categorieën, waarbij interne en externe scoringmodellen zo mogelijk worden gecombineerd. Het succes van de risico-classificatie die door de Dienstverlener wordt toegepast in verband met de Leningen onderliggend aan de Serie, is niet bewezen. De door de Dienstverlener gebruikte nieuw ontwikkelde scoring-technologie zou, ook al werd ze ontwikkeld door experts uit de industrie, gebrekkig kunnen zijn. Bovendien is de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, fraude, enz.).
Door mozzeno genomen maatregelen

Bescherming van de investering

Bescherming van de investering

Om uw investeringen te beschermen heeft mozzeno verschillende beschermingsmechanismen opgesteld:

  • PROTECT vezekering
  • Garant
  • Specifieke leningsstructuur

Ontdek meer over de beschermingsmechanismen

Rendement

Rendement

Het rendement hangt af van het type lening, de looptijd, de kosten van het mogelijke beschermingsmechanisme, en de risicoklasse. Het rendement is altijd afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende lening door de kredietnemer.

Het rendement bedraagt maximaal 6,25% bruto en 4,34% netto (30% belasting voor Belgische staatburgers reeds afgetrokken).

De kosten

De kosten

Alle kosten zijn bij de rentev

Belastingen en fiscaliteit

Belastingen en fiscaliteit

De roerende voorheffing van 30% voor Belgische fiscale inwoners wordt door mozzeno bij de bron ingehouden.

Liquiditeit van de investering

Liquiditeit van de investering

De investering voorgesteld door mozzeno wordt langzaamaan liquide naargelang de kredietnemer maandelijks kapitaal en interesten terugbetaalt.

De niet geïnvesteerde bedragen kunnen op elk moment gratis van de investeerdersaccount worden gehaald.

En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden