Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Met mozzeno financiert u onrechtstreeks de persoonlijke projecten van particulieren in België

Financier samen met mozzeno persoonlijke projecten van kredietnemers die bijvoorbeeld hun woning willen renoveren, een tweedehands voertuig of een elektrische fiets willen kopen, hun studies of huwelijk willen financieren, etc.

Maak vrijblijvend uw investeerdersaccount aan en krijg toegang tot alle beschikbare investeringen.

vier gewone mensen

Voorgefinancierde en toegekende onderliggende leningen: onmiddellijk rendement

Mogelijk rendement tot 8,55% bruto en 5,92% netto (klasse D, 84 maanden).

6 tot 84 maanden / aflosbaar

veilig schild

Met bescherming van de PROTECT-verzekering

Al meer dan 13640 leningen onrechtstreeks gefinancierd

Uw investering levert onmiddellijk een potentieel rendement op

In tegenstelling tot de traditionele crowdfunding-platformen, worden de persoonlijke leningen die mozzeno toekent, vooraf gefinancierd.

De voordelen voor uw investering:

Er is geen wachttijd tot het gevraagde bedrag volledig is gefinancierd.

Er is altijd een zeer divers aanbod aan investeringen beschikbaar.

U investeert wanneer het u uitkomt. U hoeft zich niet op een bepaald uur vrij te maken om te investeren in een project en loopt zo niet het risico om uw kans te mislopen.

Rendement en kosten

Het rendement van de Notes waarin u investeert, is rechtstreeks afhankelijk van de prestatie van de onderliggende lening die mozzeno heeft toegekend.

De risicoklasse van een lening, de looptijd en het doel, maar ook het terugbetalingsgedrag van de kredietnemer hebben een invloed op het rendement van een Note.

Looptijd Beschermingsmechanisme
Meer info
Geschat brutorendement* Geschat nettorendement*
18PROTECT4,15%2,89%
24PROTECT4,25%2,96%
30PROTECT4,35%3,03%
36PROTECT4,45%3,10%
42PROTECT4,55%3,16%
48PROTECT4,65%3,23%
60PROTECT4,75%3,3%
72PROTECT4,85%3,37%
84PROTECT4,95%3,44%
96PROTECT5,05%3,51%
120PROTECT5,15%3,58%

*A+

Het verwachte gemiddelde rendement van de series van mozzeno-Notes na het effect van een mogelijke wanbetaling en dekking van de PROTECT-verzekering. Dit gemiddelde rendement is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van de leningen over verschillende toepassingen en geldschijven.

mozzeno garandeert niet dat deze rendementen zullen worden gehaald: ze kunnen lager liggen naargelang het werkelijke aflossingspatroon van de onderliggende lening. De mozzeno-Notes worden uitgegeven door mozzeno nv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Looptijd Beschermingsmechanisme
Meer info
Geschat brutorendement* Geschat nettorendement*
18Geen beschermingsmechanisme4,50%3,13%
24Geen beschermingsmechanisme4,60%3,20%
30Geen beschermingsmechanisme4,70%3,27%
36Geen beschermingsmechanisme4,80%3,34%
42Geen beschermingsmechanisme4,90%3,41%
48Geen beschermingsmechanisme5,00%3,47%
60Geen beschermingsmechanisme5,10%3,54%
72Geen beschermingsmechanisme5,20%3,61%
84Geen beschermingsmechanisme5,30%3,68%

*A,B,C,D

Het verwachte gemiddelde rendement van de series van mozzeno-Notes voor het effect van een mogelijke wanbetaling en inning. Dit gemiddelde rendement is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van de leningen over de verschillende usages et tranches de montant.

mozzeno garandeert niet dat deze rendementen zullen worden gehaald: ze kunnen lager liggen naargelang het werkelijke aflossingspatroon van de onderliggende lening.
De mozzeno-Notes worden uitgegeven door mozzeno nv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Looptijd Beschermingsmechanisme
Meer info
Geschat brutorendement* Geschat nettorendement*
18Geen beschermingsmechanisme4,80%3,34%
24Geen beschermingsmechanisme4,90%3,41%
30Geen beschermingsmechanisme5,00%3,48%
36Geen beschermingsmechanisme5,10%3,54%
42Geen beschermingsmechanisme5,20%3,61%
48Geen beschermingsmechanisme5,30%3,68%
60Geen beschermingsmechanisme5,40%3,75%
72Geen beschermingsmechanisme5,50%3,82%
84Geen beschermingsmechanisme5,60%3,89%

*A,B,C,D

Het verwachte gemiddelde rendement van de series van mozzeno-Notes voor het effect van een mogelijke wanbetaling en inning. Dit gemiddelde rendement is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van de leningen over de verschillende usages et tranches de montant.

mozzeno garandeert niet dat deze rendementen zullen worden gehaald: ze kunnen lager liggen naargelang het werkelijke aflossingspatroon van de onderliggende lening.
De mozzeno-Notes worden uitgegeven door mozzeno nv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Looptijd Beschermingsmechanisme
Meer info
Geschat brutorendement* Geschat nettorendement*
18Geen beschermingsmechanisme5,70%3,96%
24Geen beschermingsmechanisme5,80%4,03%
30Geen beschermingsmechanisme5,90%4,10%
36Geen beschermingsmechanisme6,00%4,17%
42Geen beschermingsmechanisme6,10%4,23%
48Geen beschermingsmechanisme6,20%4,30%
60Geen beschermingsmechanisme6,30%4,38%
72Geen beschermingsmechanisme6,40%4,44%
84Geen beschermingsmechanisme6,50%4,51%

*A,B,C,D

Het verwachte gemiddelde rendement van de series van mozzeno-Notes voor het effect van een mogelijke wanbetaling en inning. Dit gemiddelde rendement is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van de leningen over de verschillende usages et tranches de montant.

mozzeno garandeert niet dat deze rendementen zullen worden gehaald: ze kunnen lager liggen naargelang het werkelijke aflossingspatroon van de onderliggende lening.
De mozzeno-Notes worden uitgegeven door mozzeno nv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Looptijd Beschermingsmechanisme
Meer info
Geschat brutorendement* Geschat nettorendement*
18Geen beschermingsmechanisme7,75%5,37%
24Geen beschermingsmechanisme7,85%5,44%
30Geen beschermingsmechanisme7,95%5,51%
36Geen beschermingsmechanisme8,05%5,57%
42Geen beschermingsmechanisme8,15%5,64%
48Geen beschermingsmechanisme8,25%5,71%
60Geen beschermingsmechanisme8,35%5,78%
72Geen beschermingsmechanisme8,45%5,85%
84Geen beschermingsmechanisme8,55%5,92%

*A,B,C,D

Het verwachte gemiddelde rendement van de series van mozzeno-Notes voor het effect van een mogelijke wanbetaling en inning. Dit gemiddelde rendement is gebaseerd op een evenwichtige verdeling van de leningen over de verschillende usages et tranches de montant.

mozzeno garandeert niet dat deze rendementen zullen worden gehaald: ze kunnen lager liggen naargelang het werkelijke aflossingspatroon van de onderliggende lening.
De mozzeno-Notes worden uitgegeven door mozzeno nv en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Maak uw investeerdersaccount aan en ontdek het rendement van de beschikbare series van Notes.

Alle kosten zijn bij de rentevoet van de series van Notes inbegrepen

PROTECT verzekering

De PROTECT-verzekering die mozzeno aanbiedt, garandeert de terugbetaling van het kapitaal dat nog in de gedekte series van Notes is geïnvesteerd. De kost van de PROTECT-verzekering is reeds opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de serie van Notes.

Om deze verzekering te kunnen aanbieden, gaat mozzeno per lening een kredietverzekering aan bij de kredietverzekeraar Atradius ICP.

Indien de kredietnemer in gebreke blijft, nemen mozzeno en haar partners de dekking op zich. Als investeerder hoeft u niets te doen.

100%

Terugbetaling aan de investeerders van het uitstaande bedrag van de leningen in gebreke die gedekt zijn door de PROTECT-verzekering

3.3%

Leningen in gebreke*

*Gebaseerd op het bedrag van de mozzeno-leningen die gedurende drie opeenvolgende maanden niet zijn terugbetaald. Het aantal door mozzeno toegekende leningen neemt toe, hetgeen deze indicator positief kan beïnvloeden.

De PROTECT-verzekering treedt in werking zodra de kredietnemer een betalingsachterstand van 3 maanden op zijn lening heeft. De vergoeding dekt de uitstaande hoofdsom op de serie van Notes. De verschuldigde rente op de serie van Notes sinds het uitblijven van de terugbetalingen door de kredietnemer is daarentegen niet gedekt.

De terugbetaling van het kapitaal aan de investeerders via de PROTECT-verzekering gebeurt meestal bij de activatie ervan na 3 maanden achterstallige betaling van de kredietnemer. Deze termijn kan evenwel worden verlengd tot 6 maanden naargelang de betalingstermijn van de vergoeding door de kredietverzekeraar. De periode waarin de rente niet wordt betaald, is dus gewoonlijk 3 maanden en kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 6 maanden.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de kredietverzekeringsovereenkomst met Atradius ICP. Die uitzonderingen zijn dus ook van toepassing op de PROTECT-verzekering. Is er sprake van zo’n uitzondering, dan komt Atradius ICP niet tussenbeide.

Dat is met name het geval wanneer de kredietnemer fraude heeft gepleegd (identiteitsfraude of vervalsing van documenten). Om dit uitsluitingsrisico zo veel mogelijk te vermijden, heeft mozzeno verschillende controles ingevoerd om alle documenten van de kredietnemer zeer grondig te checken. Wanneer een kredietnemer wordt uitgesloten door fraude, heeft mozzeno evengoed het recht de bestaande schuldvordering in te vorderen.

Daarnaast zijn er ook nog andere uitzonderingen, zoals het voorkomen van een oorlog, een revolutie, oproer, enz.

Atradius ICP is een divisie van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros die een A3-rating krijgt van Moody’s en een A (uitstekend) haalt bij A.M.BEST.

Wat gebeurt er bij wanbetaling van een persoonlijke lening die niet gedekt is door een kredietverzekering?

man in schild
Automatische investering

Gemakkelijk automatisch investeren

Met de automatische investering kunt u investeringsregels vastleggen die voor u investeren.

U vereenvoudigt hierdoor uw investering en optimaliseert uw rendement. Zodra er op uw investeerdersaccount geld beschikbaar is dat beantwoordt aan uw investeringscriteria, wordt het geïnvesteerd.

U kunt meerdere regels opstellen en er telkens een percentage van uw portefeuille aan toekennen alsook de rangorde van de investeringen bepalen. Verder kunt u een minimum- en maximumbedrag per investering opgeven.

U heeft alle criteria steeds zelf in de hand. De automatische investering automatiseert enkel wat u manueel kunt doen.

De terugkoop van Notes

De terugkoop van Notes biedt u, onder bepaalde voorwaarden, de kans om voortijdig uit uw investering te stappen.

De voordelen voor uw investering:

  • Flexibiliteit in het beheer van uw investeringen. U kunt investeren in projecten met een langere looptijd, die mogelijk ook meer opleveren, terwijl u toch de mogelijkheid blijft hebben om uw investering voortijdig terug te halen.
  • De mogelijkheid om op onvoorziene gebeurtenissen in te spelen.

Laat uw geld concreet renderen via een samenwerkingsinvestering

Maak uw account aan
gratis en vrijblijvend.

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 148.904.287,56 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 66.208.936,11 al terugbetaald aan investeerders