Rendement en kosten

Classes de risque A, B, C , D

Het rendement van de Notes waarin u investeert, is rechtstreeks afhankelijk van de prestatie van de onderliggende lening die mozzeno heeft toegekend.

PROTECT Geen beschermingsmechanisme
Looptijd Geschat brutorendement Geschat nettorendement
182.90%2.02%
243.00%2.09%
303.10%2.16%
363.20%2.23%
423.30%2.30%
483.40%2.37%
603.50%2.44%
723.60%2.51%
843.70%2.58%
Looptijd Geschat brutorendement Geschat nettorendement
183.40%2.37%
243.50%2.44%
303.60%2.51%
363.70%2.58%
423.80%2.65%
483.90%2.71%
604.00%2.78%
724.10%2.85%
844.20%2.92%
Looptijd Geschat brutorendement Geschat nettorendement
183.60%2.51%
243.70%2.58%
303.80%2.65%
363.90%2.71%
424.00%2.78%
484.10%2.85%
604.20%2.92%
724.30%2.99%
844.40%3.06%
Looptijd Geschat brutorendement Geschat nettorendement
184.50%3.13%
244.60%3.20%
304.70%3.27%
364.80%3.34%
424.90%3.41%
485.00%3.47%
605.10%3.54%
725.20%3.61%
845.30%3.68%
Looptijd Geschat brutorendement Geschat nettorendement
186.70%4.65%
246.80%4.72%
306.90%4.78%
367.00%4.85%
427.10%4.92%
487.20%4.99%
607.30%5.06%
727.40%5.13%
847.50%5.20%

Deze tabel geeft de gemiddelde rentevoet van de series van Notes van mozzeno aan, afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende leningen die door mozzeno NV zijn uitgegeven, alsook de schattingen van gemiddelde verwachte rendementen per risicoklasse en per looptijd. mozzeno garandeert niet dat deze rendementen worden bereikt: het rendement kan lager zijn naargelang van het effectieve verloop van de terugbetaling van de onderliggende lening.

Neem kennis van de rentevoet van de series van Notes die beschikbaar zijn bij de inschrijving in uw mozzeno-account.

 

Alle kosten zijn bij de rentevoet van de series van Notes inbegrepen


Tabel van de kosten
Verrichting Door mozzeno geïnde kosten
Inschrijvingskosten voor de NotesInbegrepen
Deelneming aan de kosten van de PROTECT vezekeringBegrepen in de rentevoet van de serie van Notes
Dienstenkosten op de NotesGratis
Opening van uw mozzeno-rekening en creditering van uw liquiditeitenpositieGratis per Europese bankoverschrijving
Afhaling van liquiditeiten en overschrijving naar een bankrekeningInbegrepen
Beheer van het platform, bewaring van de Notes en betaling van de intrestenInbegrepen
Opvolging van uw investeringen op uw investeerdersprofielInbegrepen
Geautomatiseerde investering op basis van uw investeerdersprofielInbegrepen
Wijziging van bankrekening, wijziging van adres etc.Inbegrepen
Verklaring en inhouding van roerende voorheffingInbegrepen

PROTECT vezekering

De PROTECT-verzekering die mozzeno aanbiedt, garandeert de terugbetaling van het kapitaal dat nog in de gedekte series van Notes is geïnvesteerd. De kost van de PROTECT-verzekering is reeds opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de serie van Notes.


Meer over de PROTECT-verzekering

Om deze verzekering te kunnen aanbieden, gaat mozzeno per lening een kredietverzekering aan bij de kredietverzekeraar Atradius ICP.

Indien de kredietnemer in gebreke blijft, nemen mozzeno en haar partners de dekking op zich. Als investeerder hoeft u niets te doen.

De PROTECT-verzekering treedt in werking zodra de kredietnemer een betalingsachterstand van 3 maanden op zijn lening heeft. De vergoeding dekt de uitstaande hoofdsom op de serie van Notes. De verschuldigde rente op de serie van Notes sinds het uitblijven van de terugbetalingen door de kredietnemer is daarentegen niet gedekt.

De terugbetaling van het kapitaal aan de investeerders via de PROTECT-verzekering gebeurt meestal bij de activatie ervan na 3 maanden achterstallige betaling van de kredietnemer. Deze termijn kan evenwel worden verlengd tot 6 maanden naargelang de betalingstermijn van de vergoeding door de kredietverzekeraar. De periode waarin de rente niet wordt betaald, is dus gewoonlijk 3 maanden en kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 6 maanden.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de kredietverzekeringsovereenkomst met Atradius ICP. Die uitzonderingen zijn dus ook van toepassing op de PROTECT-verzekering. Is er sprake van zo’n uitzondering, dan komt Atradius ICP niet tussenbeide.

Dat is met name het geval wanneer de kredietnemer fraude heeft gepleegd (identiteitsfraude of vervalsing van documenten). Om dit uitsluitingsrisico zo veel mogelijk te vermijden, heeft mozzeno verschillende controles ingevoerd om alle documenten van de kredietnemer zeer grondig te checken. Wanneer een kredietnemer wordt uitgesloten door fraude, heeft mozzeno evengoed het recht de bestaande schuldvordering in te vorderen.

Daarnaast zijn er ook nog andere uitzonderingen, zoals het voorkomen van een oorlog, een revolutie, oproer, enz.

Atradius ICP is een divisie van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros die een A3-rating krijgt van Moody’s en een A (uitstekend) haalt bij A.M.BEST.

Wat gebeurt er bij wanbetaling van een persoonlijke lening die niet gedekt is door een kredietverzekering?

Gemakkelijk automatisch investeren

Met de automatische investering kunt u investeringsregels vastleggen die voor u investeren.

U vereenvoudigt hierdoor uw investering en optimaliseert uw rendement.

Automatic investment
En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220

Fax

+32 (0)2 8087129