Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Met mozzeno.com financiert u onrechtstreeks de persoonlijke projecten van andere particulieren

Door te investeren op mozzeno.com draagt u onrechtstreeks bij aan de projecten van Belgen die bijvoorbeeld hun woning willen renoveren, een tweedehands voertuig of een elektrische fiets willen kopen, hun studies of huwelijk willen financieren…

vier gewone mensen

Rendement en kosten

Het rendement van de Notes waarin u investeert, is rechtstreeks afhankelijk van de prestatie van de onderliggende lening die mozzeno heeft toegekend.

De risicoklasse van een lening, de looptijd en het doel, maar ook het terugbetalingsgedrag van de kredietnemer hebben een invloed op het rendement van een Note.

LooptijdBeschermingsmechanisme Geschat brutorendement Geschat nettorendement
18PROTECT2.90%2.02%
24PROTECT3.00%2.09%
30PROTECT3.10%2.16%
36PROTECT3.20%2.23%
42PROTECT3.30%2.30%
48PROTECT3.40%2.37%
60PROTECT3.50%2.44%
72PROTECT3.60%2.51%
84PROTECT3.70%2.58%
LooptijdBeschermingsmechanisme Geschat brutorendement Geschat nettorendement
18Geen beschermingsmechanisme3.40%2.37%
24Geen beschermingsmechanisme3.50%2.44%
30Geen beschermingsmechanisme3.60%2.51%
36Geen beschermingsmechanisme3.70%2.58%
42Geen beschermingsmechanisme3.80%2.65%
48Geen beschermingsmechanisme3.90%2.71%
60Geen beschermingsmechanisme4.00%2.78%
72Geen beschermingsmechanisme4.10%2.85%
84Geen beschermingsmechanisme4.20%2.92%
LooptijdBeschermingsmechanisme Geschat brutorendement Geschat nettorendement
18Geen beschermingsmechanisme3.60%2.51%
24Geen beschermingsmechanisme3.70%2.58%
30Geen beschermingsmechanisme3.80%2.65%
36Geen beschermingsmechanisme3.90%2.71%
42Geen beschermingsmechanisme4.00%2.78%
48Geen beschermingsmechanisme4.10%2.85%
60Geen beschermingsmechanisme4.20%2.92%
72Geen beschermingsmechanisme4.30%2.99%
84Geen beschermingsmechanisme4.40%3.06%
LooptijdBeschermingsmechanisme Geschat brutorendement Geschat nettorendement
18Geen beschermingsmechanisme4.50%3.13%
24Geen beschermingsmechanisme4.60%3.20%
30Geen beschermingsmechanisme4.70%3.27%
36Geen beschermingsmechanisme4.80%3.34%
42Geen beschermingsmechanisme4.90%3.41%
48Geen beschermingsmechanisme5.00%3.47%
60Geen beschermingsmechanisme5.10%3.54%
72Geen beschermingsmechanisme5.20%3.61%
84Geen beschermingsmechanisme5.30%3.68%
LooptijdBeschermingsmechanisme Geschat brutorendement Geschat nettorendement
18Geen beschermingsmechanisme6.70%4.65%
24Geen beschermingsmechanisme6.80%4.72%
30Geen beschermingsmechanisme6.90%4.78%
36Geen beschermingsmechanisme7.00%4.85%
42Geen beschermingsmechanisme7.10%4.92%
48Geen beschermingsmechanisme7.20%4.99%
60Geen beschermingsmechanisme7.30%5.06%
72Geen beschermingsmechanisme7.40%5.13%
84Geen beschermingsmechanisme7.50%5.20%

Deze tabel geeft de gemiddelde rentevoet van de series van Notes van mozzeno aan, afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende leningen die door mozzeno NV zijn uitgegeven, alsook de schattingen van gemiddelde verwachte rendementen per risicoklasse en per looptijd. mozzeno garandeert niet dat deze rendementen worden bereikt: het rendement kan lager zijn naargelang van het effectieve verloop van de terugbetaling van de onderliggende lening.

Neem kennis van de rentevoet van de series van Notes die beschikbaar zijn bij de inschrijving in uw mozzeno-account.

Alle kosten zijn bij de rentevoet van de series van Notes inbegrepen

PROTECT vezekering

De PROTECT-verzekering die mozzeno aanbiedt, garandeert de terugbetaling van het kapitaal dat nog in de gedekte series van Notes is geïnvesteerd. De kost van de PROTECT-verzekering is reeds opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de serie van Notes.

Om deze verzekering te kunnen aanbieden, gaat mozzeno per lening een kredietverzekering aan bij de kredietverzekeraar Atradius ICP.

Indien de kredietnemer in gebreke blijft, nemen mozzeno en haar partners de dekking op zich. Als investeerder hoeft u niets te doen.

De PROTECT-verzekering treedt in werking zodra de kredietnemer een betalingsachterstand van 3 maanden op zijn lening heeft. De vergoeding dekt de uitstaande hoofdsom op de serie van Notes. De verschuldigde rente op de serie van Notes sinds het uitblijven van de terugbetalingen door de kredietnemer is daarentegen niet gedekt.

De terugbetaling van het kapitaal aan de investeerders via de PROTECT-verzekering gebeurt meestal bij de activatie ervan na 3 maanden achterstallige betaling van de kredietnemer. Deze termijn kan evenwel worden verlengd tot 6 maanden naargelang de betalingstermijn van de vergoeding door de kredietverzekeraar. De periode waarin de rente niet wordt betaald, is dus gewoonlijk 3 maanden en kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 6 maanden.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de kredietverzekeringsovereenkomst met Atradius ICP. Die uitzonderingen zijn dus ook van toepassing op de PROTECT-verzekering. Is er sprake van zo’n uitzondering, dan komt Atradius ICP niet tussenbeide.

Dat is met name het geval wanneer de kredietnemer fraude heeft gepleegd (identiteitsfraude of vervalsing van documenten). Om dit uitsluitingsrisico zo veel mogelijk te vermijden, heeft mozzeno verschillende controles ingevoerd om alle documenten van de kredietnemer zeer grondig te checken. Wanneer een kredietnemer wordt uitgesloten door fraude, heeft mozzeno evengoed het recht de bestaande schuldvordering in te vorderen.

Daarnaast zijn er ook nog andere uitzonderingen, zoals het voorkomen van een oorlog, een revolutie, oproer, enz.

Atradius ICP is een divisie van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros die een A3-rating krijgt van Moody’s en een A (uitstekend) haalt bij A.M.BEST.

Wat gebeurt er bij wanbetaling van een persoonlijke lening die niet gedekt is door een kredietverzekering?

man in schild
Automatische investering

Gemakkelijk automatisch investeren

Met de automatische investering kunt u investeringsregels vastleggen die voor u investeren.

U vereenvoudigt hierdoor uw investering en optimaliseert uw rendement.

Laat uw geld concreet renderen via een samenwerkingsinvestering

Consumentenombudsdienst

Post

North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 1,
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 7025220

Fax

+32 (0)2 8087129
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 32.898.624,52 reeds toegekend aan leners

Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 12.490.798,07 al terugbetaald aan investeerders