Voordat mozzeno zijn nieuwe samenwerkingsmodel in België mocht lanceren, heeft het verschillende reglementaire stappen moeten verwezenlijken. Met name dient mozzeno, voor elke Serie van Notes, een informatienota te publiceren die de volgende informatie beschrijft:

  •  Belangrijke risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beliggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding ;
  •  Informatie over de uitgevende instelling (mozzeno): identiteit, financiële informatie en informatie over het onderliggende actief;
  • Informatie over de aanbieding;
  • Informatie over de Notes.

Vooraleer een beslissing te nemen om op mozzeno.com te investeren moet de investeerder de informatienota lezen van de betrokken Serie van Notes, waarvan hieronder het model.

Model Informatienota: (NL / FR)


Archieven

Naar aanleiding van een versoepeling van de wet op 21 juli 2018 is mozzeno niet meer verplicht om een prospectus te publiceren. Hieronder vindt u de prospestussen die gelden voor de voorgaande uitgiften van Notes.

  • Volledig Basisprospectus d.d. 28/11/2017  (EN), résumé (NL / FR / EN)
  • Bijlage d.d. 26/07/2018 (EN)
  • Basisprospectus van 27/11/2016 (EN), résumé (NLFR / EN)

Jaarrekening

De jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren zijn hier beschikbaar: