De PROTECT garantie is de garantie dat u minstens een groot deel van uw investering terugkrijgt, zelfs als de kredietnemer in gebreke blijft.

De PROTECT garantie garandeert – ten belope van een percentage dat vermeld staat in de voorwaarden van de aanbieding opgenomen in de informatienota van elke serie van Notes van mozzeno – de betaling van drie vervallen termijnen en het openstaande saldo van de onderliggende lening.

Deze PROTECT garantie wordt aangeboden door mozzeno, die een gelijkwaardige dekking sluit voor de onderliggende leningen bij de kredietverzekeraar Atradius ICP.  De kost is al opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de Serie.

In het geval van wanprestatie van de kredietnemer, bekommeren mozzeno en zijn partners zich om de invordering. U moet als investeerder niets doen.

Atradius ICP is een afdeling van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, die een notering van A3 heeft door Moody’s en A (excellent) door A.M.BEST.

De verschillende beschikbare dekkingen

Dekking door de PROTECT-garantie
100%
Dekking door de PROTECT-garantie
80%
Dekking door de PROTECT-garantie
60%
En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden