De beschermingsmechanismen om uw investeringen te beschermen

Voor elke serie van Notes waarop investeerders kunnen inschrijven, staat op de investeringsinterface duidelijk vermeld of er een beschermingsmechanisme van toepassing is, alsook het type en de omvang van de dekking.

De potentiële bijdrage aan het beschermingsmechanisme zal onder de Serie gefactureerd worden als bijdrage van de houder van Notes, en is reeds afgetrokken van de rentevoet van de Notes.

U kan alle details over de toepassing van een beschermingsmechanisme en de omvang van de dekking terugvinden in de voorwaarden van de aanbieding van elke serie van Notes.


PROTECT vezekering

De PROTECT vezekering dekt, ten belope van een percentage dat opgenomen is in de voorwaarden van de aanbieding van elke serie van Notes, de betaling van drie vervallen termijnen en het openstaande saldo van bepaalde leningen.

mozzeno biedt deze PROTECT vezekering aan en onderschrijft een gelijkwaardige dekking voor de specifieke leningen bij kredietverzekeraar Atradius ICP. De kost hiervoor is reeds opgenomen in de voorgestelde rentevoet op de serie.

Indien de kredietnemer in gebreke blijft, nemen mozzeno en haar partners de dekking op zich. Als investeerder hoeft u niets te doen.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de kredietverzekeringsovereenkomst met Atradius ICP. Is er sprake van zo’n uitzondering, dan komt Atradius niet tussenbeide.

Dat is met name het geval wanneer de kredietnemer fraude heeft gepleegd (identiteitsfraude of vervalsing van documenten). Om dit uitsluitingsrisico zo veel mogelijk te vermijden, heeft mozzeno verschillende controles ingevoerd om alle documenten van de kredietnemer zeer grondig te checken. Daarnaast zijn er ook nog andere uitzonderingen, zoals het voorkomen van een oorlog, een revolutie, oproer, enz.

Atradius ICP is een divisie van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros die een A3-rating krijgt van Moody’s en een A (uitstekend) haalt bij A.M.BEST.


Een Garant

Een Garant is een derde partij die belooft de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde leningen te dekken. De voorwaarden van deze dekking zijn opgenomen in de voorwaarden van de aanbieding van elke serie van Notes.

Deze derde partij verbindt zich hiertoe door haar betrokkenheid als ontvangende partij (stakeholder) in het gefinancierde project.

Deze verbintenis van de Garant beschermt mozzeno, en indirect ook de investeerders, indien de kredietnemer in gebreke blijft.

Bij wanbetaling van de kredietnemer doet mozzeno een beroep op de Garant. Als investeerder hoeft u niets te doen.


Een specifieke leningsstructuur

Een specifieke leningsstructuur is een structuur die zo is opgebouwd dat het risico op wanbetaling voor mozzeno, en indirect ook voor de investeerders, beperkt is.

Het kan bijvoorbeeld gaan over een lening via een tussenstructuur die bepaalde kenmerken van financiële soliditeit heeft en waarvan de maandelijkse terugbetalingen van de lening aan mozzeno niet worden beïnvloed door de terugbetaling door de uiteindelijke kredietnemer.

De specifieke structuur staat beschreven in de voorwaarden van de aanbieding van de betreffende series van Notes.