De lening voor verenigingen van mede-eigenaars is bedoeld ter financiering van werken in een gebouw dat in meerdere loten is verdeeld (privé en gemeenschappelijk): gevelrenovatie, nieuwe isolatie, moderniserings- en aanpassingswerken aan de lift …

Als vereniging met rechtspersoonlijkheid mag de vereniging van mede-eigenaars of “mede-eigendom” een lening op afbetaling afsluiten om werken te financieren. Dit gebeurt via de gevolmachtigde, gewoonlijk de syndicus.

Uw mede-eigendomslening in 5 stappen en 5 étapes

Beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigendom die bekrachtigt dat er besloten is om werken uit te voeren en hiervoor gebruik te maken van een lening. Verder moet deze beslissing een specifiek mandaat geven aan de syndicus om in zijn naam de kredietovereenkomst te ondertekenen.

Beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigendom

Indienen van uw aanvraag met alle vereiste documenten: aanvraagformulier, laatste twee balansen, proces-verbaal van de algemene vergadering, bestek, identiteitskaart van de syndicus en statuten.

mede-eigendomslening

Analyse van de aanvraag door mozzeno en beslissing tot aanvaarding. Deze beslissing is zes maanden geldig.

De gemeenschap van investeerders schrijft in op de financiële instrumenten waardoor mozzeno uw project kan financieren.

Criteria, doelstelling(en) van de lening, renovatie, voertuig

Definitieve aanvaarding en terbeschikkingstelling van het geld. Indien er binnen de vier maanden na de algemene vergadering geen betwisting is geweest en op basis van een factuur die minimaal 30% van het gevraagde bedrag vertegenwoordigt.

Rente en kosten

Voor elk ingediend dossier worden er analysekosten van € 70,00 aangerekend, of de aanvraag nu aanvaard wordt of niet.

€10.000,01 tot €15.000,00 €15.000,01 tot €22.000,00 €22.000,01 tot €30.000,00
24/30/36/42/48/60
maanden
6,99 %
Dossierkosten:
300,00 €
5,99 %
Dossierkosten:
400,00 €
4,99%
Dossierkosten:
500,00 €

 

De dossierkosten worden aan het geleende bedrag toegevoegd.