De erkenningen van mozzeno NV

drie gewone mensen
vier gewone mensen

mozzeno is het eerste Belgische samenwerkingsplatform waarmee particulieren onrechtstreeks leningen die aan andere particulieren zijn toegekend, kunnen financieren.

Enerzijds heeft de FSMA mozzeno goedgekeurd als verstrekker van consumentenkrediet voor leningen op afbetaling. Die goedkeuring geeft mozzeno het recht leningen toe te kennen aan consumenten die in België wonen.

mozzeno is daardoor onderworpen aan alle verplichtingen waaraan Belgische kredietverstrekkers gebonden zijn: kredietnemers correct informeren, overleg met de Centrale voor kredieten aan particulieren, herroepingsrecht …

Anderzijds heef mozzeno om die leningen te financieren Notes uitgegeven waarop de investeerders kunnen inschrijven. Dat zijn financiële instrumenten die op obligaties lijken. Elke lening komt overeen met een Serie van die Notes.

De investeerders investeren dus niet rechtstreeks in de leningen, maar in de Notes die overeenstemmen met de lening. Daarom hebben we het over een onrechtstreekse financiering door particulieren.

mozzeno stelt de kredietnemers ook voor om in te schrijven op een Shelteo-schuldsaldoverzerkering. mozzeno heeft immers de toestemming om op te treden als verzekeringsagent.

Wie voert prudentieel toezicht uit op mozzeno? Hoe worden de mozzeno-activiteiten gecontroleerd?


Kredietgever voor consumentenkredieten

mozzeno NV is door de FSMA erkend als kredietverlener voor consumentenleningen op afbetaling.

De Economische Inspectie van de FOD Economie ziet toe op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de toekenning van consumentenkredieten als dusdanig (Boek VII – Wetboek van economisch recht).

FSMA
Congresstraat 12-14,
1000 Brussel
FOD Economie
Vooruitgangstraat 50,
1210 Brussel


Verzekeringsagent

mozzeno is door de FSMA erkend als Verzekeringsagent (levensverzekeringen met een beleggingscomponent, levensverzekeringen zonder beleggingscomponent).

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode (PDF) van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 99.763.401,93 reeds toegekend aan leners
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 38.755.069,22 al terugbetaald aan investeerders