mozzeno is het eerste Belgische samenwerkingsplatform waarmee particulieren onrechtstreeks leningen die aan andere particulieren zijn toegekend, kunnen financieren.

Enerzijds heeft de FSMA mozzeno goedgekeurd als verstrekker van consumentenkrediet voor leningen op afbetaling. Die goedkeuring geeft mozzeno het recht leningen toe te kennen aan consumenten die in België wonen.

mozzeno is daardoor onderworpen aan alle verplichtingen waaraan Belgische kredietverstrekkers gebonden zijn: kredietnemers correct informeren, overleg met de Centrale voor kredieten aan particulieren, herroepingsrecht …

Anderzijds heef mozzeno om die leningen te financieren Notes uitgegeven waarop de investeerders kunnen inschrijven. Dat zijn financiële instrumenten die op obligaties lijken. Elke lening komt overeen met een Serie van die Notes.

De investeerders investeren dus niet rechtstreeks in de leningen, maar in de Notes die overeenstemmen met de lening. Daarom hebben we het over een onrechtstreekse financiering door particulieren.

mozzeno stelt de kredietnemers ook voor om in te schrijven op een Shelteo-schuldsaldoverzerkering. mozzeno heeft immers de toestemming om op te treden als verzekeringsagent.

 


Kredietgever voor consumentenkredieten

mozzeno NV is door de FSMA erkend als kredietverlener voor consumentenleningen op afbetaling.

Verzekeringsagent

mozzeno is door de FSMA erkend als Verzekeringsagent (levensverzekeringen met een beleggingscomponent, levensverzekeringen zonder beleggingscomponent).