Waarom is een rentevoet van 0 procent op een spaarrekening in de toekomst niet onmogelijk?

Misschien hebt u al gehoord dat sommige banken de wettelijke minimumrente op spaarrekeningen willen verlagen tot 0%. De banken gebruiken ons geld wel, maar geven er niets of heel weinig interest voor terug. Hoe kan dit? We leggen kort en eenvoudig uit hoe we in deze situatie verzeild zijn geraakt.

Zeer lage rentevoeten

De rentevoet is in feite de garantie op vergoeding die de kredietnemer aan de kredietgever verleent. De kredietgever probeert uiteraard niet alleen het bedrag van de lening terug te krijgen, maar ook een compensatie voor het feit dat hij gedurende een bepaalde tijd zijn geld niet heeft kunnen gebruiken.

Twee factoren hebben invloed op de vordering van het geleende bedrag: het risico dat het totale bedrag niet wordt teruggekregen en de looptijd van de lening.

  • Het risico dat het geleende bedrag niet wordt teruggekregen, is gekoppeld aan de inflatie. In de loop der jaren verliest geld aan waarde. Zo is € 100 dat in 2002 werd geleend, vandaag minder dan € 100 waard.
    Hoe hoger het risico op waardevermindering, hoe hoger de rentevoeten moeten zijn om dit goed te maken. Het is van belang dat het de moeite loont om het risico te lopen.
  • De looptijd van de lening geeft de periode weer waarin de kredietgever niet over zijn geld kan beschikken. Hoe langer de looptijd, hoe meer de kredietgever wordt benadeeld. Hij moet dus een evenredige vergoeding krijgen.

Het is de ECB die beslist welke richting de rentevoeten uitgaan. Ze bepaalt zelf tegen welke rentevoet ze de commerciële banken herfinanciert. Sinds 2016 ligt deze rente vast op 0%, om ervoor te zorgen dat er meer geld in de reële economie wordt gepompt.

Met de lage inflatieverwachtingen in de eurozone, is het risico onaantrekkelijk. Dat draagt bij tot een behoud van de zeer lage rentevoet.

Maak uw account aan
gratis en vrijblijvend

Een negatieve rentevoet

Als de ECB haar herfinancieringsrente vastlegt op 0%, kan dit leiden tot situaties waarin de rente effectief negatief gaat worden.

Twee voorbeelden om het beter te begrijpen.

  • Ik koop een obligatie op 10 jaar voor € 100. Deze geeft mij een jaarcoupon van € 1,5. Aangezien haar waarde gegarandeerd is, krijg ik na 10 jaar € 100 terug en zal ik € 15 geïnd hebben via coupons. Ik zal dus in het bezit zijn van € 115.
  • Het kan evenwel gebeuren dat de obligatiemarkt ertoe leidt dat ik voor een obligatie op 10 jaar, met een waarde van € 100, € 118 moet neertellen, omdat er een grote vraag naar is. Na 10 jaar krijg ik de waarde van de obligatie terug, hetzij € 100, plus de € 15 via coupons. Deze obligatie zal mij € 115 opleveren, maar aangezien ik er € 118 voor heb betaald, zal ik in totaal € 3 verliezen. Het gaat hier dus om een negatieve rentevoet.

Het kan ook gebeuren dat de commerciële banken een beroep moeten doen op de diensten van de ECB. Sinds 2008 zijn de commerciële banken verplicht tot het houden van meer liquide middelen, om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele wanbetalingen van hun kredietnemers. De ECB legt hen op om een percentage van het ingezamelde deposito bij haar in bewaring te geven. Maar anderzijds biedt de ECB hen maar een lichte negatieve rente aan, zodat ze gestimuleerd worden om zo veel mogelijk geld in de reële economie te pompen.

Commerciële banken zitten dus klem, aangezien het verschil tussen de bedragen die ze lenen en de interesten die ze krijgen bijna nihil is.

De spaarrekening

De commerciële banken innen zeer weinig interesten van kredietnemers en kunnen aan spaarders dus enkel nog lagere interesten aanbieden. Dit verduidelijkt de wens om naar een rentevoet van nul procent te gaan, met als gevolg dat spaarrekeningen bijna niets meer opbrengen.

Vermits de rentevoeten zeer laag of zelfs nul zijn, zijn spaarrekeningen minder aantrekkelijk geworden. Veel mensen trekken hieruit dan ook de conclusie dat ze beter zelf over hun geld beschikken dan het op een spaarrekening te zetten. Deze realiteit draagt bij tot de wens om de economische activiteit te stimuleren en te laten toenemen. Dit gebeurt door het bevorderen van de gezinsconsumptie, waardoor een verhoging van de productie zich opdringt en er dus meer werkgelegenheid zal worden gecreëerd!

De rentabiliteit van mozzeno.com

mozzeno.com is het eerste Belgische financieringsplatform waarmee Belgische particulieren onrechtstreeks persoonlijke projecten van andere particulieren kunnen financieren. Het biedt een origineel alternatief waarbij wordt samengewerkt! Mensen die hun geld nog willen laten renderen, zien hier de kans om dit snel en eenvoudig te doen!

Maak uw account aan
gratis en vrijblijvend

betalen met een kaart

Reizen en geld: gebruik het juiste betaalmiddel

Lees verder
Mens berekent vervroegd terugbetaling

Consumentenkrediet: hoe betaalt u uw lening vervroegd terug?

Lees verder
Employé en télétravail, buvant un café et lisant un dossier

Vijf tips voor aangenaam telewerken

Lees verder
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode (PDF) van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 38.445.086,15 reeds toegekend aan leners

Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 14.396.106,77 al terugbetaald aan investeerders
0 Shares
Share
Tweet
Share
0 Shares
Share
Tweet
Share