Let op, geld lenen kost ook geld.

Voordelen van zonnepanelen en hun financiering

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moeten we ons vandaag richten op schone en hernieuwbare energie. Zonnepanelen vormen hierbij een bijzonder interessant en betaalbaar alternatief.

De voordelen van zonnepanelen zijn minstens tweeërlei. Enerzijds zorgen ze voor een milieuvriendelijke energieproductie en anderzijds leveren ze een niet te verwaarlozen financieel voordeel op. Vervolgens zullen we zien welke leningen kunnen helpen om zonnepanelen te financieren.

1. Milieuvriendelijke energieproductie

Zonne-energie is bijna onuitputtelijk en volkomen schoon

Bijna onuitputtelijk

Eenvoudig gezegd vangen zonnepanelen de zonne-energie op. Via hun cellen zetten ze deze om in elektriciteit. Deze energiebron is dus even onuitputtelijk als de zon zelf.

Schoon

Aangezien dit proces zonder externe energiebron verloopt, brengt het geen vervuiling met zich mee. Het werpt zich dus op als alternatief voor de vervuilende fossiele brandstoffen.

Milieu-impact van de bouw van zonnepanelen

 1. Om deze vorm van energieproductie te beoordelen, moet u de milieu-impact van een PV-installatie mee in aanmerking nemen. Het gaat om grijze energie. Dat is de benodigde energie gedurende de hele levenscyclus van een zonnepaneel: winning van materialen, productie, transport, gebruik, onderhoud en recycling. Er is naar schatting 1 à 3 jaar nodig om het energieverbruik tijdens de bouwfase van zonnepanelen te compenseren.
 2. Volledigheidshalve moeten we eveneens rekening houden met de gebruikte materialen en hun mogelijkheden voor recycling. De technologie ontwikkelt zich voortdurend en zorgt ervoor dat de hoeveelheid gebruikte materialen vermindert. Anderzijds wordt er vooruitgang geboekt op het gebied van recycling. Op vandaag zijn naar schatting 85% van de materialen recycleerbaar. In dat opzicht heeft België, net als andere Europese landen, maatregelen genomen.

Kortom, we mogen zonne-energie als bijzonder schoon en milieuvriendelijk beschouwen. Het is dus zeker een weg naar de energie van de toekomst.

Simuleer uw lening

2. Een financieel interessante energie

Investeringssteun en een verlaging van uw elektriciteitsfactuur 

In het Waalse Gewest

 • Heden en tot in 2020 verzekeren twee mechanismen het financiële voordeel verbonden aan zonnepanelen.
  • Enerzijds het systeem van de teller die terugdraait op het moment dat de opgewekte groene stroom op het net wordt geïnjecteerd. Uw productie gaat zo uw verbruik verminderen en ook uw factuur verlagen.
  • Anderzijds de toekenning van certificaten voor groene stroom. Naargelang de hoeveelheid opgewekte stroom krijgt u certificaten die u terug kunt verkopen. Ze helpen bij het terugverdienen van uw installatie. De terugverdientijd ligt nu tussen de 7 en 10 jaar. De levensduur van zonnepanelen varieert van 25 tot 30 jaar. Ze kunnen dus meer dan twee keer hun kost opbrengen.
 • Vanaf 2020 wordt dat systeem afgeschaft en vervangen door het zogenaamde prosumententarief. Dat tarief moet de kosten voor het gebruik van het net voor de geïnjecteerde elektriciteit op een correctere manier compenseren. Deze nieuwe regel moet de consument aanzetten om de geproduceerde stroom onmiddellijk te gebruiken, m.a.w. om zoveel mogelijk elektriciteit te verbruiken op momenten waarop de panelen de meeste energie opwekken. Deze maatregel gaat op 1 juli 2019 in voege zonder terugwerkende kracht. Bestaande eigenaars van zonnepanelen vallen buiten deze maatregel.

Het Waalse Gewest heeft recent de premies en steun voor het plaatsen van zonnepanelen afgeschaft.

In het Brusselse Gewest

 • Tot 2020 genieten de fotovoltaïsche installaties van het compensatiesysteem (terugdraaiende teller). Het aantal certificaten voor groene stroom werd verhoogd om een terugverdientijd van maximum zeven jaar te verzekeren.
 • Vanaf 2020 moet dat compensatiesysteem verdwijnen. Wie zonnepanelen heeft, moet dan zijn volledige verbruik betalen. Hij of zij kan echter wel de op het net geïnjecteerde hoeveelheden terug verkopen. De certificaten voor groene stroom blijven bestaan.

Verschillende gemeenten kennen overigens een premie toe voor de installatie van zonnepanelen.

In Vlaanderen

 • Er wordt geen enkele premie meer toegekend voor de installatie van zonnepanelen. Het Vlaamse Gewest vindt dat de installatiekosten voldoende gedaald zijn om er een rendabele investering van te maken. Er zullen dus geen certificaten voor groene stroom meer zijn. Toch zijn er nog enkele gemeenten die het plaatsen van zonnepanelen ondersteunen.
 • Het systeem van de terugdraaiende teller blijft wel bestaan. U betaalt enkel de hoeveelheid energie die u van het net haalt.
 • Om de kosten van het netgebruik voor de geïnjecteerde hoeveelheden te compenseren, is er voortaan een prosumententarief van kracht.

In welk gewest u ook woont, uw factuur voor elektriciteit zal gevoelig dalen dankzij zonnepanelen.

Simuleer uw lening

3. Interessante financieringen

Ook al is de prijs om zonnepanelen te plaatsen de laatste jaren enorm gedaald, het blijft een heuse investering. U hebt er belang bij om de interessantste formules voor lenen op afbetaling, omzetten van kredieten ... te zoeken. Deze kunnen verschillen naargelang het gewest waar u woont.

 • De samenwerkingslening van mozzeno biedt in het hele land leningen aan die onrechtstreeks door andere consumenten worden gefinancierd tegen interessante rentevoeten. Dit aanbod staat open voor iedereen. Het is een eenvoudige, snelle en transparante mogelijkheid die u volledig zelf kan beheren via internet.
 • Onder bepaalde beperkende voorwaarden reiken de gewesten leningen aan tegen lage rente.

Simuleer uw lening

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

 • Huidige versie
 • 1 september 2021 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.275.969,96 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share