Let op, geld lenen kost ook geld.

Vijf tips om uw budget goed te beheren: weet wat u uitgeeft!

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Uw nettoloon of honoraria komen regelmatig binnen, waarom zou u zich dan druk maken over het beheer van uw budget? U kunt natuurlijk uit uw geldreserves putten tot ze leeg zijn... op het gevaar af aan het eind van de maand geen geld meer over te houden. Om financiële moeilijkheden te vermijden kunt u uw persoonlijke uitgaven ook gaan beheren naargelang uw middelen. Bent u zuinig of vindt u dat geld moet rollen?

De onderstaande vijf tips helpen u om uw uitgaven doordacht te beheren. Op die manier kunt u de verschillende kosten dragen, sparen maar ook lenen om uw projecten of dromen meteen te realiseren!

  1. Maak een lijstje van uw vaste terugkerende kosten
  2. Maak een lijstje van uw variabele terugkerende kosten
  3. Wees voorbereid op buitengewone kosten
  4. Schat het bedrag van uw belastingen
  5. Bepaal hoeveel u wilt sparen en lenen

Om uw geld goed te kunnen beheren, moet u eerst weten waaraan u welke bedragen spendeert. Zo kunt u een onderscheid maken tussen vaste terugkerende kosten, variabele maandelijkse kosten, belastingen, spaargeld en leningen.

1. Maak een lijstje van uw vaste terugkerende kosten

Dit zijn de verplichte uitgaven die maandelijks of jaarlijks terugkeren met relatief stabiele bedragen.

Onder deze rubriek vallen de huur of een hypothecaire lening, energiekosten (stookolie, gas, elektriciteit, water …), diverse taksen (tv, voertuigen, gemeente, onroerende voorheffing …), verzekeringen (voertuigen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand …), onderhoud (voertuigen, verwarmingsketel …), abonnementen (sportclubs, kranten en tijdschriften …), enz.

2. Maak een lijstje van uw variabele terugkerende kosten

Bepaalde kosten komen regelmatig terug, maar met variabele bedragen. Denk bijvoorbeeld aan uw uitgaven voor voeding, hobby’s, kleding, medicijnen, diensten (tv, gsm, vaste telefoon, internet), enz. Idealiter noteert u gedurende enkele maanden alle bedragen en berekent u het gemiddelde ervan. Dat gemiddelde dient dan als referentie voor het maandelijks te voorziene bedrag.

Deze variabele kosten zijn min of meer reduceerbaar. U kunt ze aanpassen naargelang het verschil tussen uw maandloon en het totaalbedrag dat u maandelijks moet opzijleggen voor vaste terugkerende kosten.

3. Wees voorbereid op buitengewone kosten

Naast de verwachte uitgaven kunt u op gezette tijden geconfronteerd worden met buitengewone kosten. Denk bijvoorbeeld aan een grote herstelling aan uw wagen of uw woning, de vervanging van een elektrische huishoudapparaat, de vervanging van uw gsm, ...

Om deze kosten het hoofd te bieden hebt u twee mogelijkheden. Ofwel zet u maandelijks een bepaald bedrag op een spaarrekening, ofwel maakt u gebruik van een lening op afbetaling. Hierop komen we terug in punt 5.

4. Schat het bedrag van uw belastingen

Zelfs als uw belastingen aan de basis worden ingehouden en van uw brutoloon worden afgetrokken, is het niet uitgesloten dat u jaarlijks moet bijbetalen. Hou hier rekening mee! Indien uw situatie niet is veranderd, zal dat ongeveer hetzelfde bedrag zijn als het jaar voordien.

Bent u zelfstandig, dan kent u ongetwijfeld het belang van voorafbetalingen om een vermeerdering van belastingen te vermijden.

5. Bepaal hoeveel u wilt sparen of lenen

Een andere belangrijke categorie is het deel dat u spaart en/of investeert in leningen.

5.1. Spaargeld

Het bedrag dat u kunt sparen, is afhankelijk van het verschil tussen uw maandloon en de som van uw variabele en vaste kosten. Voor zover het mogelijk is, kunt u door wat geld opzij te zetten een reserve aanleggen. Deze kunt u gebruiken in geval van hoge nood of bij een onverwachte grote uitgave.

Ideaal beschikt u minstens over twee maandlonen in spaargeld. Een dergelijk bedrag opzijleggen is niet vanzelfsprekend. Dat vergt dikwijls een nauwgezet beheer. Vooral omdat een vastgoedproject en de terugbetaling van een hypothecaire lening bij veel gezinnen de wil om te sparen bemoeilijkt.

5.2. Lening

Zoals veel Belgen hebt u waarschijnlijk een woning gekocht en bent u een hypothecaire lening aangegaan. De afbetaling van een woning heeft een grote impact op het maandbudget en dwingt u ertoe andere uitgaven te beperken. Een hypothecaire lening kan vele jaren op uw budget wegen.

Om weer wat vrijer te zijn en niet constant uw aankopen, verbouwingen of hobby's te moeten uitstellen, kunt ook een beroep doen op minileningen. Persoonlijke leningen en leningen met specifieke doelen zorgen ervoor dat u sneller uw droom kunt waarmaken.

In zekere zin slaat u twee vliegen in één klap. Enerzijds beschikt u meteen over het nodige geld. Anderzijds worden grote bedragen opgedeeld in meerdere kleine afbetalingen die uw budget kan dragen.

Net als alle diensten heeft dat zijn prijs. De administratieve kosten en de interesten die u betaalt, stemmen overeen met de prijs van deze dienst. Wanneer u de lening volledig online afsluit, kunnen de kosten echter tot een minimum worden beperkt.

Om de maandelijkse aflossingen draagbaar te houden, is het belangrijk om goed te weten in hoeverre uw financiële situatie het toelaat om te lenen. Het verschil tussen uw maandloon en de som van uw variabele en vaste kosten geeft aan welke maandelijkse aflossing u aankan!

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Véronique Delmoitié, Head of Finance & Admin

  • Huidige versie
  • 18 maart 2021 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 222.947.235,14 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 115.883.503,10 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share