Let op, geld lenen kost ook geld.

Rentevoet en JKP: wat is het verschil?

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

U hebt vast al ooit gehoord over het JKP, het percentage dat vermeld wordt op alle kredietaanbiedingen in België. Maar wat is het verschil met de debetrente en hoe wordt het JKP berekend? Hier leest u wat het verschil is tussen de rente en het JKP van een krediet.

Wat is het JKP?

Het JKP of jaarlijks kostenpercentage is de rentevoet die kredietverstrekkers vermelden wanneer ze een krediet aanbieden. Dat percentage houdt rekening met de rente, verzekeringen, dossierkosten en alle andere verplichte kosten die aan het krediet zijn gekoppeld.

Dankzij het JKP kunt u meerdere kredietaanbiedingen objectief met elkaar vergelijken. Het kan immers misleidend zijn om kredieten uitsluitend op basis van de debetrente te vergelijken: afhankelijk van de dossierkosten en de andere kosten die met het krediet gepaard gaan, is de lening met de laagste rente niet noodzakelijk de minst dure. Dankzij het JKP zijn al die kosten in het vermelde cijfer opgenomen en kunt u meerdere kredieten eenvoudig vergelijken. 

Alle kredietverstrekkers in Europa zijn verplicht om het JKP van hun kredieten aan te geven. Die wetgeving is ingevoerd zodat kredietnemers objectieve informatie kunnen inwinnen en niet worden misleid door de manier waarop het krediet wordt gepresenteerd.

De kosten die bij de berekening van het JKP in aanmerking worden genomen

Het JKP omvat alle verplichte kosten van het krediet. Dat zijn bijvoorbeeld de debetrentevoet, de verplichte verzekeringen, de dossierkosten en de expertisekosten. Opgelet: de niet-verplichte kosten (bijvoorbeeld van optionele verzekeringen) zijn niet opgenomen in het JKP.

Wat is een rentevoet?

Rente of interesten zijn de vergoeding die de kredietverstrekker vraagt als u geld leent. In plaats van u geld te lenen, had hij er namelijk ook iets anders mee kunnen doen: het beleggen op de beurs, het investeren in andere initiatieven... Een lening aanbieden is voor hem dus alleen maar interessant als dat geld opbrengt. Rente is ook een vergoeding voor het risico dat de kredietverstrekker neemt, aangezien hij potentieel veel geld kan verliezen als een kredietnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

De rentevoet vertegenwoordigt het bedrag van de interesten dat u bij de aflossing van uw krediet zult moeten betalen. Dat cijfer wordt uitgedrukt als een percentage en niet als een vast bedrag. De interesten worden immers periodiek berekend en het totale bedrag hangt dus af van de looptijd van uw krediet.

De verschillende berekeningsmethoden van de rentevoet

De rentevoet kan op verschillende manieren worden berekend om de verschillende aspecten van de kostprijs van een krediet in aanmerking te nemen.

De debetrentevoet

De debetrentevoet, of de nominale rentevoet, is het rentepercentage dat u bij elke maandelijkse aflossingstermijn betaalt.

Elke maand wordt dat percentage toegepast op het nog verschuldigde kapitaal van uw lening (het bedrag dat u nog moet aflossen) om te achterhalen hoeveel interesten u die maand moet betalen.

De maandelijkse berekening van de interesten wordt opgenomen in een aflossingstabel van uw lening.

Het kostenpercentage (KP)

Het kostenpercentage is de 'voorganger' van het JKP, dat het sinds 2016 vervangt. Het KP was ook een berekeningsmethode voor de totale kosten van het krediet, maar hield geen rekening met de verplichte verzekeringen en werd berekend op maandbasis.

De reële rentevoet

De reële rentevoet is de debetrentevoet aangepast om rekening te houden met de inflatie. Dit is de gebruikte berekeningsformule:

Reële rentevoet = nominale rentevoet - inflatie

In de loop van de tijd is het namelijk zo dat de prijzen stijgen en de koopkracht van geld afneemt, wat een invloed heeft op de reële kosten van uw krediet. Als uw debetrentevoet bijvoorbeeld 3% bedraagt en de inflatie 2%, dan is uw reële rentevoet dus 1%.

Financier uw project

Wat is het verschil tussen een JKP en een debetrentevoet?

Het JKP en de debetrentevoet vertegenwoordigen allebei de kosten van een krediet. Ze worden alleen anders berekend: het JKP houdt rekening met alle kosten in verband met het krediet, terwijl de debetrentevoet alleen de interesten in aanmerking neemt.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen het JKP en de debetrentevoet:

DebetrentevoetJKP
Berekend op maandbasisBerekend op jaarbasis
Houdt rekening met de interestenHoudt rekening met de interesten, de dossierkosten en de andere verplichte kosten
Gebruikt voor de berekening van de maandelijkse aflossingstermijnenGebruikt om verschillende kredieten te vergelijken

JKP, vaste debetrentevoet en variabele debetrentevoet: wat is het verschil?

Een debetrentevoet kan ofwel vast, ofwel variabel zijn. Een vaste rentevoet blijft tijdens de volledige duur van het krediet onveranderd, terwijl een variabele rentevoet verandert en periodiek wordt bijgewerkt op basis van de marktrente.

De debetrentevoet is opgenomen in de berekening van het JKP aangezien het een belangrijk kostenelement vertegenwoordigt. Bij een lening met variabele rente houdt het JKP rekening met de debetrentevoet in het begin, omdat het onmogelijk is om vooraf te weten hoe de markt zal bewegen.

Wat is het verschil tussen een JKP en een KP?

Net als het JKP houdt het KP rekening met de verschillende kosten van een krediet zodat meerdere aanbiedingen gemakkelijk kunnen worden vergeleken. Alleen is de KP-formule minder volledig: die houdt bijvoorbeeld geen rekening met de verplichte verzekeringen voor het krediet. Daarom is het KP sinds 2016 vervangen door het efficiëntere JKP.

KPJKP
Houdt geen rekening met de verplichte verzekeringenHoudt rekening met de verplichte verzekeringen
Berekend op maandbasisBerekend op jaarbasis

Wat is het verschil tussen een JKP en een reële rentevoet?

Terwijl het JKP wordt gebruikt om concreet de kosten van een krediet te berekenen en verschillende aanbiedingen te vergelijken, is de reële rentevoet veeleer bedoeld om een inschatting te maken van uw budget op lange termijn. Het is een manier om de kosten van uw investering en het daaraan gekoppelde krediet op lange termijn te beoordelen.

Reële rentevoetJKP
Berekend op basis van de debetrentevoet en de inflatieBerekend op basis van alle kosten van het krediet, zonder rekening te houden met de inflatie
Bedoeld om een inschatting te maken van de kosten van het krediet op lange termijnBedoeld om meerdere kredietaanbiedingen objectief te vergelijken
Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

  • Huidige versie
  • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 23 maart 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 12 september 2022 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.171.193,61 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share