Let op, geld lenen kost ook geld.

Terugkoop van krediet: wat zijn de kosten?

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Overweegt u een terugkoop van krediet om uw leningen te hergroeperen of te heronderhandelen over uw rentevoet? Wat dat kost, is afhankelijk van het type lening dat wordt teruggekocht. We geven u een overzicht van alle kosten die in België met een terugkoop van krediet of een herfinanciering gepaard gaan.

Kosten voor de terugkoop van een persoonlijke lening

Een terugkoop van een persoonlijke lening of een hergroepering van leningen houdt in dat meerdere leningen tot één lening worden samengevoegd om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen en de terugbetaling over een langere termijn te spreiden. Als de rente inmiddels lager ligt dan bij de ondertekening van uw contract, kunt u op die manier ook een betere rentevoet verkrijgen.


Dit zijn de verschillende kosten die gepaard gaan met een terugkoop van een consumentenkrediet.

De wederbeleggingsvergoeding

De terugkoop van een persoonlijke lening betekent dat u al uw huidige leningen vóór de vervaldatum beëindigt. U zult dus een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen van:

  • 1% van het verschuldigde restbedrag als de terugbetaling meer dan een jaar vóór de initiële datum plaatsvindt,
  • 0,5% van het verschuldigde restbedrag als de vervaldatum over minder dan een jaar valt.

De dossierkosten

U sluit een nieuwe lening af, en dus zult u de kredietgever ook dossierkosten moeten betalen. Die bedragen gemiddeld tussen 0,4% en 1% van het kapitaal, net als voor een klassieke persoonlijke lening.

De kosten voor de langere afbetalingstermijn

Bij de terugkoop van een persoonlijke lening stemt de kredietgever er vaak mee in om de terugbetalingstermijn te verlengen. Dat zijn kosten die we soms snel over het hoofd zien: hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer rente u immers in totaal betaalt. 

Het extra te betalen bedrag hangt af van uw rentevoet, het geleende kapitaal en de terugbetalingstermijn van het nieuwe krediet.

Samenvattende tabel van de kosten voor een terugkoop van een consumentenkrediet

Samenvatting van de kosten van de terugkoop van een persoonlijke lening:

Type kostenTe betalen bedrag
WederbeleggingsvergoedingResterende duur > 1 jaar: max. 1% van het verschuldigde restbedrag 
 
Resterende duur < 1 jaar: max. 0,5% van het verschuldigde restbedrag
Dossierkosten0,4% tot 1% van het geleende kapitaal
Kosten voor de verlenging van de terugbetalingstermijnAl naargelang het geval volgens de voorwaarden van uw lening

Kosten voor de herfinanciering van een hypothecair krediet

De herfinanciering van een hypothecair krediet houdt in dat u een vastgoedlening laat terugkopen door een andere kredietgever om een betere rentevoet te verkrijgen. Als u kiest voor de herfinanciering van een hypothecair krediet zult u verschillende kosten moeten betalen: de dossierkosten, de wederbeleggingsvergoeding en de hypotheekrechten.

Goed om te weten
Dit is een vrij dure transactie. We adviseren er dan ook alleen gebruik van te maken als de u aangeboden rentevoet minstens 0,70 tot 1% lager ligt dan de rentevoet van uw initiële krediet.

De wederbeleggingsvergoeding

Bankinstellingen kunnen eisen dat u een vergoeding betaalt als u uw krediet vervroegd aflost. Die boete is wettelijk beperkt en mag niet meer bedragen dan drie maanden rente op het nog verschuldigde kapitaal.

Goed om te weten
Het bedrag van uw wederbeleggingsvergoeding is vastgelegd in uw kredietovereenkomst.

De kosten voor de registratie en de doorhaling van de hypotheek

Bij een herfinanciering van een hypothecair krediet moet u uw hypotheek wijzigen. Die procedure verloopt in twee fasen: 

  1. De handlichting: notariële akte die uw huidige hypotheek beëindigt. Dat kost gemiddeld tussen de € 500 en € 1.000. 
  2. De registratie: u dient een nieuwe hypotheek te registreren die aan het nieuwe krediet is gekoppeld. De registratierechten bedragen ongeveer 1% van het geleende bedrag. 

De notariskosten

Bij transacties in verband met een hypotheek kunt u niet om een notaris heen. U zult dus ook rekening moeten houden met het ereloon van de notaris. Dat is bij wet vastgelegd en daar kan niet over worden onderhandeld. De notariskosten staan vaak in verhouding tot de waarde van uw woning.

Goed om te weten
Verrichtingen in verband met een hypotheek behoren tot de zeldzame notarisdiensten waarop geen btw hoeft te worden betaald.

De schattingskosten

Als u een beroep moet doen op een expert om de waarde van uw pand in zijn huidige staat te laten schatten alvorens een herfinanciering van uw hypothecair krediet aan te vragen, dan moet u schattingskosten betalen.

De dossierkosten

Net als voor elk nieuw krediet zult u dossierkosten moeten betalen. Bij een herfinanciering van een hypothecair krediet mogen die niet meer bedragen dan 50% van het bedrag van de dossierkosten van uw initiële krediet. 

Samenvattende tabel van de kosten voor een herfinanciering van een hypothecair krediet

Om u een beter inzicht te verschaffen, vindt u hierna een samenvattende tabel met de verschillende kosten die gepaard gaan met een herfinanciering van een hypothecair krediet.

Type kostenTe betalen bedrag
DossierkostenMaximaal 50% van uw initiële dossierkosten
WederbeleggingsvergoedingMax. 3 maanden rente op het nog terug te betalen kapitaal
Kosten voor doorhaling van de hypotheekTussen € 500 en € 1.000
RegistratierechtenOngeveer 1% van het geleende bedrag
SchattingskostenAl naargelang het geval volgens de erelonen van de expert
NotariskostenAl naargelang het geval volgens de erelonen van de notaris

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Jean-Christophe Vanderstraeten, Product & Project Manager

  • Huidige versie
  • 13 februari 2024 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 04 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 30 januari 2023 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 236.252.180,31 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 127.336.061,22 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share