Let op, geld lenen kost ook geld.

Welke bewijsstukken zijn nodig voor een persoonlijke lening?

Jérémy Ancion
Jérémy Ancion
Laatst bijgewerkt

Bewijsstukken zijn essentieel om een leningaanvraag te voltooien: uw kredietgever moet inderdaad uw persoonlijke en financiële situatie in detail kennen om uw aanvraag te kunnen analyseren en u een passende lening aan te bieden.

Ontdek welke bewijsstukken nodig zijn voor een persoonlijke lening en welke documenten u moet bezorgen afhankelijk van uw situatie.

Persoonlijke lening: de nodige bewijsstukken

Bij de aanvraag van een persoonlijke lening moet u diverse informatie verstrekken aan de kredietgever, zodat hij u voorwaarden op maat kan aanbieden. Hij zal u ook bewijsstukken vragen om uw persoonlijke en financiële situatie te controleren.

Hieronder vindt u een overzicht van alle nodige bewijsstukken voor een persoonlijke lening.

Verplichte bewijsstukken

Verplichte bewijsstukken zijn essentieel om een persoonlijke lening te krijgen. Het betreft:

 • Identiteitsbewijs,
 • Uw loonfiches van de laatste twee of drie maanden (of uw laatste aanslagbiljet als u een zelfstandige bent),
 • Documenten die u andere bronnen van inkomsten aantonen (pensioen…),
 • Bepaalde documenten met betrekking tot uw uitgaven.

Wanneer u met twee een lening aangaat, moet u sommige documenten ook aan uw mede-kredietnemer bezorgen, waaronder uw identiteitsbewijs en uw inkomensbewijzen.

Goed om te weten:
Als u een leningaanvraag indient, raadpleegt de kredietgever steeds de databank van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Op die manier kan hij nagaan of u geen achterstallige lening(en) hebt en kennisnemen van de details van uw andere lopende leningen.

Belangrijk
Het is sterk af te raden om een valse loonfiche te bezorgen of andere valse documenten af te leveren voor een leningaanvraag. Dit is illegaal en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Facultatieve bewijsstukken

In sommige gevallen zal de kredietgever nog bijkomende informatie nodig hebben voor hij u een definitief leningaanbod kan doen. Hij kan u dus een of meerdere van de volgende documenten vragen:

 • Uw lopende kredietovereenkomsten in het kader van een hergroepering van kredieten,
 • Documenten met betrekking tot garanties (waarborg, recht op een goed dat u toebehoort, etc.),
 • Facturen of offertes voor de goederen en diensten die met de lening zullen worden gefinancierd,
 • Rekeninguittreksels,
 • Een attest van woonst,
 • Etc.

Nodige bewijsstukken afhankelijk van de kredietgever

Niet alle kredietgevers vragen dezelfde bewijsstukken en het is mogelijk een leningaanvraag in te dienen zonder tussenkomst van de bank. Ontdek hier welke bewijsstukken nodig zijn voor een persoonlijke lening afhankelijk van het soort kredietinstelling.

Nodige bewijsstukken bij de bank

Banken vragen meestal een volledig dossier van de kredietnemer met talrijke bewijsstukken.

Naast alle bovengenoemde documenten kan de bank u nog het volgende vragen: 

 • uw huwelijksakte
 • uw attest van gezinssamenstelling
 • uw fiscale fiches
 • uw kadastraal inkomen
 • etc.

Pas als uw dossier volledig is, kan de bank uw een antwoord geven en u een concreet kredietvoorstel doen.

Nodige bewijsstukken bij een makelaar

Over het algemeen vraagt een makelaar gelijkaardige documenten als de bank. Makelaars fungeren immers als tussenpersoon tussen de bank en de kredietnemer en moeten zich dus schikken naar de eisen van hun partners.

Daarom zal u bij uw aanvraag van een persoonlijke lening bij een makelaar ook een volledig dossier moeten opmaken.

Nodige bewijsstukken bij mozzeno

Als platform voor collaboratieve leningen werkt mozzeno onafhankelijk en dus niet als tussenpersoon tussen de bank en de kredietnemer.

De procedure is een beetje anders: om op het platform te lenen moet u als kredietnemer geen dossier samenstellen. U hoeft enkel het aanvraagformulier in te vullen en de vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden.

Als uw leningaanvraag overeenstemt met uw terugbetalingscapaciteiten en het kredietbeleid van mozzeno, wordt deze voorlopig goedgekeurd. Naargelang uw situatie en de gevraagde lening vragen wij u dan bepaalde bewijsstukken.

Nodige bewijsstukken afhankelijk van het soort persoonlijke lening

De persoonlijke lening kan worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • De niet-toegewezen persoonlijke lening waarmee u om het even welk project kunt financieren,
 • De toegewezen persoonlijke lening die u enkel kunt gebruiken voor een specifiek doel. Denk bijvoorbeeld aan een autolening of een renovatielening.

Niet-toegewezen persoonlijke leningen

Om een niet-toegewezen persoonlijke lening te krijgen hoeft u alleen algemene bewijsstukken te verstrekken over uw identiteit, inkomen, uitgaven en, indien nodig, eventuele garanties.

U kunt het bedrag gebruiken zoals u wenst. U hoeft dus geen bewijsstukken te leveren van het gefinancierde project. U moet echter wel het doel van uw lening toelichten.

Toegewezen persoonlijke leningen

In het geval van een toegewezen lening is de situatie ietsje anders: deze lening is bestemd voor een specifiek project en de rentevoeten zijn daaraan aangepast. Zo bedraagt de rente op een autolening meestal minder dan de rente op een persoonlijke lening, omdat het risico op wanbetaling voor dit soort lening lager ligt.

Daarom vragen kredietgevers voor toegewezen persoonlijke leningen gebruiksbewijzen in de vorm van ondertekende offertes of facturen.

Hierbij enkele voorbeelden van gevraagde bewijsstukken wanneer u bij mozzeno leent:

 • Renovatielening: facturen van minder dan 1 maand of ondertekende bestelbonnen van minder dan 3 maanden. Bij mozzeno moeten deze bewijsstukken minstens 75% van het geleende bedrag dekken.
 • Fiets/autolening: een factuur of ondertekende bestelbon voor de aankoop van het voertuig.

Waarom moet u voor een persoonlijke lening bewijsstukken verstrekken?

Kredietgevers zijn wettelijk verplicht om een solvabiliteitsonderzoek van de kredietnemers te doen voor ze hun een lening toekennen. Wanneer u een persoonlijke lening afsluit, zullen er u dus bewijsstukken worden gevraagd om uw financiële situatie te kennen. Zo kan uw kredietgever dan een aanbod voorstellen op maat van uw behoeften en uw terugbetalingscapaciteit.

Met de bewijsstukken kunnen kredietgevers ook de garanties voor de lening officialiseren: als bijvoorbeeld een van uw naaste verwanten borg staat voor uw lening zal dit het voorwerp zijn van een bewijsstuk, zodat de borgsteller zijn verbintenis later niet kan ontkennen.
Ten slotte dienen de gebruiksbewijzen om na te gaan of u de toegewezen lening gebruikt binnen de grenzen van de toegestane verrichtingen. Dit voorkomt dat sommige kredietnemers proberen te profiteren van lagere tarieven om andere projecten te financieren.

Financier uw project
Artikel gepost door
Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer

Jérémy Ancion, Junior Legal & Compliance Officer bij mozzeno, gebruikt zijn ervaring in de juridische sector om blogposts te schrijven over de reglementaire aspecten van kredieten en investeringen.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Jérémy Ancion

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

 • Huidige versie
 • 24 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 20 oktober 2022 Gepost door Jérémy Ancion
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.146.186,40 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.453.629,29 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share