Let op, geld lenen kost ook geld.

Ontdek hoe u uw lening vervroegd kunt terugbetalen!

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Goed om te weten: een kredietgever is altijd verplicht om een verzoek tot vervroegde terugbetaling van een consumentenkrediet te aanvaarden!

Iets meer dan twee jaar geleden leende Vincent geld om zijn tuin, oprit en terras aan te leggen. Hij ging een renovatielening aan voor een bedrag van € 12.000, terug te betalen op vijf jaar. Hij slaagde erin om voor dit bedrag een lening te krijgen. Het gaat hier dus niet om een hypothecair krediet.

Elke maand stort hij € 230 aan kapitaal en interesten conform het toegepaste jaarlijks kostenpercentage (JKP). Hij moet nog 34 maandelijkse aflossingen betalen, hetzij € 7820. Omdat hij net van job is veranderd en zijn inkomen gevoelig hoger ligt, heeft hij beslist om deze lening vervroegd terug te betalen. Hij weet immers dat de wet iedere kredietnemer het recht geeft om, wanneer hij dat wenst, elk soort lening volledig of gedeeltelijk vroeger terug te betalen.

Minstens tien dagen voor deze terugbetaling heeft hij de kredietinstelling per aangetekende brief op de hoogte gesteld van zijn voornemen en de datum van de betaling.

Door zijn lening voortijdig terug te betalen wist Vincent ook dat zijn kredietgever de interesten op de nog openstaande maandelijkse aflossingen zou verliezen. Hij begrijpt dus waarom de bank hem een compensatie vraagt. We noemen dat een wederbeleggingsvergoeding. Deze komt overeen met het renteverlies van de kredietgever en is wettelijk vastgelegd.

Financier uw project

Vincent kent de twee voorwaarden in geval van volledig vervroegde terugbetaling:

  • Is de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de leningsovereenkomst meer dan een jaar? Dan bedraagt de wederbeleggingsvergoeding 1% van het deel van het kapitaal dat vervroegd wordt terugbetaald.

Dat is het geval bij Vincent, die nog 34 maanden moet afbetalen. Aangezien hij nog € 6800 aan kapitaal moet betalen, bedraagt zijn vervroegde terugbetaling € 6800 plus € 68 (1% van de uitstaande hoofdsom), hetzij € 6868.

  • Is de resterende looptijd minder dan een jaar? Dan bedraagt de wederbeleggingsvergoeding slechts 0,5% van de uitstaande hoofdsom.

Deze wederbeleggingsvergoeding mag in geen geval het bedrag overschrijden van de interesten die de kredietnemer betaald zou hebben tijdens de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de initiële einddatum van de leningsovereenkomst.

Vincent heeft ook inlichtingen ingewonnen over de voorwaarden van een gedeeltelijk vervroegde terugbetaling van zijn lening.

In dit geval zal:

  • ofwel de oorspronkelijk overeengekomen termijn van terugbetaling gehandhaafd blijven en dus het bedrag van de maandelijkse aflossingen verminderen.
  • ofwel het oorspronkelijk voorziene bedrag van de terugbetalingen gehandhaafd blijven en de termijn verkorten, met de mogelijkheid van een verschillende laatste afbetaling.

Vincent is bijzonder tevreden over het feit dat hij zijn lening op afbetaling vervroegd heeft afgelost. Hij verdiende zo € 952, dat wil zeggen € 7820 (de som van de nog te betalen maandelijkse aflossingen) min het nog te storten kapitaalsaldo (€ 6800) en de wederbeleggingsvergoeding van € 68. Hierdoor kan hij zijn beschikbare geld maandelijks verhogen en comfortabeler leven! Hij weet ook dat het bij een hypothecaire lening anders zou verlopen.

Wilt u geld lenen of investeren? Raadpleeg dan mozzeno, het eerste Belgische deelplatform waarmee particulieren onrechtstreeks leningen van andere particulieren kunnen financieren. Alle stappen kunnen via internet gebeuren, zelfs het ondertekenen!

Financier uw project
Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

  • Huidige versie
  • 19 november 2019 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.818.085,72 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.339.710,52 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share