Continuïteit van onze dienstverlening

Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van COVID-19, blijven alle mozzeno.com-teams ter beschikking om u te begeleiden bij uw kredietaanvraag.

Dankzij ons 100% digitaal model kunt u alle formaliteiten, inclusief het plaatsen van uw handtekening, op afstand uitvoeren, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen.

Hetzelfde geldt voor de mozzeno.com-medewerkers, die momenteel liever van thuis uit werken.

 

Uitstel van betaling van uw consumentenkrediet in het kader van de Covid-19-crisis

Binnenkort zal u in uw account een formulier vinden om uw verzoek tot uitstel van betaling in te dienen.

Wat betekent uitstel van betaling in het kader van de Covid-19-crisis?

Het uitstel van de maandelijkse aflossingen is een maatregel om de mensen te ondersteunen die financieel hard getroffen zijn door de coronacrisis. Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag indienen om te genieten van uitstel van maximum drie maanden. Na deze periode worden de betalingen gewoon hervat.

Het uitstel van betaling is een maatregel die FEBELFIN samen met de kredietgevers en de federale overheid heeft genomen.

Om van uitstel te kunnen genieten, moet u dit uitdrukkelijk aanvragen via uw mozzeno.com-account. Er worden geen dossierkosten aangerekend. mozzeno zal uw aanvraag bestuderen en heeft het recht om deze te weigeren, indien u niet aan de vereiste voorwaarden voldoet of indien de door u verstrekte gegevens onjuist zijn.

Onder welke voorwaarden kan ik uitstel van betaling aanvragen?

Om een uitstelaanvraag te kunnen indienen, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Uw inkomen is gedaald of weggevallen omwille van de coronacrisis:
  1. Uw inkomen is gedaald of weggevallen omwille van de coronacrisis:
  2. doordat u het Covid-19-virus hebt opgelopen
  3. doordat u uw zaak hebt moeten sluiten
  4. door overbruggingsmaatregelen
 2. Indien meerdere personen hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben, volstaat het dat één van deze personen inkomensverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis om aan de voorwaarde te voldoen, zelfs als de lening niet op zijn of haar naam is ingeschreven maar op de naam van één van de andere personen.
 3. Indien meerdere personen hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben, volstaat het dat één van deze personen inkomensverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis om aan de voorwaarde te voldoen, zelfs als de lening niet op zijn of haar naam is ingeschreven maar op de naam van één van de andere personen.

Indien u op het moment van de uitstelaanvraag in totaal meer dan 25.000 euro roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij een bank hebt, heeft mozzeno het recht om het uitstel te weigeren. Pensioensparen wordt hierbij niet meegeteld.

Tot wanneer kan ik uitstel van betaling aanvragen?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u tot 31 juli 2020 uitstel van terugbetaling van uw lening aanvragen.

Wat zijn de gevolgen van een uitstel van betaling voor mijn lening?

Wat zijn de gevolgen van een uitstel van betaling voor mijn lening?

 1. De looptijd van uw lening wordt verlengd met het aantal maanden dat u uitstel van betaling krijgt (1 tot 3 maanden).
 2. Het uitstel van betaling van uw lening betekent dat u uw lening (kapitaal en interesten) gedurende maximaal drie maanden niet hoeft terug te betalen. De opgebouwde interest tijdens dit betalingsuitstel zal gespreid worden over de resterende looptijd van uw lening. U krijgt een nieuwe aflossingstabel, die beschikbaar zal zijn in uw mozzeno-account. Dit wil dus zeggen dat u meer interesten op uw lening zal betalen.

 


 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.
Met vriendelijke groeten,
Het mozzeno.com-team
#PositiveMoney