Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is het maximumbedrag van een persoonlijke lening?

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

Ontdek het maximumbedrag van een persoonlijke lening in België en hoe u het juiste bedrag voor uw lening kiest.

Het wettelijke maximumbedrag van een persoonlijke lening

In België bedraagt het wettelijke maximumbedrag van een persoonlijke lening € 150.000.

Goed om te weten:
Alle leningen tussen € 500 en € 150.000 die geen hypothecaire leningen zijn, worden beschouwd als consumentenkrediet en zijn onderworpen aan strenge voorschriften die de consumenten beschermen.

Waarom is er een wettelijk maximum?

Het Wetboek van economisch recht stelt het maximumbedrag van een persoonlijke lening vast op € 150.000, omdat de staat van oordeel is dat er boven deze limiet geen sprake meer is van een persoonlijk consumentenproject.


Het doel van dit wettelijk kader is de belangen van de kredietnemers te beschermen en overmatige schuldenlasten te vermijden. U kijkt dus best uit als een kredietgever u een lening voor meer dan € 150.000 aanbiedt, want u valt dan niet meer onder het toepassingsgebied van de wetgeving inzake consumentenkredieten.

Goed om te weten:
Projecten met betrekking tot een onroerend goed, zoals de aankoop van een woning of de betaling van notariskosten, kunnen niet met een persoonlijke lening worden gefinancierd.

Het maximumbedrag van een persoonlijke lening in de praktijk

In werkelijkheid zijn persoonlijke leningen tot € 150.000 vrij zeldzaam. Meestal ligt de limiet tussen € 50.000 en € 100.000.


Elke kredietgever heeft namelijk het recht om het maximumbedrag van zijn persoonlijke leningen te bepalen, zolang dit bedrag niet hoger ligt dan € 150.000. Ze kiezen dus een plafond dat voldoende is om de projecten van de kredietnemers te dekken en hun eigen risico’s te beperken.

Maximumbedrag van een persoonlijke lening afhankelijk van de kredietgever

De officiële limieten geven een algemene indicatie, maar dit betekent niet dat u deze bedragen ook effectief kunt lenen. Het maximumbedrag van uw persoonlijke lening hangt grotendeels af van uw persoonlijke situatie en uw financiële toestand.

Als uw echtgenoot een inkomen heeft, kunt u bijvoorbeeld een hoger bedrag vragen wanneer u samen leent dan wanneer u alleen een aanvraag indient. Ook uw inkomen, uw maandelijkse kosten en uw lopende leningen beïnvloeden het maximumbedrag dat u kunt lenen.

Goed om te weten:
Kredietgevers zijn wettelijk verplicht om uw situatie in detail te analyseren om er zich van te verzekeren dat uw gevraagde bedrag overeenkomt met uw financiële middelen. Deze bepaling werd opgesteld om kredietnemers te beschermen tegen een te hoge schuldenlast. Daarom wordt ook sterk afgeraden om bij een kredietaanvraag een valse loonfiche te bezorgen.

De wet legt geen precieze criteria vast, want het is aan de kredietgever om te beoordelen of uw dossier voldoende sterk is. De kredietgever gaat na of u na de betaling van uw maandelijkse aflossingen voldoende geld overhoudt om in uw dagelijkse behoeften te voorzien.

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening?

Om te berekenen hoeveel u kunt lenen voor een persoonlijke lening, moet u precies weten hoeveel uw inkomen en uw dagelijkse uitgaven bedragen. Als u alleen leent, is het raadzaam dat uw schuldenlast lager blijft dan 33%, m.a.w. dat slechts een derde van uw inkomen kan worden gebruikt om uw leningen terug te betalen.

Als u al andere leningen heeft, bereken dan welk deel uw maandelijkse aflossingen in uw budget vertegenwoordigen. Bedraagt het minder dan 33% van uw inkomen? Dan kunt u het resterende bedrag gebruiken voor een nieuwe lening.

Leenbedrag afhankelijk van de looptijd van de lening

Bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een persoonlijke lening, is het ook belangrijk om rekening te houden met de looptijd: het bedrag dat u kunt lenen varieert naargelang de gekozen looptijd. 

Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandelijkse aflossingen en hoe hoger de interesten. Om die reden geven sommige mensen de voorkeur aan hogere maandelijkse aflossingen om de interestkosten te verminderen.

Om het juiste bedrag van uw persoonlijke lening te kiezen, is het dus van belang om uw terugbetalingsvermogen en de looptijd van uw lening te bekijken.

Welk bedrag kent mozzeno maximaal toe?

mozzeno biedt persoonlijke leningen aan tot € 50.000,00 en hergroeperingen van leningen tot € 70.000,00. Afhankelijk van het geleende bedrag en uw persoonlijke situatie varieert de voorgestelde looptijd tussen 18 en 84 maanden.

Goed om te weten:
mozzeno biedt verschillende soorten consumentenkredieten aan: renovatie, verbouwingswerken, huwelijk, studies, fiets, auto, moto, etc. Welk project u ook voor ogen heeft, u vindt altijd een geschikte mozzeno-lening.
Ontdek de mozzeno-leningen

Financier uw project


Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

  • Huidige versie
  • 04 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 28 september 2022 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 236.252.180,31 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 127.335.040,20 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share