Let op, geld lenen kost ook geld.

Alles over de lening voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

Als u een bedrijf wilt oprichten, dient u over de nodige financiële middelen te beschikken. Toch is uw eigen inbreng soms niet voldoende en is het nodig om externe financieringsmiddelen in te zetten.

Heel wat ondernemers vragen zich dan ook af of het mogelijk is een lening te krijgen voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal.

Ontdek alle antwoorden op uw vragen in ons artikel.

Financier uw project

Een lening krijgen voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal: is dat mogelijk ?

Banken zijn vaak de eerste instellingen die gecontacteerd worden om projecteigenaars te helpen. Een lening afsluiten wordt gezien als de meest eenvoudige oplossing om een onderneming te starten. Om banken of andere kredietinstellingen te overtuigen, dient uw project echter wel levensvatbaar te zijn.

Het is niet onmogelijk om een lening te krijgen voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal. Feitelijk is dit niet verboden. In de praktijk zal het merendeel van de bankinstellingen u echter vragen om een kapitaal in te brengen. Banken kennen dikwijls niet meer dan 70% van de investering toe.

Banken en kredietinstellingen hebben immers een bepaalde zekerheid nodig om het bedrag dat nodig is voor de oprichting van uw bedrijf te waarborgen. Die zekerheid halen ze heel vaak uit het eigen kapitaal. Er bestaan echter bepaalde manieren om dat persoonlijke kapitaal te omzeilen:

 • Een garant hebben,
 • Een hypotheek nemen.

Welk soort krediet afsluiten om uw professioneel project te lanceren?

Om uw professionele project te lanceren kunt u ook een persoonlijke lening aanvragen. Op die manier kunt u uw persoonlijk geld als startkapitaal voor uw onderneming gebruiken.

De persoonlijke lening kan zo een manier zijn om uw project vorm te geven. Het bedrag dat u kunt lenen hangt af van de structuur en kan maximaal € 150.000 zijn.

Denk eraan: als u voor deze oplossing kiest, dient u een persoonlijke lening zonder bestemming af te sluiten. Zo kunt u vrij beschikken over het gevraagde bedrag en hoeft u uw uitgaven niet met facturen te staven.

Een persoonlijke lening kan u het kapitaal bieden dat nodig is voor de oprichting van uw bedrijf en is vaak makkelijker te verkrijgen dat een investeringskrediet. De voorwaarden zijn immers iets minder streng.

Daar staat tegenover dat bij een persoonlijke lening de kredietnemer voldoende terugkerende inkomsten moet kunnen bewijzen, en dat voor de volledige looptijd van de lening. Bij de lancering van een onderneming kan dat een probleem vormen.

Wie een persoonlijke lening wil aanvragen, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Meerderjarig zijn,
 • In België wonen,
 • Een stabiele professionele en financiële situatie hebben,
 • Niet geseind staan bij de Nationale Bank van België (NBB).

Goed om te weten: mozzeno biedt geen krediet voor een bedrijfsoprichting aan, maar wel een krediet voor ondernemingen die drie volledige boekjaren en dus drie balansen kunnen voorleggen. mozzeno biedt ook persoonlijke leningen aan.

De oplossingen die er bestaan om een onderneming zonder kapitaal op te richten

Als de financieringsinstelling die u hebt gecontacteerd uw kredietaanvraag voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal weigert, weet dan dat er nog andere oplossingen bestaan.

Zo kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op:

 • Het kapitaal van de andere oprichters en aandeelhouders als u de onderneming niet alleen opricht,
 • Love money, oftewel een financiële investering door uw naasten (in de vorm van een gift of een lening tussen particulieren)
 • Hulpmiddelen en subsidies die in België voorhanden zijn,
 • Wedstrijden voor het oprichten van een bedrijf, waarbij geld verzameld wordt,
 • Crowdfunding. Hierbij wordt de onderneming gefinancierd door een groot aantal kleine financiers die geworven zijn via oproepen in sociale media e.d.,
 • Kapitaalinbreng: sommige ondernemingen zijn gespecialiseerd in fondsenwerving en bieden diensten aan aan bedrijfsoprichters om hen te helpen een financiering te vinden,
 • Business angels: natuurlijke personen die hun persoonlijk geld investeren om bij te dragen aan projecten als een bedrijfsoprichting,
 • Enz.

Welke hulp is er in België beschikbaar naast de lening voor de lancering van een bedrijf?

België biedt overheidshulp aan voor ondernemers die hun eigen bedrijf willen oprichten. Die financieringen kosten uw onderneming niets en worden onder bepaalde voorwaarden toegekend. De hulp verschilt naargelang het gewest waarin u woont.

Het Waals Gewest

Als u in het Waals Gewest woont, kunt u een investeringspremie aanvragen. Om die te krijgen, dient uw onderneming echter aan bepaalde criteria te voldoen.

De onderneming moet een actief nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en een vestigingseenheid van het Waals Gewest hebben. Die laatste baseert zich vervolgens op verschillende elementen alvorens u de premie toe te kennen:

 • De bedrijfscategorie,
 • De mogelijkheid tot het al dan niet creëren van werkgelegenheid in het gewest,
 • De locatie van uw onderneming,
 • Enz.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als u in een van de gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest wilt ondernemen, kan het gewest u helpen aan de hand van subsidies. Die dekken een deel van de kosten voor uitrusting, opleidingen of consultancy-diensten. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u:

 • In het Brussels Gewest te wonen,
 • Geen inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen te hebben,
 • Het idee te hebben om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderneming met economisch oogmerk op te richten of over te nemen.
Financier uw project

Het Vlaams Gewest

Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen gebruikmaken van groeihulp voor kmo's. Die financiering is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen die een nieuw product willen lanceren of internationale diensten willen aanbieden.

U ziet, een lening krijgen voor een bedrijfsoprichting zonder kapitaal is in België niet altijd even gemakkelijk.

De mogelijkheden hangen af van de structuur, waarvoor steeds andere regels gelden. Krijgt u negatieve feedback, dan kunt u echter altijd een beroep doen op regionale hulp om uw project te verwezenlijken.

Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

 • Huidige versie
 • 09 juni 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 28 februari 2022 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 236.252.180,31 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 127.335.040,20 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share