Let op, geld lenen kost ook geld.

Hoe een investeringskrediet afsluiten: stap voor stap

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

Soms kan het nodig zijn om een investeringskrediet af te sluiten zodat een onderneming verder kan groeien

Een investeringskrediet is een middel om professionele projecten te financieren. Zowel zelfstandigen als bedrijven kunnen hier een beroep op doen

Een professioneel krediet kan handig zijn om de behoeften van uw onderneming te financieren, of het nu om liquide middelen of materieel gaat. Ontdek hoe u een investeringskrediet afsluit.

Hoe een investeringskrediet afsluiten?

De stappen die u moet ondernemen, hangen af van de manier waarop u uw investeringskrediet aanvraagt: online of via een traditionele bank?

Financier uw project

De aanvraag voor een investeringskrediet bij een traditionele bank

Als u een investeringskrediet bij een traditionele bank wilt afsluiten, verlopen de stappen duidelijk anders.

U zult in dit geval een afspraak moeten maken met een adviseur, zodat u hem persoonlijk uw wensen kunt doorgeven. Deze professional kan u al een eerste indicatie geven over de haalbaarheid van uw project.

Na deze stap bezorgt u hem alle gevraagde documenten (financiële bewijsstukken en identiteitsbewijs) zodat hij uw aanvraag kan behandelen. De gevraagde documenten kunnen per instelling verschillen.

Gewoonlijk ontvangt u binnen enkele dagen een eerste akkoord. Als u tevreden bent over het aanbod kunt u het contract online of in het bankkantoor ondertekenen, afhankelijk van de mogelijkheden.

Over het algemeen duurt het aanvragen van een investeringskrediet bij een traditionele bank langer dan bij een online instelling.

De online aanvraag voor een investeringskrediet bij mozzeno

Bij mozzeno bestaat de eerste stap in de aanvraag van een investeringskrediet uit een simulatie van uw lening. Zo krijgt u zicht op de kosten en de rente die van toepassing zijn.

U hebt na een simulatie met andere woorden een eerste beeld van uw project. De definitieve vaste rente krijgt u van zodra u uw volledige aanvraag hebt ingediend. Die hangt immers af van het objectieve risico van uw profiel en aanvraag.

Op basis van de informatie die u over uw professionele activiteit meedeelt, controleert mozzeno of u voldoet aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een investeringskrediet. Als dat het geval is, kunnen er nog extra gegevens worden opgevraagd en geanalyseerd.

mozzeno evalueert ook of er een goed evenwicht is tussen uw kredietaanvraag, uw situatie en uw behoeften. Als u voldoende financiële capaciteit hebt om uw lening terug te betalen, wordt uw aanvraag voorlopig goedgekeurd.

Hierna dient u ter voltooiing van uw kredietaanvraag bepaalde bewijsstukken te bezorgen. Dat kan volledig digitaal. Daarna ontvangt u uw volgens de regels opgemaakte contract, dat u digitaal kunt ondertekenen

Als alle gevraagde bewijsstukken zijn goedgekeurd en u alle documenten van uw contract hebt ondertekend, zorgt mozzeno voor de voorfinanciering van uw lening. Het gevraagde bedrag wordt dan overgemaakt naar uw bankrekening.

De voorwaarden om een investeringskrediet te krijgen

Om een investeringskrediet te krijgen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden verschillen van instelling tot instelling.

De kredietaanvraag moet in elk geval overeenkomen met de behoeften en situatie van de zelfstandige of onderneming die de lening aanvraagt. De kredietnemer moet voldoende inkomsten hebben om de kost van deze nieuwe lening te kunnen terugbetalen.

Bent u zelfstandige? Dan moet u bij mozzeno:

 • Meerderjarig zijn,
 • Minstens 2 jaar in België wonen, of 3 jaar indien uw identiteitsbewijs een kaart van het type E is,
 • Minstens 3 aanslagbiljetten bezitten die uw activiteit als zelfstandige bewijzen,
 • Geen kredieten hebben die ooit het onderwerp zijn geweest van een geschil (dit geldt ook voor de borgsteller, in voorkomend geval).).

Is de kredietnemer een onderneming? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van een investeringskrediet:

 • De onderneming moet een Belgische onderneming zijn,
 • Het bedrijf moet minstens 3 balansen hebben die zijn gepubliceerd in de Balanscentrale van de Nationale Bank,
 • De vertegenwoordiger van de onderneming moet minstens 2 jaar Belg zijn, of 3 jaar indien zijn identiteitsbewijs een kaart van het type E is,
 • De onderneming (alsook de borgsteller, in voorkomend geval) mag geen kredieten hebben die ooit het onderwerp zijn geweest van een geschil.

Drie tips om uw kans op deze lening te optimaliseren

Een duidelijk en gestructureerd kredietdossier voorleggen

Om uw kans op het verkrijgen van een investeringskrediet te vergroten, legt u de kredietgever het best een duidelijk en gestructureerd kredietdossier voor.

Zoek eerst uit welke documenten u nodig hebt om uw kredietaanvraag te kunnen indienen. Zo is uw dossier meteen volledig en heeft de kredietgever alles in handen om uw aanvraag te analyseren.

Leg uit wat het doel van uw financiering is en bepaal zorgvuldig welk bedrag u nodig heeft. Als u een persoonlijke afspraak met een adviseur hebt, zorg dan dat uw mondelinge presentatie goed zit. Zo stelt u uw gesprekspartner gerust over de haalbaarheid van uw project.

Merk op dat als u bij mozzeno leent, u geen dossier hoeft samen te stellen om een krediet te krijgen. Op basis van het ondernemingsnummer van de aanvrager maakt mozzeno verbinding met verschillende publieke databases om de nodige informatie te verzamelen. Dat versnelt de analyse van de aanvraag. De kredietnemer krijgt immers niet de vraag om informatie te bezorgen die openbaar toegankelijk is. Deze tip is dus enkel van toepassing als u voor de aanvraag van uw investeringskrediet voor een „klassieke” kredietgever kiest.

2. Een kapitaalstructuur laten zien die aangeeft dat u de lening zonder problemen kunt terugbetalen

Voordat uw aanvraag voor een investeringskrediet al dan niet wordt goedgekeurd, zal de kredietgever nagaan hoe het met de financiën van uw bedrijf is gesteld.

De instelling zal ook nagaan of het gevraagde bedrag aanvaardbaar is, of de operatie financieel te verantwoorden is voor de structuur, wat uw garanties zijn, enz.

3. Een uitstekend businessplan presenteren

 Een businessplan belicht uw project langs drie zijden.

 1. De beoogde markt en het economische potentieel van uw project,
 2. Uw team en de structuur die het project dragen,
 3. Het financiële plaatje: geraamde balans, winst- en verliesrekening, enz.

Als het businessplan een van de documenten is die wordt opgevraagd, neem dan de tijd om hier bij stil te staan. Zorg dat uw ondernemingsplan zo volledig mogelijk is. Het document moet zorgvuldig zijn opgesteld, zodat u uw project duidelijk kunt presenteren.

Vergeet niet dat mozzeno geen leningen voor nieuwe ondernemingen aanbiedt. Dat komt onder meer omdat een businessplan niet gestandaardiseerd en dus ook niet automatisch geanalyseerd kan worden.

Financier uw project

 Met deze tips vergroot u uw kans op het verkrijgen van een investeringskrediet. Denk eraan: een lening is een verbintenis en moet worden terugbetaald. Kijk goed na of u over voldoende financiële middelen beschikt voor u uw contract ondertekent.

Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

 • Huidige versie
 • 07 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
 • 28 februari 2022 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.627.985,60 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.617.222,65 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share