Bij mozzeno.com willen we het risico van de investeerders zo veel mogelijk beperken. Dat doen we in de eerste plaats door erg streng te zijn in de selectie van kredietnemers. We controleren de identiteit van de kredietnemer, checken of zijn aanvraag bij zijn profiel past en beoordelen zijn terugbetalingscapaciteit. Pas als al die uitkomsten positief zijn, kennen we een lening toe.

Je zou kunnen denken dat een platform als het onze makkelijk leningen toekent aan de meest risicovolle kredietnemers. Toch is dat niet waar, integendeel! Wij vinden het vertrouwen van onze gemeenschap van investeerders het allerbelangrijkste. Logisch, want zonder hen kan ons systeem niet werken.

Een strenge selectie is dus essentieel, en daarom doorloopt elk dossier verschillende stappen.

Om te beginnen controleren we de identiteit van de aanvrager. Zo willen we fraude vermijden. We baseren ons hiervoor onder meer op de identiteitskaart van de aanvrager. Die wordt op meerdere punten gecontroleerd en met verschillende databanken vergeleken. Dat is ook de reden waarom wij enkel leningen toekennen aan personen die langdurig in België wonen.

Daarna checken we of de kredietaanvraag bij het profiel van de kredietnemer past. Daarvoor raadplegen we de databank van de Centrale voor kredieten aan particulieren, beheerd door de Nationale Bank. Die Centrale bevat niet alleen de gegevens van alle leningen die in België aan particulieren zijn toegekend, maar ook de gegevens van alle leningen die nu of in het verleden in gebreke zijn gebleven.De Centrale voor kredieten aan particulieren is een erg waardevolle informatiebron. We kunnen hiermee heel precies inschatten hoeveel onze kandidaat-kredietnemers over hebben om van te leven nadat al hun vaste maandelijkse kosten zijn betaald en wat hun schuldquote is. Verder kunnen we dankzij de Centrale leningen weigeren aan aanvragers die nog wanbetalingen hebben lopen, wat trouwens wettelijk verplicht is.

Tot slot worden de aanvraag en het profiel van de aanvrager beoordeeld door onze partner, Atradius ICP. Atradius ICP is een kredietverzekeraar: zij verzekeren leningen die door kredietinstellingen worden toegekend. Om te beslissen of ze een lening al dan niet verzekeren, beoordeelt Atradius de aanvraag en het profiel van de aanvrager. Op basis van miljoenen gegevens van leningen die ze de voorbije jaren hebben verzekerd, schatten zij in of een aanvrager zijn lening kan en wil terugbetalen.

Als die drie voorafgaande controles gebeurd zijn en een positieve uitkomst hebben, moet de aanvrager ons verschillende documenten bezorgen waarmee wij kunnen nagaan of de opgegeven inkomsten en uitgaven correct zijn.

Pas als we zeker weten dat de aanvrager betrouwbaar en solvabel is, geven wij onze gemeenschap van investeerders de kans om de aangevraagde lening te financieren.

Het selectieproces van kredietnemers is dus bijzonder streng en complex. De veiligheid en het vertrouwen van onze investeerders zijn dat waard.

We zijn er ook van overtuigd dat een lening toekennen aan iemand die die lening niet kan afbetalen, een slechte beslissing is die zich zowel tegen de kredietnemer als tegen onze investeerders zal keren. Zo blijven we werken met wat wij ‘positief geld’ noemen. We willen enkel leningen toekennen aan mensen die dankzij onze tussenkomst sneller hun dromen kunnen waarmaken, mensen die alle middelen hebben om die lening op termijn terug te betalen.

 

Samen naar een geldwereld waarin wordt samengewerkt!

 

En ontdek vrijblijvend de onderliggende leningen die door de gemeenschap van mozzeno-investeerders gefinancierd worden