Investeren in een persoonlijke lening: de kenmerken

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

Welke kenmerken heeft een investering in mozzeno-Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is? Wij zetten ze op een rijtje!

  1. Liquiditeit van de investering
  2. Evenwicht tussen risico en rendement door spreiding
  3. Gevoeligheid voor rentestijging
  4. Portefeuillebeheer
  5. Minder invloed van conjunctuur en volatiliteit

1. Liquiditeit van de investering

De mozzeno-Notes volgen hetzelfde terugbetalingsplan als de onderliggende persoonlijke leningen en worden maandelijks afgelost. Elke maand worden, naargelang de terugbetalingen van de kredietnemer, de interesten en een deel van het kapitaal uitbetaald aan de investeerders.

Deze bedragen worden op de mozzeno-account van de investeerder geplaatst. Idealiter herinvesteert de investeerder dit geld in nieuwe Notes. Dat kan via de investering via criteria. Dankzij deze herinvestering kan het rendement van de portefeuille tot een maximum worden gebracht.

In tegenstelling tot andere investeringen waarbij het kapitaal voor een lange periode geblokkeerd is, bieden de mozzeno-Notes een zeer hoge liquiditeit. Wanneer de investeerder zijn herinvesteringen stopzet, worden de terugbetalingen immers weer beschikbaar.

Laten we uitgaan van een investering in Notes met een gemiddelde looptijd van 36 maanden. Dan komt ongeveer 3% van het bedrag in kapitaal maandelijks terug ter beschikking. Hier moeten nog de opgebouwde rente en eventuele vervroegde terugbetalingen worden bijgevoegd.

2. Evenwicht tussen risico en rendement door spreiding

Elk afzonderlijk consumentenkrediet heeft een niet te verwaarlozen risico, aangezien het afhankelijk is van één kredietnemer. mozzeno selecteert haar kredietnemers zorgvuldig. Bovendien geldt er een PROTECT-verzekering voor de series van Notes met als onderliggende lening een persoonlijk krediet. Die biedt, ondanks enkele mogelijke uitzonderingen, een cruciale bescherming in geval van wanbetaling van een kredietnemer.

Bovendien vermindert de investering in een portefeuille met uiteenlopende Notes het restrisico. Zo kunnen, in het geval van een goed gespreide portefeuille, de toegekende rentes op het grootste en gezonde deel van de portefeuille enkele wanbetalingen dekken.

Een onderzoek van het Amerikaanse platform Lending Club brengt naar voren dat 99% van de portefeuilles gespreid over meer dan 100 series van Notes een positief rendement behaalden. Daarenboven is er in een goed gespreide portefeuille een zeer gering onderling verband tussen wanbetalingen van de onderliggende leningen. De situatie is anders voor traditionelere activa zoals fondsen, aandelen of obligaties. Deze hangen veel nauwer samen en zijn gebonden aan de macro-economische actualiteit of aan de koersschommelingen op de financiële markten.

3. Gevoeligheid voor rentestijging

Dankzij de progressieve maandelijkse terugbetalingen en de mogelijkheid tot herinvestering via criteria in nieuwe series van Notes, kan de investeerder in mozzeno-Notes geleidelijk profiteren van een eventuele stijgende rente. De nieuwe leningen worden tegen hogere rentes afgesloten. De verwachte rendementen op de nieuw onderschreven Notes via de investering via criteria volgen dus deze evolutie.

4. Portefeuillebeheer

De investering via criteria vergemakkelijkt het portefeuillebeheer. Vanaf het moment dat de investeerder zijn investeringsprofiel(en) via criteria heeft aangemaakt, hoeft hij immers niets meer te doen. Alles gebeurt automatisch.

Het beschikbare geld op de account van de investeerder wordt geïnvesteerd van zodra er Notes worden uitgegeven die beantwoorden aan de geselecteerde criteria. Bij een evolutie van het rentepeil zal de portefeuille zich dynamisch aanpassen.

Bij een investering in aandelen daarentegen moet u op de hoogte blijven van hun notering en de bijbehorende markten om te weten wanneer u best koopt of verkoopt.  Wat de investering in termijnfondsen of obligaties betreft, is het noodzakelijk om op de vervaldag andere investeringskansen te vinden.

5. Minder invloed van conjunctuur en volatiliteit

Consumentenleningen zijn minder gevoelig voor de conjuncturele evolutie en de volatiliteit op de financiële markten. Een goed gespreide portefeuille levert gemiddeld een stabieler rendement op dan andere traditionelere activa zoals aandelen of beleggingsfondsen. De investering in mozzeno-Notes past dus in een beleggingsstrategie die de gevolgen van een daling op de financiële markten zo beperkt mogelijk houdt.

 mozzeno-NotesAandelenFondsenSpaarrekeningTermijnrekening
Rendement**************
Risico*****************
Liquiditeit******************
Portefeuillebeheer*********************
Gevoeligheid voor rentestijging******************
Minder invloed van conjunctuur en volatiliteit***************

Let wel: deze evaluatie is een subjectieve beoordeling van de mozzeno-teams en wordt  enkel ter informatie gegeven. We raden u aan om kennis te nemen van de risico’s voor u begint met investeren.

Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Véronique Delmoitié, Head of Finance & Admin

  • Huidige versie
  • 07 december 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 04 april 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 18 november 2019 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 210.880.583,47 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 107.691.948,79 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share