Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is een herfinanciering van een krediet en wanneer is het interessant?

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

Geld lenen is vaak een verbintenis over meerdere jaren. In de loop van de tijd kan zowel je financiële situatie als de toestand van de markt veranderen, waardoor de voorwaarden van je lening minder interessant kunnen zijn dan in het begin.

Met een herfinanciering van krediet kun je een lopende lening wijzigen en aanpassen aan je huidige situatie. In dit artikel lees je hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Wat is een herfinanciering van krediet?

Een herfinanciering van krediet houdt in dat je een lening vervroegd aflost en vervangt door een nieuwe lening met betere voorwaarden. Zo kun je profiteren van een daling van de rentevoeten of de aflossingstermijn van je lening wijzigen om ze gemakkelijker te kunnen afbetalen.

Goed om te weten:
Een herfinanciering van krediet heeft slechts betrekking op één lening. Bij een herfinanciering van meerdere leningen spreken we over een hergroepering van leningen.

Welke soorten kredieten kun je herfinancieren?

Alle leningen kunnen worden geherfinancierd, of het nu gaat om een lening op afbetaling of een hypothecair krediet. Wel kan de herfinanciering verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het type krediet.

Herfinanciering van een hypothecair krediet

Veel kredietnemers herfinancieren hun hypotheeklening wanneer de marktrente daalt. Op die manier betalen ze over de resterende looptijd van hun lening minder interesten. Je kunt alleen een hypotheeklening met vaste rente herfinancieren. De rente van een hypotheeklening met variabele rente wordt immers automatisch aangepast aan de schommelingen van de markt.

Herfinanciering van een consumentenkrediet

Je kunt ook een consumentenkrediet herfinancieren om een betere rente te verkrijgen of om de aflossingstermijn te wijzigen. In de meeste gevallen kiezen kredietnemers echter voor een hergroepering van leningen om tegelijkertijd over meerdere leningen te onderhandelen.

Hoe werkt een herfinanciering van krediet?

Bij een herfinanciering van krediet wendt de kredietnemer zich vaak tot een andere kredietinstelling dan degene waar hij zijn lening in het begin heeft afgesloten. Bij dezelfde kredietverstrekker blijven is ook mogelijk, maar in dat geval spreken we veeleer over een heronderhandeling van krediet.

Een herfinanciering van krediet verloopt in drie stappen:

  1. De onderhandeling: je onderhandelt met de kredietverstrekker over de voorwaarden van het nieuwe krediet. Zodra beide partijen het eens zijn, onderteken je het contract.
  2. De overdracht: de kredietverstrekker zorgt voor de beëindiging van je oude krediet(en) door het nog resterende verschuldigde saldo volledig te betalen. Hij opent vervolgens een nieuwe lening die met dat saldo overeenstemt.
  3. De terugbetaling: de kredietnemer begint deze nieuwe lening af te lossen volgens de in het contract voorziene voorwaarden.

Waarom een lening herfinancieren?

Met een herfinanciering van krediet kun je de voorwaarden van een lopende lening wijzigen en aanpassen aan je nieuwe situatie. De mogelijke voordelen zijn:

  • Een betere rentevoet: een herfinanciering is de enige manier om bij een lening met vaste rente te profiteren van een daling van de rentevoeten.
  • Een langere aflossingstermijn: als je financiële situatie verandert (verlies van werk, ziekte met hoge ziekenhuisfacturen...) kun je een herfinanciering aanvragen om je aflossingstermijn te verlengen.
  • Een extra bedrag lenen: als je terugbetalingscapaciteit voldoende is, kun je bij de herfinanciering van je krediet om een extra bedrag vragen.

Wanneer is het interessant om je lening te herfinancieren?

Wanneer is het beste moment om mijn hypothecair krediet te herfinancieren?

Wacht tot het verschil tussen de rentevoet die jij betaalt en de marktrente minstens 1% bedraagt. Hoe langer je resterende aflossingstermijn, hoe meer voordeel voor jou: doorgaans wordt een herfinanciering aangeraden als je nog minstens 10 jaar moet terugbetalen.

Opgelet:
Vergeet niet dat een herfinanciering van een hypothecair krediet heel wat administratieve formaliteiten en kosten inhoudt. Het is dus geen beslissing die je impulsief kunt nemen. De voordelen ervan kunnen echter aanzienlijk zijn als je voor je herfinanciering goede voorwaarden kunt bedingen.

Wanneer is het beste moment om mijn persoonlijke lening te herfinancieren?

Ook hier ga je best na of het verschil tussen de rentevoet die jij betaalt en de marktrente groot genoeg is om rendabel te zijn. Als je herfinanciering bedoeld is om betere aflossingsvoorwaarden te verkrijgen, zorg er dan voor dat je nieuwe maandelijkse aflossingen niet meer dan 33% van je inkomen vertegenwoordigen, zodat je niet in financiële moeilijkheden komt.

Opgelet:
Vergeet niet dat als je je afbetalingstermijn verlengt, je in totaal ook meer interesten betaalt. Houd daar zeker rekening mee voor je een herfinanciering van je krediet aanvraagt.

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Jean-Christophe Vanderstraeten, Product & Project Manager

  • Huidige versie
  • 20 juni 2024 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 20 juni 2024 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.818.085,72 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.339.710,52 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share