Staat u op het punt om een lening aan te vragen voor de financiering van een persoonlijk project? Wilt u uw familie beschermen in geval van overlijden, ziekte of een zwaar ongeval? In dit artikel ontdekt u de kenmerken, voordelen en nadelen van een schuldsaldoverzekering voor een lening op afbetaling.

Lening op afbetaling en schuldsaldoverzekering

U kent ongetwijfeld de schuldsaldoverzekering die gekoppeld is aan een hypothecaire lening. Deze overlijdensverzekering betaalt, in voorkomend geval, het resterend verschuldigd bedrag van de hypotheeklening gedeeltelijk of geheel terug.

Wat u misschien niet weet, is dat dit type verzekering ook bestaat voor consumentenkredieten, waarvan de lening op afbetaling deel uitmaakt.

De schuldsaldoverzekering betaalt het saldo van de lening terug in geval van overlijden van de kredietnemer of volledige arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor een hypothecaire lening  als voor een consumentenkrediet.

Deze verzekering mag nooit verplicht zijn. U moet zelf beslissen of u deze wenst te onderschrijven om van de bescherming te genieten.

Bescherm uw familie met een schuldsaldoverzekering

U wilt niet alleen uzelf maar ook uw naasten beschermen tegen inkomensverlies in geval van overlijden of volledige invaliditeit? Een schuldsaldoverzekering onderschrijven voor uw krediet op afbetaling kan dan erg nuttig blijken.

De schuldsaldoverzekering bestaat in de vorm van een levensverzekering. De verzekering betaalt het saldo van de lening op afbetaling terug als de verzekeringnemer overlijdt tijdens de looptijd van het contract.

Een schuldsaldoverzekering is tijdelijk. Haar looptijd komt altijd overeen met de looptijd van het krediet waaraan de schuldsaldoverzekering is gekoppeld. Is de looptijd van het krediet verstreken? Dan wordt er geen kapitaal uitgekeerd indien de verzekerde op dat moment nog in leven is.

De voor- en nadelen van een schuldsaldoverzekering

Stel: u hebt een krediet op afbetaling afgesloten voor de aankoop van een wagen of de renovatie van uw woning. Bij inkomensverlies door volledige invaliditeit, kunt u er met de schuldsaldoverzekering voor zorgen dat die lening toch wordt terugbetaald.

Ook als u vroegtijdig komt te sterven, beschermt u uw partner of erfgenamen. U voorkomt dat zij moeten opdraaien voor de terugbetaling van uw persoonlijke lening.

Er hangt echter wel een prijskaartje aan deze verzekering. U betaalt een premie die in de ACP-formule van AXA overeenkomt met 4 % van het bedrag van de lening.

 

Heeft u een persoonlijk project?

Kies voor een lening op afbetaling van mozzeno.com,

met vast jaarlijks kostenpercentage.

Bent u steeds op tijd met uw maandelijkse aflossingen?

Dan krijgt u dankzij de beloning voor correcte terugbetaling een extra korting.

SIMULATIE VAN UW LENING