Let op, geld lenen kost ook geld.

Alles over de financiering van de behoefte aan werkkapitaal

Hadrien Drossart
Hadrien Drossart
Laatst bijgewerkt

De behoefte aan werkkapitaal (BWK) is het bedrag waarover een onderneming moet beschikken om haar kosten te betalen terwijl ze wacht op de ontvangst van de betalingen van klanten. Tot slot is de BWK een vrij representatieve indicator voor de financiële autonomie van een onderneming op korte termijn.

In dit artikel ontdekt u de verschillende manieren om de behoefte aan werkkapitaal te financieren en hoe de BWK wordt berekend.

Financier uw project

Financiering van de behoefte aan werkkapitaal: hoe gaat u te werk?

Wat is de behoefte aan werkkapitaal?

De behoefte aan werkkapitaal is de beschikbare liquiditeit binnen een bedrijf zodat het zijn operationele behoeften (of courante kosten) kan financieren.

In meer technische termen gaat het over het bedrag waarover een organisatie moet beschikken om haar behoeften te dekken die voortvloeien uit kasstroomverschillen tussen instromen en uitstromen van geld. Die verschillen zijn heel vaak toe te schrijven aan de exploitatie van de onderneming.

Hoe kan een bedrijf zijn behoefte aan werkkapitaal financieren?

 Er zijn twee belangrijke manieren waarop een bedrijf zijn behoefte aan werkkapitaal kan financieren:

  • met behulp van zijn eigen vermogen;
  • door een kortlopend krediet aan te gaan.

Net als het kapitaal wordt eigen vermogen doorgaans ingebracht zodat het bedrijf steeds over het werkkapitaal beschikt dat nodig is om de BWK te dekken.

Vaak maken bedrijven gebruik van een kortlopend krediet, in de vorm van een geoorloofde debetstand of een lening. Dat is in wezen de meest flexibele wijze om de exploitatiecyclus te financieren.

De exploitatiecyclus is de tijd die een organisatie nodig heeft om gekochte of gemaakte goederen om te vormen tot inkomsten. In eenvoudige woorden is het de periode tussen de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de producten door de klant.

Berekeningswijze van de behoefte aan werkkapitaal

Bij de oprichting of bij een overname van een onderneming is het essentieel om een schatting te maken van de behoefte aan werkkapitaal. Als dat niet zorgvuldig wordt gedaan, kan dat moeilijkheden veroorzaken, en misschien zelfs het einde van de onderneming betekenen.

Tijdens het bestaan van het bedrijf is de behoefte aan werkkapitaal een ideale indicator waarmee de directie de levensvatbaarheid van de onderneming kunnen beoordelen.

Drie verschillende variabelen hebben een invloed op de behoefte aan werkkapitaal:

  • de afgesproken betalingstermijn met de leveranciers, berekend volgens de volgende formule: leveranciersschulden/aankopen met inbegrip van alle belastingen x 360;
  • de toegekende betalingstermijn aan klanten op het moment van de bestelling, op basis van de formule: omzet (inclusief alle belastingen)/handelsvorderingen x 360;
  • De omloopsnelheid van de voorraden, die als volgt wordt berekend: gemiddelde voorraad/productie- of fabricagekosten x 360.

Vereenvoudigde formule van de behoefte aan werkkapitaal

De behoefte aan werkkapitaal vloeit voort uit de exploitatiecyclus. De BWK is dus het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en de exploitatiemiddelen.

De vereenvoudigde formule van de behoefte aan werkkapitaal is de volgende:

Behoefte aan werkkapitaal = voorraden + (handels- en overige) vorderingen - (niet-financiële) schulden.

Met deze vereenvoudigde formule krijgt u een eerste overzicht van de toestand van uw behoefte aan werkkapitaal. Merk overigens op dat de BWK wordt berekend in aantal dagen omzet.

Uitgebreide formule van de behoefte aan werkkapitaal

Om het resultaat van uw behoefte aan werkkapitaal verder te verfijnen, kunt u de volgende uitgebreide formule gebruiken:

Behoefte aan werkkapitaal = totaal van de exploitatie-uitgaven - totaal van de exploitatiemiddelen.

Welke formule u ook gebruikt, als uw BWK positief is, dan betekent dat dat uw exploitatie-uitgaven groter zijn dan uw exploitatiemiddelen. U moet uw behoeften op korte termijn financieren door werkkapitaal of door uw financiële schulden.

Als uw BWK nul bedraagt, dan dekken uw exploitatiemiddelen uw exploitatie-uitgaven. Dan heeft het bedrijf dus geen nood aan financiering, maar is er ook geen overschot.

Als uw BWK negatief is, dan zijn uw exploitatiemiddelen groter dan uw exploitatie-uitgaven. Dan heeft het bedrijf geen nood aan financiering en is er zelfs een overschot waarmee het zijn nettocashflow kan aansterken.

Welke kredieten kan een bedrijf aangaan om zijn behoefte aan werkkapitaal te financieren?

Als uw bedrijf geen negatieve BWK heeft, dan moet u misschien op zoek gaan naar financiering voor de behoefte aan werkkapitaal van uw bedrijf. Als u daarvoor geen eigen vermogen kunt gebruiken, is de beste oplossing om een professioneel krediet af te sluiten.

Een krediet ter financiering van de behoefte aan werkkapitaal is overigens een lening die bedoeld is om de dagelijkse activiteiten van een onderneming te financieren. Een dergelijk krediet is dus niet bedoeld voor investeringen in activa, maar veeleer om het hoofd te kunnen bieden aan handelsvorderingen, lonen, voorraadstijgingen enz.

De looptijd van een dergelijke lening bedraagt gemiddeld 36 maanden, omdat ze wordt berekend over een volledige verkoopcyclus.

mozzeno biedt een collaboratieve lening aan die speciaal is bedoeld voor de behoefte aan werkkapitaal. En het voordeel is dat die lening volledig digitaal verloopt. U kunt gewoonlijk binnen de 48 uur over het geld beschikken.

Tot slot is ook een geoorloofde debetstand bij een bank een oplossing om de BWK op korte termijn te financieren. Dat is een flexibele oplossing, maar gaat vaak gepaard met een hoge debetrente. Daarom is ze doorgaans beter geschikt om een tijdelijk cashflowtekort op te vangen.

Financier uw project
Artikel gepost door
Hadrien Drossart

Hadrien Drossart is de digital content producer bij mozzeno. Geboeid door digitale communicatie en nieuwe technologieën, houdt hij de vinger aan de pols en stelt hij de laatste trends aan u voor in diverse artikelen over lenen en investeren. Lees zijn artikelen en blijf op de hoogte :)

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Hadrien Drossart

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Camille Carlier, Head of Legal & Compliance

  • Huidige versie
  • 09 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 05 mei 2023 Bewerkt door Hadrien Drossart
  • 22 maart 2022 Gepost door Hadrien Drossart
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 222.947.235,14 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 115.883.503,10 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share