Let op, geld lenen kost ook geld.

Een woning huren: welke kosten brengt dit met zich mee?

Xavier Laoureux
Xavier Laoureux
Laatst bijgewerkt

U bent op zoek naar een huis of een appartement om te huren. U hebt beslist hoeveel u aan huur wilt betalen, maar heeft vragen bij de kosten die bovenop de huurprijs komen.

Hieronder vindt u 6 aspecten van deze huurkosten!

 1. Huurwaarborg
 2. Plaatsbeschrijving
 3. Woonverzekering
 4. Gemeenschappelijke kosten
 5. Persoonlijke kosten
 6. Onroerende voorheffing

1. Huurwaarborg

Huurwaarborg

Hiermee kan de eigenaar eventuele herstelkosten dekken voor schade aan de woning toegebracht door de huurder. De wet voorziet drie manieren om deze waarborg te betalen.

 1. Een waarborg gestort op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder. Deze mag niet meer bedragen dan twee maanden huur.
 2. Een bankwaarborg die de huurder in maandelijkse schijven betaalt. Het bedrag van de waarborg mag niet hoger zijn het equivalent van 3 maanden huur. De huurder verbindt zich tegenover zijn financiële instelling om dit bedrag binnen de 3 jaar terug te betalen. Hij is geen rente verschuldigd aan de financiële instelling. Deze oplossing komt overeen met een renteloze lening. Als het bedrag volledig is betaald, krijgt de huurder bovendien interesten.
 3. Een bankwaarborg die voortvloeit uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling.

Indien u de waarborg op een geblokkeerde rekening stort, zijn er verschillende vormen van steun:

 • Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest biedt steun bij de betaling van deze waarborg.
 • Om dit bedrag te financieren kunt u ook een persoonlijke lening afsluiten.

2. Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Bij de ondertekening van een huurcontract voor een woning moet een intredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Dit document is verplicht en moet tegensprekelijk worden opgesteld. Dat betekent in aanwezigheid van de huurder en de eigenaar of hun vertegenwoordigers. De wet vereist dat het samen met het huurcontract wordt geregistreerd.

De intredende plaatsbeschrijving kan op drie manieren worden opgemaakt:

 • De eigenaar en huurder maken samen dit document op. In dit geval moet het duidelijk en gedetailleerd zijn. Vage formuleringen zoals ‘goed onderhouden’ of ‘in de staat gekend door de huurder’ zijn te vermijden. Verschillende organisaties bieden trouwens modellen aan.
  • Het voordeel hiervan is dat het gratis is.
  • Let er wel op dat er door een gebrek aan ervaring geen fouten of onnauwkeurigheden in voorkomen.
 • De eigenaar en huurder komen overeen om een expert aan te stellen (meetkundig schatter, architect, gespecialiseerd agentschap …). Ze delen dan ook de kosten die rond de € 200 à € 300 zullen draaien.
 • Indien gewenst kan de eigenaar of huurder beslissen om zich afzonderlijk te laten bijstaan door een deskundige. In dit geval betaalt hij uiteraard zelf alle erelonen.

3. Woonverzekering

Woonverzekering

U hebt er belang bij om uw woonverzekering af te sluiten voor u in uw huurwoning trekt.

 • In het Vlaamse Gewest moeten huurders sinds januari 2019 verplicht een woonverzekering afsluiten. Deze biedt meestal een drievoudige bescherming:
  • voor de schade aan de woning zelf als hij hiervoor aansprakelijk is
  • voor zijn eigen inboedel (meubels, kleding …)
  • voor zijn wettelijke aansprakelijkheid.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • De huurder kan een woonverzekering afsluiten.
  • De eigenaar kan ook de ‘afstand van verhaal’-clausule in zijn eigen brandverzekeringscontract opnemen. De huurder betaalt dan de premies.
  • In het laatste geval kan de huurder, indien nodig, een aanvullende verzekering afsluiten om zijn eigen inboedel en wettelijke aansprakelijkheid te dekken.

Een woonverzekering kost u jaarlijks enkele honderden euro’s. Het bedrag van de verzekering is weliswaar afhankelijk van de grootte van de woning en de inrichting.

4. Gemeenschappelijke kosten

Gemeenschappelijke kosten

Misschien huurt u een appartement. Dan moet u de gemeenschappelijke kosten (onderhoud van de lift, verwarmingsketel, gang, tuin …) delen met alle huurders.

Voor de afrekening van deze gemeenschappelijke huurkosten bestaan er twee manieren:

 1. Ofwel wordt er een vast forfaitair bedrag vastgelegd, met andere woorden een onveranderlijk bedrag ongeacht de kosten.
 2. Ofwel worden de werkelijke kosten aangerekend. Om deze variabele kosten te dekken vraagt de eigenaar vaak een provisie die jaarlijks wordt geregulariseerd.

Deze gemeenschappelijke kosten, die bovenop de jaarlijkse huurprijs komen, kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s!

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verplicht overigens om een raming van de gemeenschappelijke en persoonlijke kosten in de huurovereenkomst op te nemen.

5. Kosten voor de huurder

Kosten voor de huurder

Water, elektriciteit, gas en verwarming zijn persoonlijke kosten die bij de huurprijs komen. Het kan dus nuttig zijn om op voorhand te weten hoeveel deze variabele kosten ongeveer zullen bedragen. Dat kan door te gaan met praten met de eigenaar of andere huurders.

6. Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing

De eigenaar moet deze betalen en mag deze niet doorberekenen aan de huurder.

Let wel, onder bepaalde voorwaarden kan de huurder een vermindering van deze onroerende voorheffing bekomen. Aangezien de eigenaar betaalt, wordt deze vermindering aan hem toegekend. De huurder kan deze dan van zijn huur aftrekken.

Besluit

Om in de best mogelijke omstandigheden in een nieuwe woning te kunnen intrekken, moet u een duidelijk en nauwkeurig beeld hebben van alle kosten. Daarom is het interessant om de woonkosten en de huur in zijn geheel te bekijken. Een realistische inschatting van deze kosten garandeert u dat u uw engagementen kunt nakomen!

Er zijn verschillende manieren om de impact van deze kosten te verminderen. Onder bepaalde beperkende voorwaarden bieden het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest huursubsidies aan.

Sommige kredietmogelijkheden, zoals een persoonlijke lening, helpen u ook om de woonkosten het hoofd te bieden.

Artikel gepost door
Xavier Laoureux

Xavier Laoureux is medeoprichter van mozzeno. mozzeno, opgericht in 2016, is het Belgische digitale platform waarop particulieren en zelfstandigen onrechtstreeks geld van elkaar kunnen lenen. Als expert in financiën en marketing tracht Xavier de lezer steeds te boeien met content en nieuwsartikels over leningen en investeren.

Ontdek haar/zijn blogartikelen

Xavier Laoureux

De inhoud van onze artikels wordt bijgehouden door onze experts

Dit artikel is nagelezen op , door Jean-Christophe Vanderstraeten, Product & Project Manager

 • Huidige versie
 • 3 december 2019 Gepost door Xavier Laoureux
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.275.969,96 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders
Share
Tweet
Share
Share
Tweet
Share